TC giai thch thanh vnh 122

li cau nguyen cua Tn Hu

xin Thien Chua Thng Xot

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Benedito XVI giai thch thanh vnh 122, li cau nguyen cua Tn Hu xin Thien Chua Thng Xot, trong buoi tiep kien chung vao sang th T 15 thang 6 nam 2005.

Tin Vatican (Apic 15/06/2005) - Nh thng le, trong bai huan c danh cho cac tn hu tham d buoi tiep kien chung vao sang th T ,15 thang 6 nam 2005, TC Benedito XVI a giai thch thanh vnh 122, li cau nguyen cua Tn Hu xin Thien Chua thng xot, va ong thi ch i Thien Chua can thiep e giai thoat ho. Ap dung cu the vao i song cua tn hu hom nay, TC noi: Chung ta ay cung vay; chung ta a mat nhn ve Thien Chua, chung ta ch i mot c ch yeu thng t Ngai. Thanh Vnh 122 noi len niem hy vong Thien Chua se ban lai s cong bang va t do cho nhng ai b ha nhuc, b khinh th bi nhng ke quyen the kieu ngao, khong knh s Thien Chua va xuc pham nhng quyen li cua ngi ngheo. TC noi tiep nh sau: Ngi cong chnh pho thac quan tam cua mnh cho Thien Chua lo lieu, va chung ta chac chan rang Thien Chua khong lanh am lam ng trc nhng ke khan cau ngai. Thien Chua khong quen nhngli khan cau cua ho va cua chung ta, va se khong lam ta that vong. Ket thuc bai huan c, TC trch lai t tng cua thanh Ambrogio, giam muc Milano, rang Chua Kito la s cong bang, la sc manh, la s song va la anh sang.

Mac du trc buoi tiep kien tri Roma a o ma, nhng van co ong tn hu en tham d buoi tiep kien chung dien ra tai quang trng Thanh Phero. Sau bai huan c chnh bang tieng Y, TC a tom lai bang cac th tieng khac na, nh Phap, Anh, c, Tay Ban Nha. Roi TC noi vai li chao ngan bang cac th tieng khac cua vung Trung va ong Au. Rieng oi vi cong oan tn hu BaLan hien dien, trc het mot linh muc oc nhng li chao cua TC bang tieng BaLan, roi sau o, chnh TC noi vai li ngan. Ngai cau chuc cho cac tn hu BaLan mot ai Hoi Thanh The Quoc Gia nhieu thanh qua. c biet ai hoi thanh the nay se dien ra tai Varsava, thu o BaLan trong hai ngay 18 va 19 thang 6 nam 2005. Va nh moi ngi a biet, TC a uy quyen cho c Hong Y Joseph Glemp, chu s thanh le phong chan phc cho ba ay T Chua ngi BaLan, trong thanh le Be Mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc BaLan.

Buoi  tiep kien dien ra trong bau kh vui ti va than tnh hn, khi c Thanh Cha ri ghe chu toa e i chao tng v Giam Muc hien dien, va ch than chao nhng anh ch em tn hu benh tat c xep cho ni danh rieng pha ben trai cua ghe chu toa. ac biet, TC a cam lay ien thoai cam tay cua mot ngi benh tat, e goi chao mot ngi than theo yeu cau cua ngi benh tat nay. Cong oan tn hu hien dien to ra nong nhiet hn, nhat la khi TC vui mieng noi them vao luc chao t gia ho rang: Anh ch em a kho nhieu v tri ma, gi ay chung ta hy vong la thi tiet se tr nen tot hn. Va that s trong suot buoi tiep kien, anh mat tri lai xuat hien. TC noi vui them nh sau: Vi chut anh mat tri nay, Thien Chua gi en chung ta mot dau chng cho tnh yeu thng du dang cua ngai, ma chung ta a ch i t trc.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page