c Thanh Cha Benedito XVI

nhac lai y ngha cua Le

Knh Thanh Tam Chua Giesu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Benedito XVI nhac lai y ngha cua Le Knh Thanh Tam Chua Giesu.

Tin Vatican (Zenit 5/06/2005) - Tra Chua Nhat, ngay 5 thang 6 nam 2005, trc khi xng kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu tai Quang Trng Thanh Phero Roma, TC Benedito XVI a nhac lai y ngha cua ngay le knh Thanh Tam Chua Giesu, a c mng hom th Sau, 3/06/2005, vi nhng li nh sau:

Anh ch em rat than men, Th Sau va qua (3/06/2005), chung ta a mng le trong knh Thanh Tam Chua Giesu, mot viec ao c a an re sau vao trong Dan Kito. Trong ngon ng kinh thanh, trai tim noi len trung tam iem cua con ngi, la ni dien ra nhng cam xuc va nhng y nh. Trong trai tim cua ang cu chuoc, chung ta ton th tnh yeu cua Thien Chua oi vi nhan loai, ton th y muon cu roi pho quat cua Thien Chua, ton th long thng xot vo cung cua Ngai. Do o, viec ton knh Thanh Tam Chua Giesu, co ngha la ton knh trai tim Chua, mot trai tim, sau khi a yeu thng chung ta cho en cung, a b li ong am thau qua; va t tren thap gia, trai tim nay a o xuong mau va nc, nguon mach vo tan  cua s song mi.

Ngay le knh Thanh Tam cung la Ngay The Gii cau nguyen cho s thanh hoa cac linh muc, la dp thuan tien e cau nguyen cho tat ca cac linh muc e cac ngai khong yeu thch ieu g khac ngoai tnh yeu Chua Kito. Mot v co long sung knh sau xa oi vi Thanh Tam Chua Kito la Chan Phc Giovanni Battista Scalabrini, giam muc va quan thay cua nhng anh ch em di dan; le ky niem giap 100 nam ngai qua i a c c hanh hom ngay 1 thang 6 nam 2005. Ngai a thiet lap dong nhng nha truyen giao nam n cua Thanh Carlo Borromeo, c biet en vi ten goi la cac Tu S Scalabrini, e rao giang Phuc am ni nhng cong oan di dan ngi Italia.

Khi nhac lai v giam muc noi tieng nay, toi ngh en nhng ai song xa que cha at to va cung thng xa gia nh cua ho; toi hy vong nhng anh ch em nay luon gap c nhng ngi ban va nhng tam hon san sang on tiep ho tren ng i, gap c nhng ke co kha nang nang ho trong nhng kho khan thng ngay.

Chac chan rang trai tim giong trai tim cua Chua Kito nhieu nhat la trai tim cua c Maria, Me Vo Nhiem cua Chua; va chnh v ly do nay ma phung vu gii thieu Me cho chung ta ton knh. ap lai li mi goi cua c N ong Trinh Fatima, chung ta hay pho dang cho Thanh Tam Vo Nhiem cua Me Maria, Thanh Tam ma chung ta a chiem ngam mot cach ac biet trong ngay le hom qua, th Bay (4/06/2005), le knh Thanh Tam Vo Nhiem Me Maria, (pho dang) cho Me toan the the gii, ngo hau the gii cam nghiem c tnh thng xot cua Thien Chua va nen hoa bnh ch  thc.

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho moi ngi. Sau phep lanh, sang phan th hai cua buoi gap g, TC nhac en tnh hnh khan trng tai Bolivia, mot quoc gia Nam My Chau; va keu goi tra t do cho co Clementina Cantoni, ngi Italia a b bat lam con tin ben Afghanistan.

c Benedito nhan nh rang tai nhieu vung tren the gii ang xay ra nhng cang thang xa hoi va chnh tr co the dan en nhng xung ot tram trong hn. c Thanh Cha cho rang tnh hnh hien nay tai Bolivia la nghiem trong va ngai mi goi cac tn hu hien dien tai quang trng hay cau nguyen cho quoc gia Bolivia. TC keu goi dan chung tai Bolivia hay mu tm cong ch, hay co y thc trach nhiem va san sang oi thoai. c biet, hom  mung 2 thang 6 nam 2005, Tong Thong Bolivia, ong Carlos Mesa, a co sang kien e a quoc gia Bolivia ra khoi cuoc khung hoang chnh tr va xa hoi ang xau xe at nc t hai tuan le qua. Ong a ky sac lenh quyet nh ve viec bau ra Quoc Hoi Lap Hien va m cuoc Trng Cau Dan Y ve s t quyet cua cac vung t tr, vao ngay 16 thang 10 nam 2005. Thu o La Paz cua Bolivia hom ngay mung 2 thang 6 nam 2005 a b te liet bi mot cuoc xuong ng to ln nhat, ke t khi tong thong Carlos Mesa c bau len vao thang 10 nam 2003. Nhng nan cp pha va bao lc gia tang. Va 60% he thong giao thong cua at nc Bolivia b chan ng.

Rieng trng hp cua co Clementina Cantoni, nam nay 32 tuoi, lam viec cho to chc phi chnh chu CARE, a b bat coc tai thu o Kaboul, Afghanistan, hom ngay 16 thang 5 nam 2005, TC  a noi nh sau: Toi hiep tieng noi vi Tong Thong Italia, va vi tong thong cua Afghanistan, cung nh vi dan toc Italia va dan toc Afghanistan, e yeu cau tra t do cho  Co. Kinh nghiem au thng ma ngi ch em nay ang trai qua phai khuyen khch viec mu tm hoa bnh va tnh huynh e that gia cac ca nhan va cac quoc gia, bang tat ca moi phng tien. Cuoi cung, TC a khong quen chao chuc nhom khoang 1,500 tham d vien cuoc gap g do phong trao Focolare (To Am) to chc tai Roma t ngay mung 2 en 5 thang 6 nam 2005, ve chu e s dan than trong cac giao x.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page