c Thanh Cha Benedicto XVI

tiep kien cac Ky Gia

va nhng ai Dien cho

cac Phng tien Truyen Thong Xa Hoi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Benedicto XVI tiep kien cac Ky Gia va nhng ai Dien cho cac Phng tien Truyen Thong Xa Hoi.

Tin Vatican (VIS 23/04/2005) - Luc 11 gi Tra th Bay, ngay 23 thang 4 nam 2005, trong ai Thnh ng Phaolo VI, c Tan Giao Hoang Benedicto XVI a tiep kien cac Ky Gia va nhng ai dien cho cac phng tien truyen thong xa hoi hien dien tai Roma nhan dp nhng bien co quan trong trong lch s Giao hoi Cong giao trong nhng ngay qua, nh bien co c Gioan Phaolo II t tran, cuoc Hop Mat Vien, va viec bau len c Tan Giao Hoang Benedicto XVI. c Thanh Cha a oc bai dien van bang bon th tieng: Y, Anh, Phap, va c.

Trc het bang tieng Y, c Tan Giao Hoang a noi nh sau:

Tha quy anh ch em phong vien nha bao, nhiep anh vien, cac truyen hnh vien va tat ca nhng ai thuoc ve the gii truyen thong, toi vui mng gap g va than tnh chao tat ca anh ch em. Toi cam n anh ch em v a en ay va v cong viec phuc vu cua anh ch em trong nhng ngay nay cho Toa Thanh va giao Hoi cong giao. Toi xin chao cach ac biet c Tong Giam Muc John Patrick Foley, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Truyen Thong Xa Hoi. Va toi cam n ngai ve nhng li ngai va noi, nhan danh anh ch em. Ngi ta co the noi rang, nh vao cong viec cua anh ch em, trong nhieu tuan qua, toan the gii chu y hng ve en Th Thanh Phero, en Quang Trng Thanh Phero va ien Tong Toa tai Vatican,  ma trong o v tien nhiem khong the quen c cua toi, c Gioan Phaolo II a bnh than ket thuc cuoc i tren tran gian, va sau o, trong nha nguyen Sistina, quy V Hong Y a chon toi len ke v  ngai.

Sau o bang tieng Anh, c Benedicto XVI cam n va noi len s cam thong vi canh song va lam viec cc nhoc xa nha xa gia nh, va cam phuc tai nang va s tan tuy cua cac ky gia, phong vien, tat ca moi ngi trong gii truyen thong. Vi nhng tien bo ky thuat, cac phng tien truyen thong xa hoi m ra cho con ngi nhng kha the dieu ky va la thng. Giao hoi y thc tam quan trong cua truyen thong tac ong tren moi kha canh cua cuoc song con ngi.

Bang tieng Phap va nhac lai mau gng cua V Tien Nhiem, c co giao hoang Gioan Phaolo II, con ngi cua oi thoai thanh that va ci m vi cac phng tien truyen thong xa hoi, c Tan Giao Hoang Benedicto XVI cam ket tiep tuc cuoc oi thoai nay.

Bang tieng c, c Benedicto XVI nhac en tinh than trach nhiem cua nhng ai hoat ong trong lanh vc truyen thong, e co the phuc vu tch cc cho cong ch. TC qua quyet rang: Ngi ta khong the nao khong lam noi bat viec phai quy chieu ro rang en trach nhiem luan ly cua nhng ke hoat trong trong lanh vc truyen thong, nhat la trong nhng g co lien quan en viec chan thanh i tm s that va viec bao ve tnh cach trung tam cua pham v con ngi. Ch vi nhng ieu kien nh the, cac phng tien truyen thong mi co the ap lai y nh cua Thien Chua, ang trao cho con ngi cac phng tien nay, e kham pha, s dung, lam cho ngi ta biet s that, nhat la s that ve pham gia con ngi va ve van menh chung ta nh la nhng con cai cua Thien Chua, nhng ke tha t Nc Tri

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page