Bai Giang cua

c Thanh Cha Benedicto XVI

trong thanh le

khai mac tha tac vu Phero

sang Chua Nhat, ngay 24/04/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai Giang cua c Thanh Cha Benedicto XVI trong thanh le khai mac tha tac vu Phero, sang Chua Nhat, ngay 24 thang 4 nam 2005, tai quang trng trc en Th Thanh Phero, Roma.

(Radio Veritas Asia 27/04/2005) - Trong bai giang nay, chung ta se thay rang c Tan Giao Hoang Benedicto XVI a khong a ra mot chng trnh hanh ong, nhng ngai tap trung giai thch hai bieu tng c dung e ch tha tac vu Phero cua v giam muc Roma. Va khi giai thch hai bieu tng nay --- day Pallium va Nhan Ng Phu --- c Tan Giao Hoang mo ta dung mao tinh than cua V Chu Chan theo Thanh Y Chua muon, mot v chu chan tran ay tnh thng oi vi Chua cung nh oi vi oan chien c trao pho cho. Du y thc phan mnh yeu hen, khong kha nang chu toan trach vu ln lao, nhng c Tan Giao Hoang noi len xac tn ngai khong co n mot mnh, v co cac thanh cung ong hanh, bao boc va hng dan.

ay knh mi quy v va cac ban theo doi tron bai giang cua c Thanh Cha Benedicto XVI:

 

Knh Tha Quy V Hong Y,

Anh em ang knh trong hang giam muc va linh muc,

Knh Quy V Lanh ao cac Quoc Gia va Thanh Vien Ngoai giao oan,

Anh ch em rat than men,

Trong nhng ngay that ay y ngha nay, kinh cau Cac Thanh a en ong hanh vi chung ta ba lan: trong le an tang c Thanh Cha Gioan Phaolo II; trong dp Cac V Hong Y bc vao Mat Vien, va trong ngay hom nay, khi chung ta cat hat len lan na, vi li khan cau: Tu Illum adjuva --- Xin Chua tr giup cho V Tan Ke V Thanh Phero. Moi lan, trong mot cach thc ac biet, toi eu cam thay bai Hat Kinh Cau Cac Thanh nay nh la li an ui to ln. Sau khi c Gioan Phaolo II ra i, chung ta a cam thay mnh nh b bo ri biet la chng nao! Ngai la v Giao Hoang trong vong 26 nam a la chu chan va la v hng dan chung ta trong cuoc hanh trnh qua dong thi gian. Ngai a bc qua ngng ca tien vao s song khac, bc vao trong mau nhiem Thien Chua. Nhng ngai a khong thc hien cai bc qua nay mot mnh. Ai tin tng, th khong bao gi co n mot mnh --- khong bao gi co n trong cuoc song, cung khng co n trong cai chet. Trong giay phut o, chung ta a co the khan cau cac Thanh cua tat ca moi the ky --- nhng v thanh ban hu cua ngai, nhng anh ch em cua ngai trong c tin, va biet rang cac v nh ket thanh oan rc song ong e cung ong hanh vi c Gioan Phaolo II vao coi ben kia, cho en vinh quang Thien Chua. Chung ta biet rang ngai a c ch on. Gi ay chung ta biet rang Ngai ang hien dien gia nhng ngi cua ngai; ngai that s nha ngai. Mot lan na, chung toi a c an ui khi long trong bc vao Mat Vien, e chon ang ma Thien Chua a tuyen chon. Lam sao chung ta co the biet c danh tanh cua ang o? Lam sao 115 giam muc, en t  moi nen van hoa va at nc, co the gap c ang ma Thien Chua a muon trao pho cho s mang cam buoc va thao g? Mot lan na, chung ta biet c ieu o: chung ta biet ro rang chung ta khong co n mot mnh, rang chung ta c vay quanh, c dan i va c ch ng bi nhng ban hu cua Thien Chua. Va gi ay, trong giay phut nay, Toi, ngi toi t yeu hen cua Thien Chua, toi phai lanh lay trach vu to ln, mot trach vu that s vt qua moi kha nang con ngi. Lam sao toi co the lam c? Lam sao toi co kha nang e lam viec nay? Tha cac ban than men, tat ca anh ch em va khan cau toan the cong oan cac thanh, c ai dien bi nhng v noi tieng trong lch s Thien Chua tiep xuc vi con ngi. Nh the, trong toi c song lai y thc nay rang toi khong co n mot mnh. Toi khong phai mot mnh mang lay ieu ma trong thc te toi khong the nao mang lay t mot mnh. Cong oan cac Thanh cua Thien Chua bao ve toi, nang toi va a toi i. Va li cau nguyen cua anh ch em, tha quy ban than men, long khoan dung cua anh ch em, tnh thng, c tin va niem hy vong cua anh ch em, tat ca cung ong hanh vi toi. That vay cong oan cac thanh khong phai ch co nhng v noi tieng a i trc chung ta va la nhng v chung ta a biet en danh tanh. Tat ca chung ta la cong oan cac thanh, chung ta, nhng ke a lanh nhan b tch ra toi nhan danh Cha va Con va Thanh Than, chung ta, nhng ke song nh hong an Mnh va Mau cua Chua Kito, ma nh o Chua muon bien oi chung ta tr nen giong nh Ngi. Phai, Giao Hoi con song ong; ay la kinh nghiem ky dieu cua nhng ngay nay. Chnh trong nhng ngay u buon khi c Gioan Phaolo II au benh va qua i, ma ieu nay c the hien mot cach dieu ky trc mat chung ta: rang giao hoi con song ong. Va Giao hoi con tre trung. Giao Hoi mang trong mnh tng lai cua the gii va v the ch cho moi ngi chung ta biet con ng tien en tng lai. Giao Hoi con song va chung ta nhn thay c ieu nay: chung ta cam nghiem c niem vui ma ang Phuc sinh a ha ban cho nhng ke thuoc ve ngi. Giao Hoi con song; Giao Hoi con song bi v Chua Kito hang song, bi v Chua Kito a thc s song lai. Trong au kho, hien dien tren dung mao cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II trong nhng ngay mng le Vt qua, chung ta a chiem ngam mau nhiem cuoc Thng Kho cua Chua Kito va cung nhau cham en nhng vet thng cua Ngi. Nhng trong tat ca nhng ngay qua, chung ta a co the, trong mot y ngha sau xa, cham en ang Phuc Sinh. Chung ta c ban cho dp nem hng niem Vui ma Chua a ha, niem vui nh la hoa trai cua s Phuc Sinh Chua, sau mot thi gian ngan trong bong toi.

Giao Hoi ang song, --- bang nhng li nh the, toi xin chao tat ca ang quy tu ni ay, vi niem vui to ln va vi long biet n, tha ch huynh ang knh, hong y va giam muc, tha quy linh muc rat than men, quy thay pho te, cac tac vien muc vu va nhng giao ly vien. Toi xin chao tat ca tu s nam n, nhng chng nhan cho s hien dien ay sc bien oi cua Thien Chua. Tha anh ch em tn hu, toi xin chao anh ch em, nhng ke dan than vao trong khoang rong cua viec xay dng Nc Thien Chua ang lan rong trong the gian, trong moi hoan canh cuoc song. Toi xin gi nhng li chao ay tnh than en tat ca nhng ai a c tai sinh trong b tch ra toi, nhng khong con hiep thong tron ven vi chung toi; va toi xin gi li chao en anh ch em dan toc do thai, ma chung ta c lien ket vi, do phan gia tai thieng lieng to ln ma chung ta co chung vi nhau, phan gia tai an re sau trong nhng li ha khong the rut lai c cua Thien Chua. Sau cung, t tng toi --- nh lan song c lan rong ra mai --- en vi tat ca moi ngi cua thi ai chung ta, tin hay khong tin.

Tha cac ban than men, trong giay phut nay, toi khong can trnh bay chng trnh hanh ong cho viec quan tr giao hoi. Vai kha canh cua ieu ma toi xem nh la trach vu cua toi, toi a co the trnh bay roi trong s iep hom th T tuan qua, ngay 20 thang 4 (nam 2005); chung ta se con nhieu dp khac e lam cong viec nay. Chng trnh cai quan ch thc cua toi la chng trnh khong lam theo y muon cua toi, khong thc hien nhng y ngh cua toi, nhng la at mnh lang nghe, cung vi tron ca giao hoi, (lang nghe) li va y muon cua Chua, va e Chua hng dan toi,   bi v  chnh Ngai mi la ke phai hng dan giao hoi trong gi phut nay cua lch s chung ta. Thay v trnh bay mot chng trnh hanh ong, toi ch muon n s giai thch hai dau ch, ma phung vu dung e ch viec lanh nhan tha tac vu Phero; ca hai dau ch nay phan anh cach chnh xac ieu c cong bo trong nhng bai oc thanh le hom nay.

Dau ch th nhat la Day Pallium, bang len, c choang len oi vai toi. Dau ch rat co xa nay, ma nhng v giam muc Roma mang lay t the ky th IV en nay, co the c nhn nh la hnh anh cua ach Chua Kito, ma v Giam Muc cua Roma nay, ngi toi t cua cac toi t cua Thien Chua, mang lay tren oi vai mnh. Ach cua Thien Chua la Thanh Y Ngai ma chung ta nhan lanh. Va Thanh y cua Thien Chua ay oi vi chung ta, khong phai la ganh nang ben ngoai, ap at tren chung ta va lam cho chung ta mat i t do. Biet c ieu Thien Chua muon, biet c au la con ng cua s song --- o a la niem vui cua dan Isrtael, la ac an to ln cua ho. ay cung la niem vui cua chung ta: thanh y cua Thien Chua khong lam cho chung ta b vong than, nhng thanh luyen chung ta --- co the trong cach thc lam chung ta au kho --- va nh the dan a chung ta tr ve vi chnh mnh. Nh the, chung ta khong ch phuc vu cho Chua, nhng phuc vu cho s cu roi cua tron ca the gian, cua tron ca lch s. Thc ra, bieu tng Day Pallium con mang tnh cach cu the hn na: len t con chien co y nhac en con chien b lac mat, hay con chien b au hay con chien yeu kem, ma v chu chan vac tren vai va a ve nguon nc ban s song. Chuyen du ngon ve con chien b lac mat, ma v chu chan i tm trong sa mac, oi vi cac Giao Phu, la hnh anh cho mau nhiem Chua Kito va Giao Hoi. Nhan loai --- tat ca chung ta --- la con chien b lac mat, con chien khong tm c ng i trong sa mac. Con Thien Chua khong chap nhan e nh vay; Con Thien Chua khong the bo ri nhan loai trong mot tnh trang ang thng nh vay. Ngi ng len, t bo vinh quang tren tri, e tm gap lai con chien lac va i theo con chien o cho en Thap gia. Ngi vac no tren vai, Ngi mang lay nhan loai chung ta, mang lay chnh chung ta; Ngi la v chu chan nhan lanh, hien dang mang song mnh cho oan chien. Day choang Pallium trc het noi cho chung ta biet rang tat ca chung ta eu c Chua Kito vac lay. Nhng ong thi day Pallium nay mi goi chung ta hay vac lan nhau. Nh the, day Pallium tr nen bieu tng cho s mang cua v chu vhan, ma bai oc th hai va bai phuc am noi en. Moi lo lang thanh thien cua Chua Kito phai linh ong ngi muc t: ngi muc t khong lanh am trc s kien biet bao ngi song trong sa mac. Va co biet bao hnh thc sa mac. Co sa mac cua s ngheo cung, sa mac cua nan oi va khat, co sa mac cua s bo ri, cua co n, cua tnh yeu b pha tan. Co sa mac cua s m toi ve Thien Chua, cua s trong vang ni cac tam hon khong con y thc ve pham gia va ve cuoc hanh trnh cua con ngi. Nhng sa mac ben ngoai gia tang tren the gii, bi v nhng sa mac noi tam a tr nen rong ln hn. V the, nhng kho tang cua trai at khong con phuc vu cho viec xay dng ngoi vn cua Thien Chua, trong o tat ca co the song, nhng b bat lam no le cho nhng quyen lc lam dung va tan pha. Giao Hoi trong toan the cua no, va nhng v chu chan trong o, giong nh Chua Kito, can phai len ng, e hng dan con ngi ra khoi sa mac, ma tien en ni cua s song, en tnh bang hu vi Con Thien Chua, en vi ang trao ban cho chung ta s song, s song tron ay. Bieu tng con chien con co mot kha canh khac na. Trong vung ong Phng thi co, co thoi quen cac nha vua coi mnh nh la nhng v chu chan cua dan. ay la hnh anh cho quyen hanh cua ho, mot hnh anh coi thng ke khac: dan chung la nh nhng con chien, ma v chu chan co the s dung tuy y thch. Trong khi o Thien Chua hang song, v chu chan cua tat ca moi ngi, a tr thanh con chien, ng ve pha nhng con chien, cua nhng ai b cha ap va b giet chet. Chnh nh the ma Thien Chua mac khai mnh nh la v chu chan ch thc: Ta la chu chan nhan lanh. Ta hien mang song mnh cho cac chien Ta, Chua Giesu noi ve chnh mnh nh vay (Gn 10,14tt). Khong phai quyen lc co sc cu roi, ma la tnh yeu thng! ay la dau ch cua Thien Chua: chnh Ngai la Tnh Thng. Biet bao lan chung ta co le cung ao c Thien Chua mac khai chnh mnh mot cach manh me hn. Chung ta ao c Thien Chua anh xuong that au, lam cho s d phai tham bai va tao dng mot the gii tot ep hn. Tat ca nhng y thc he cua quyen lc  eu t bien ho nh the, bien ho cho viec pha huy nhng g xem ra nh nghch lai tien bo, nghch lai s giai phong nhan loai. Chung ta au kho v s nhan nai cua Thien Chua. Nhng tat ca chung ta lai can en s kien nhan cua Ngai. Thien Chua, ang tr thanh con chien, noi vi chung ta rang the gian c cu roi bi ang a chu ong inh, ch khong phai bi nhng ke ong inh. The gian c cu roi nh bi s nhan nai cua Thien Chua, va the gian b pha huy bi s khong kien nhan cua con ngi.

Mot trong nhng ac tnh can ban cua chu chan phai la yeu thng nhng ngi a c trao pho cho, yeu thng giong nh Chua Kito yeu thng ho, Chua Kito ma v chu chan phuc vu. Hay chan nhng con chien cua Thay, Chua Kito a noi vi tong o Phero nh the, va Chua noi vi toi nh vay trong luc nay. Chan chien co ngha la yeu thng, va yeu thng co ngha la san sang chu au kho. Yeu thng co ngha la: trao ban cho nhng con chien ieu thien hao ch thc, la cung cap cua an s that cua Thien Chua, la Li Chua, la s hien dien cua Chua, ma Chua ban cho chung ta trong B Tch Rat Thanh. Tha cac ban than men, trong giay phut nay, toi ch co the noi nh sau: hay cau nguyen cho toi, ngo hau toi co the hoc biet yeu thng Chua moi ngay mot hn. Hay cau nguyen cho toi, ngo hau toi co the hoc biet yeu thng moi ngay mot hn oan chien Chua, la anh ch em, la Giao Hoi, la tng ngi anh ch em cach rieng va tat ca anh ch em noi chung. Xin hay cau nguyen cho toi, ngo hau toi khong chay tron, v lo s, trc nhng cho soi. Chung ta hay cau nguyen cho nhau, ngo hau Chua nang chung ta va chung ta hoc biet nang nhau.

Dau ch th hai, c dung e noi len viec lanh nhan Tha Tac Vu Phero trong phung vu hom nay, la viec trao chiec nhan ng phu. Li mi goi Phero lam chu chan, ma chung ta va nghe trong Phuc am hom nay, tiep theo bai tng thuat ve vu li c tran ay ca: sau mot em ho tha li ma khong co ket qua nao, cac mon e nhn thay Chua Phuc Sinh ng tren b. Ngai ra lenh cho cac ong hay tr lai tha li mot lan na, va ay li c that ay ca en o ho khong the keo len; 153 con ca to; Va cho du c that nhieu ca nh vay, ma li khong b rach (Gn 21,11). Bai tng thuat nay, --- vao luc ket thuc cuoc hanh hng tren tran gian cua Chua Giesu vi cac mon e, --- phu hp vi bai tng thuat luc ban au: luc o cung vay, cac mon e a khong bat c con ca nao suot ca em; va luc o cung vay, Chua a goi Simon hay ra khi tha li mot lan na. Va Simon, --- luc o cha c goi la Phero --- a tra li cach ang kham phuc nh sau: Tha Thay, vang theo li Thay, con se tha li! Va sau o la viec trao ban s  mang: ng s! T nay, con se la ke li ca con  ngi (Lcx 5,1-11). Ngay hom nay, cung c noi cho Giao Hoi va cho nhng ai ke v cac tong o rang hay ra khi trong ai dng cua lch s va hay tha li, e thu phuc con ngi ve vi Phuc Am, --- ve vi Thien Chua, ve vi Chua Kito, ve vi s song that. Cac giao phu a danh mot giai thch that ac biet cho trach vu rieng biet nay. Cac giao phu a noi nh sau: oi vi con ca, c tao dng e song trong nc, no se chet, neu b a ra khoi ai dng. Ca c bat ra khoi moi trng song cua no, e lam lng  thc cho con ngi. Nhng trong s mang cua ke li ca con ngui, th ieu ngc lai xay ra. La con ngi, chung ta song b vong than, trong nc man cua kho au va s chet; trong ai dng bong toi khong co anh sang. Li Phuc Am bat a chung ta ra khoi nhng dong nc cua s chet va a chung ta vao trong vinh quang cua anh sang Chua, trong s song ch thc. Va ung that nh vay --- trong s mang cua ke li ca con ngui, theo lenh Chua Kito truyen, th can phai a con ngi ra khoi bien man cua tat ca moi th vong than, tien ti vung at cua s song, en anh sang cua Thien Chua. ung la nh the: chung ta hien hu e ch cho con ngi nhn thay Thien Chua. Va ch ni nao ngi ta nhn thay Thien Chua, th o mi that s bat au s song. Ch khi nao chung ta gap Thien Chua hang song ni Chua Kito, th chung ta biet c s song la g. Chung ta khong phai la mot san pham ngau nhien va khong co y ngha g cua s tien hoa. Moi ngi trong chung ta la hoa trai cua mot y tng Thien Chua. Moi ngi chung ta eu c muon co, moi ngi chung ta eu c yeu thng, moi ngi chung ta la can thiet. Khong co g tot ep hn cho chung ta bang viec c Phuc am, c Chua Kito cham en va thc tnh. Khong co g tot ep hn viec biet Chua va thong truyen cho ke khac tnh bang hu vi Chua. Trach vu cua v chu chan, cua ke li ca con ngi thng co the xem ra cc nhoc. Nhng la mot trach vu tot ep va cao ca, bi v xet cho cung trach vu o phuc vu cho niem vui, cho niem vui cua Thien Chua, ang muon bc vao trong the gian.

ay, toi muon nhan manh mot ieu: trong hnh anh cua v chu chan cung nh trong hnh anh ngi li ca, eu co phat xuat mot cach that ro rang li keu goi tien en s hiep nhat. Thay con co nhng con chien khac na cha thuoc ve rang. Thay phai dan nhng con chien o tr ve; chung se nghe tieng Thay va chung se tr thanh mot oan chien va mot chu chan ma thoi (Gn 10,16), Chua Giesu noi nh the vao cuoi bai dien van ve ngi chan chien nhan lanh. Va bai tng thuat ve 153 con ca ln, ket thuc bang nhan nh ay vui mng nh sau: Cho du co that nhieu ca, nhng li khong b rach (Gn 21,11) Buon thay, tha Chua yeu dau, tam li ca o gi ay a b rach! Co le chung ta noi len ieu nay vi tam hon u buon. Nhng khong, chung ta khong nen buon. Chung con vui mng len v li ha cua Chua, li ha khong lam that vong, va chung con lam tat ca nhng g co the, e i tren con ng tien en s hiep nhat ma Chua a ha. Chung ta nh en li ha nay trong li cau nguyen dang len Chua, nh nhng ke van xin: Phai, Lay Chua, xin hay nh lai tat ca nhng g Chua a ha. Xin hay lam sao cho chung con c tr thanh mot chu chan va mot oan chien. Xin ng e cho li ca cua Chua b rach i, va xin hay giup chung con tr thanh nhng ngi toi t cua s hiep nhat!

Trong giay phut nay, tam tr toi tr lai vi ngay 22 thang 10 nam 1978, khi c Gioan Phaolo II bat au tha tac vu cua ngai tai quang trng thanh Phero nay. Nhng li cua ngai trong dp o gi van luon vang len ben tai toi: Xin ng s! Hay m rong cac ca cho Chua Kito! c Gioan Phaolo II luc o ngo li vi ngi quyen the, vi ke co sc manh tren the gii nay, nhng ke lo s Chua Kito co the en lay i mat ieu g o ra khoi quyen lc cua ho, neu nh ho e cho Chua Kito ng vao, neu nh ho cho phep c tin c t do. Phai, chac chan Chua Kito lay i ieu g o khoi ho: ngai lay i s thong tr cua tham nhung, lay i viec leo lai luat phap va s t do muon lam g tuy y. Nhng Chua Kito khong lay i bat c ieu g co lien quan en pham gia hay s t do cua con ngi hoac lien quan en viec xay dng mot xa hoi cong bang. c Gioan Phaolo II luc o cung ngo loi vi moi ngi, nhat la nhng ngi tre. Th hoi chung ta chang le khong lo s cach nay hay cach khac hay sao? Neu chung ta e cho Chua Kito bc vao cach tron ven trong i song chung ta, neu chung ta m rong hoan toan chnh mnh e tiep rc ngai, th th hoi chung ta co s rang Ngai se lay i ieu g o ra khoi chung ta hay khong? Co the chung ta ang lo s phai bo i ieu g o co y ngha, ieu g o duy nhat, ieu g o lam cho cuoc song nay tr nen ti ep, co phai vay khong? Lieu chung ta khong lieu gap phai hau qua nay la thay mnh song trong buon phien va thieu vang s t do hay khong? Va ay, mot lan na, c Gioan Phaolo II noi vi chung ta rang: Khong! Ai chap nhan cho Chua Kito bc vao trong cuoc i ho, th ngi o khong mat i ieu g ca, tuyet oi khong mat ieu g lam cho cuoc i c t do, ti ep va cao ca. Khong! Ch trong tnh ban vi Chua Kito nay ma cac ca s song c m rong ra. Ch trong tnh ban vi Chua nay ma nhng kha nang to ln cua cuoc song con ngi c the hien ch thc. Ch trong tnh ban vi Chua nay ma chung ta cam nghiem c ieu g la ti ep va ieu g la t do. Nh the, tha cac ban tre than men, ngay hom nay, vi sc manh cao ca va vi niem xac tn to ln, da tren nhng nam dai kinh nghiem ca nhan ve cuoc song, Cha noi vi chung con rang: chung con ng s Chua Kito. Chua khong en lay mat i ieu g ca, nhng ban cho u moi s. Ai hien than cho Chua, th c nhan gap tram. Phai, hay m ra, hay m rong moi Ca cho Chua Kito, va chung con se gap c s song that. Amen.

 

(ang The Dung chuyen dch Viet Ng theo nguyen ban tieng Y)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page