Phong van HY Joseph Ratzinger

trc khi c chon len ke v

Thanh Phero tai Ngai Toa Roma

vi ten hieu la Benedito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong van c Hong Y Joseph Ratzinger trc khi c chon len ke v Thanh Phero tai Ngai Toa Roma, vi ten hieu la Benedito XVI.

(Radio Veritas Asia 15/06/2005) - Qua bai phong van nay, chung ta c dp hieu biet them ve nhng suy ngh va lap trng cua c Tan Giao Hoang Benedito XVI oi vi nhng van e trong giao hoi va tren the gii.

Hoi 1 :  Tha c Hong Y, theo y ngai, co t ng nao hay cum t cha khoa nao e noi ve Trieu Giao Hoang cua c Gioan Phaolo II, hay khong?

ap : Van con co gia tr li keu goi ma c Gioan Phaolo II a noi len vao ngay 22 thang 10 nam 1978, tai quang trng Thanh Phero. o la nhng li sau ay: Anh ch em ng s Chua Kito. Nhng, ngc lai, hay m rong moi canh ca on nhan Chua Kito. Ngoai ra, con co hai t khac na la: Hoa Bnh va Hiep nhat, va cuoi cung co t S That. Va hai thong iep, la thong iep Veritatis Splendor, Anh sang S That, va thong iep Fides et Ratio, c Tin va Ly Tr. ay la li mi goi chung ta hay m mat ra, m mat cua tr khon chung ta, e nhn thay va song theo s  that.

Hoi 2 : Tha c Hong Y, trong hn 25 nam thi hanh tha tac vu Phero, c Gioan Phaolo II chac chan co gap nhng kho khan. c Hong Y co the cho biet  ve nhng kho khan nay khong?

ap : Phai, o la nhng kho khan cua thi ai chung ta nh: chu thuyet duy vat, chu thuyet vo tri, chu thuyet tng oi hoa moi s. Mot ben chung ta thay cuoc song hng thu, va mot ben la s ngheo cung khong cho phep con ngi song xng ang vi n goi cao ca cua mnh. Nhng van e cua tran the, la nhng van e cua giao hoi, thanh phan cua the gii.

Hoi 3 : Tha c Hong Y, cac Thng Hoi ong Giam muc a hu ch nh the nao?  Ngi ta co cam tng rang, cang ngay s tap trung quyen hanh ve Roma cang thang the. Roma khong con la trung tam cua s hiep thong; nhng ung hn, la mot  c quan e kiem soat nhng chi tiet cua sinh hoat giao hoi a phng. Vay xin c Hong Y vui long cho biet ngai ngh nh the nao ve nhan xet nay?

ap : o la mot cam tng hi hi ht  ben ngoai. Tai Roma, chung toi khong the co phng tien u kiem soat tat ca. Chung toi co t nhan vien. Cac Giam muc khi en tham chung toi, va ca cac nha chnh tr na, tat ca eu ngac nhien khi thay chung toi lam viec phuc vu cho giao hoi toan cau ma vi t nhan vien nh the. Chac chan rang, ay o, co the co mot th  khuynh hng trung ng tap quyen sai lam; ieu chung toi nham en la s cong tac gia trung ng va cac ni. Toi xin ke ra mot th du. Khi toi con la Tong Giam Muc cai quan tong giao phan Monaco, ben c, va khi vao nam 1977 toi ve Roma e vieng mo hai thanh Tong o, toi a co cam tng ve nhng quy nh co ve hnh thc cua nhng chuyen vieng tham nh the nay. Nhng ngay nay, th a oi khac: nhng chuyen vieng tham nay la nhng dp e gap g, va ay la ieu het sc tot ep. ay la nhng dp thng giup phat trien tng quan bang hu gia nhieu ngi.

Hoi 4 : Tha c Hong Y, ngai co ngh en s tham d  nhieu hn cua cac Hoi ong Giam Muc vao nhng quyet nh co lien quan en Giao Hoi pho quat hay khong? Chang han nh trng hp bo nhiem nhng tan giam muc?

ap : ay la van e can c ao sau them. Nhieu Hoi ong Giam Muc tren the gii, la nhng Hoi ong Giam Muc ong thanh vien. Khi mot giao phan khong co v chu chan, th ngi ta co gang tm s dan than tr giup cua nhng v giam muc gan ben; ngi ta keu goi nhng giao dan, tu s, linh muc, giup vao. He thong bo nhiem tan giam muc nh ong hieu, co the c canh tan cho tot hn, mac du ay khong phai la viec n s de dang. Ngay nay, Giao Hoi bo nhiem tan giam muc, sau thi gian ieu tra kha lau, do o ma nhieu ngi than phien; thu tuc keo dai lau la v giao hoi muon co nhieu ngi, vi nhng vai tro khac nhau trong giao hoi, gop y vao, nhng khong gay on ao cong khai.

Hoi 5 : Nhng roi cung a xay ra ieu g o khong on. Ngi ta noi en hien tng lam dung duc tnh oi vi tre v thanh nien. c Hong Y ngh nh the nao ve ieu nay?

ap : Phai, chung ta can thc hien cuoc xet mnh ve nhng g a xay ra. Giao Hoi la mot giao hoi nhap the, hien dien gia va trong tran gian vi tat ca nhng cam do cua no. Nhieu hieu lam phat sinh t Cong ong a lam cho ngi ta ngh rang ch can hanh x giong nh cach the cua tran gian, la c roi.

Hau qua la nhieu linh muc a anh mat s gan bo ket hiep vi Chua Kito. Gi ay, chung ta can suy ngh ve cach the phai lam sao, e mot ang van duy tr s ci m vi the gii, ngha la song lien i vi nhng anh ch em ng thi, va ang khac van song hiep thong sau xa vi Chua Kito. Ch nh the ngi ta mi co the bao am cho kha the song theo tinh than Tin Mng trong thi ai chung ta hom nay.

(con tiep)

 

(ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page