TC Benedito XVI nhac en

tam quan trong cua Ngay Chua Nhat

trong bai huan c trc khi

oc kinh Truyen Tin Tra 12/06/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Benedito XVI nhac en tam quan trong cua Ngay Chua Nhat trong bai huan c trc khi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 12 thang 6 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 12/06/2005) - Trc khi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 12 thang 6 nam 2005, TC Benedito XVI nhac en tam quan trong cua Ngay Chua Nhat trong bai huan c nh sau:

 

Anh ch em than men.

Nh c Giao Hoang than yeu cua chung ta, c Gioan Phaolo II, a mong muon, Nam Thanh The tiep tuc thc tnh lai nhieu hn na trong lng tam cua cac tn hu, niem knh phuc oi vi b tch cc thanh nay. Trong thi gian c hanh Nam Thanh The, mot trong nhng e tai thng c nhac en la Ngay Chua Nhat, Ngay cua Chua, mot e tai het sc trung tam cua ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia, va c to chc xong tai thanh pho Bari. Trong Thanh Le be mac ai Hoi Thanh The, toi cung a nhan manh viec tham d Thanh le Chua Nhat phai c ngi cong giao nhn thay khong phai nh la mot s ap at t ben ngoai hay ganh nang, nhng nh la mot nhu cau va la niem vui. Gap g anh ch em, lang nghe Li Chua va c nuoi dng bi Chua Kito, ang a hien te chnh mnh cho chung ta, o la mot kinh nghiem mang lai y ngha cho i song, va y ngha nay mang en s bnh an cho tam hon. Khong co ngay Chua Nhat, chung ta, nhng ngi cong giao, khong the song.

V the, cac bac lam cha me c mi goi giup cho con cai biet kham pha gia tr va tam quan trong cua viec ap lai li mi goi cua Chua Kito, ang keu goi toan the gia nh kito en tham d Thanh Le Chua Nhat. Trong cong cuoc huan luyen nay, giai oan ac biet co y ngha la viec rc le lan au, mot c hanh that s cua cong oan giao x, on nhan lan au tien nhng tre nho en d ban tiec cua Chua.

e nhan manh tam quan trong cua bien co nay oi vi gia nh cung nh oi vi giao x, vao ngay 15 thang 10 nam 2005, neu Chua cho phep, toi se trieu tap tai Vatican nay ai Hoi ac Biet ve Giao Ly cho Tre Nho, nhat la nhng em song tai Roma va vung Lazio quanh Roma, ma trong nam nay c ruc le lan au.

Le Hoi nay dien ra vao luc sap ket thuc Nam Thanh The, va trong thi gian co Khoa Hop  Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ve e tai Mau Nhiem Thanh The. ay se la dp tot va thuan tien e xac nhan vai tro thiet yeu ma b tch Thanh The co trong viec huan luyen va trong s trng thanh thieng lieng cua cac tre em.

Ngay t bay gi, toi xin pho thac cuoc Gap G nay cho c N ong Trinh Maria; xin Me day chung ta biet yeu men Chua Giesu moi ngay mot hn, trong s suy niem lien l Li Chua va ton th Chua hien dien trong b tch Thanh The. Xin Me giup chung ta lam cho cac the he tre biet kham kha vien ngoc quy B Tch Thanh The, b tch lam cho i song  co c  y ngha ch thc va tron ay.

 

Sau nhng li tren TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho moi ngi hien dien. Sau o ngai chao chuc ac biet nhng anh ch em hien mau tren toan the gii, nhat la nhng anh ch em hien dien tai quang trng thanh Phero, e c hanh Ngay Quoc Te cua Nhng Ngi hien mau.

 

(ang The Dung chuyen dch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page