c Hong Y Jaime Lachica Sin

cu Tong Giam Muc Manila, Philippines

qua i luc 6:20 AM sang

ngay 21/06/2005, hng tho 76 tuoi

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

c Hong Y Jaime Lachica Sin, cu Tong Giam Muc Manila, Philippines, qua i tai benh vien luc 6:20 AM sang ngay 21/06/2005, hng tho 76 tuoi.

Tin Manila, Philippines (21/06/2005) - c Hong Y Jaime Lachica Sin, cu Tong Giam Muc Manila, Philippines, qua i tai benh vien luc 6:20 AM sang ngay 21/06/2005, hng tho 76 tuoi.

c Hong Y Jame Lachica Sin sinh ngay 31/08/1928; than phu cua c Hong Y la ngi Trung Hoa di dan en Philuattan va Me la ngi Philuat tan.


Dan chung Philippines xep hang knh vieng thi hai cua c co Hong Y Jaime Lachica Sin, c at tai Nha Th Chnh Toa Manila, Philippines.


c Hong Y Jaime Lachica Sin c thu phong linh muc ngay 3/04/1954, c bo nhiem giam muc pho tong giao phan Jaro, Philippines ngay 10/02/1967 va thu phong giam muc ngay 18/03/1967; c bo nhiem lam Tong Giam Muc pho vi quyen ke v Tong Giao Phan Jaro ngay 15/01/1972; va ke v Tong Giam Muc Jaro ngay 8/10/1972; c bo nhiem Tong Giam Muc Manila ngay 21/01/1974; c thang tc Hong Y ngay 24/05/1976. Va Ngay 15/09/2003, c Thanh Cha Gioan Phaolo II a chap thuan n ve hu cua c Hong Y Jaime Lachica Sin.

c Hong Y Sin la mot trong nhng v Hong Y noi tieng nhat ngi A Chau, ke t sau cong ong Vaticano II en nay. Ngai la tieng noi va mau gng noi bat cho cong cuoc canh tan sau Cong ong Vaticano II e song Phuc Am va canh tan moi tng quan gia Giao Hoi va xa hoi.

c Hong Y Sin cua Philuattan la mot con ngi luon to ra khong s hai khi phai len tieng chong lai nhng bat cong xa hoi. Ngai a kien tr chong lai tham nhung va keu goi ton trong nhng quyen li cua ngi ngheo va b ap bc.

c Hong Y Sin a c the gii biet en khi ngai len tieng keu goi dan chung chong lai nha oc tai Ferdinand Marcos, trong cuoc noi day thc hien Quyen Lc Nhan Dan vao nam 1986. Luc o hn mot trieu ngi a nghe theo Li keu goi va a tu hp tai mot oan ng EDSA, trong vong 4 ngay; ket qua la che o oc tai cua Tong thong Marcos b sup o. Hien phap mi c soan thao va nhng bau c dan chu c to chc.

Tren bnh dien khac, c Hong Y Sin a vieng tham Trung Quoc hai lan vao nam 1984 va 1987. c Hong Y Sin la mot trong so  rat t v Hong Y cua Giao Hoi Cong Giao en tham Trung Quoc, ke t khi cong san len nam quyen tai Trung Quoc t  nam 1949 en nay.

c Hong Y Jaime Lachica Sin a co nhng co gang i au trong viec nang cho s phat trien giao hoi tai A Chau, nhat la cho moi tng quan tot gia Giao Hoi Cong Giao va Trung Quoc. Nam 1987, c Hong Y Sin a thiet lap Hoc Vien Truyen giao Lorenzo Ruiz, e huan luyen nhng nha truyen giao mi cho Trung Quoc ngay nay. Cac chung sinh c tuyen chon theo hoc tai Hoc Vien Truyen Giao nay la nhng ngi Phi goc Trung Hoa, e  c huan luyen tr thanh nhng nha truyen giao cho ngi Trung Hoa, sinh song hai ngoai, va nhat la ben trong Luc a Trung Hoa. Tnh cho en nay, Hoc Vien a ao tao c 17 linh muc, trong so nay co mot linh muc a c ToaThanh bo nhiem lam giam muc cho mot giao phan ben trong Trung Quoc.

Quan Tam cua c Hong Y Sin con vt ra ngoai oi tng Trung Hoa, en  Giao Hoi Cong Giao tai cac quoc gia a chau khac na, qua viec ho tr cho ai Phat Thanh Chan Ly A Chau (Radio Veritas Asia), c quan truyen thong e ngi cong giao A Chau mang Tin Mng Chua Giesu Kito cho nhng anh ch em A Chau khac.

c Hong Y Sin luon san sang lam bat c viec g co the, e ho tr cho Giao Hoi tai A Chau. Trong thi gian lam Tong Giam Muc cua Tong Giao Phan Manila, ngai ho tr cho 45 linh muc en t cac quoc gia nh Bangladesh, Trung Quoc, An o, Indonesia, Nhat Ban, Myanmar, Palistan, Sri lanka, ai Loan va Viet Nam, e  theo hoc tai cac ai Hoc Cong Giao, thu o Manila.

 

(Joseph Trng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page