c Thanh Cha Gioan Phaolo II

bat au co tnh trang

suy yeu tim mach va than

nhp th tr nen mau hn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Gioan Phaolo II bat au co tnh trang suy yeu tim mach va than, nhp th tr nen mau hn (khong con sau na!).

Tin Vatican (Vat 1/04/2005) - Trong ngay th Sau, mung 1 thang 4 nam 2005, a co hai lan thong bao ve tnh trang sc khoe cua c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh, mot vao luc 6.30 sang, va mot vao luc 6 gi chieu. Ngoai ra, vao luc 12 gi 30 phut tra, co them mot lan gap g gia tien s Navarro Valls, Giam oc Phong Bao Ch Toa Thanh, va cac phong vien bao ch, e giai thch them nhng chi tiet.


Hang chuc ngan dan chung tu tap tai quang trng Thanh Phero e cau nguyen cho TC Gioan Phaolo II.


Chung ta hay lan lt theo doi nhng lan thong bao nay:

(1) Trc het, vao luc 6.30 sang th Sau (1/04/2005), thong cao bao ch nhac lai tnh trang sc khoe cua TC t chieu th Nam (31/03/2005)cho en sang th Sau (1/04/2005), va co nhng iem ang chu y nh sau:

Ngay t chieu th Nam (31/03/2005), a c thong bao chnh thc TC b nhiem trung ng tieu; va viec nhiem trung nay a lam cho TC b sot cao o, va ap huyet b xuong thap. TC c cha tr bang thuoc tru sinh; nhng roi ngai b suy sup tim mach, nhng c cap cu kp thi.

Theo ngon ng y khoa Suy Sup Tim mach khac vi hien tng ng tim; hien tng ng tim ch lien he en viec tim ngng khong hoat dong, nhng tnh trang b suy sup tim mach th lien quan en tim va cac mach mau toan than the b suy yeu i. TC khong b hon me, nhng tnh tao, sang suot va an bnh. Luc 7 gi 17 phut toi th Nam (31/03/2005), th TC nhan lanh b tch Xc Dau Benh Nhan, va rc Mnh Thanh Chua. Tnh trang sc khoe cua TC c on nh oi chut, nhng roi, --- theo ngon ng cua thong cao --- dien bien tieu cc. TC khong muon tr lai Benh Vien, ma muon ieu tr tai nha Vatican. Tnh trang sc khoe cua TC vao luc 6 gi sang ngay th Sau, mung 1 thang 4 nam 2005, c thong cao mo ta la nghiem trong. Nhng TC a ong te thanh le t ging benh cua ngai.

(2) Vao luc 12 gi 30 phut tra th Sau (1/04/2005), Tien S Navarro Valls gap g vi cac phong vien e giai thch them nhng chi tiet sau ay:

TC hoan toan y thc, sang suot va an bnh. Tuy nhien, ap huyet len xuong khong eu, va nhng ieu kien sinh the ly b suy yeu.

Vi giong noi ay cam ong, Tien s Navarro Valls cho cac phong vien biet rang TC y thc ay la ngay th Sau, nen ngai yeu cau oc cho ngai nghe 14 chang ang thanh gia; TC lam dau thanh gia va theo doi li oc. Sau o, TC cung yeu cau oc Phung Vu Gi Kinh cho ngai theo doi.

TC cung a tiep nhng v cong s vien quan trong nh c Hong Y Sodano, quoc vu khanh; c Hong Y Ruini, tong ai dien ngai cai quan giao phan Roma; c Hong Y Ratzinger, Tong Trng Bo Giao Ly c Tin va la Nien Trng Hong Y oan; c Tong Giam Muc Leonardo Sandri, phu ta quoc vu khanh ac trach noi vu; va c Tong giam muc Giovanni Lajolo, phu ta quoc vu khanh ngoai vu, tc ngoai trng toa thanh.

(3) Tnh trang sc khoe cua TC dien bien theo chieu tieu cc. Va vao luc 6 gi 30 phut chieu th Sau (1/04/2005), Tien S Navarro Valls a cong bo thong cao bao ch mi nh sau:

Nhng ieu kien chung va tim mach cua TC a tr nen suy te hn.

Ngi ta quan sat co hien tng tang ap huyet, va nhp th tr nen mau hn (khong con sau na!). Bat au co tnh trang suy yeu tim mach va than. Cac yeu to ve sinh the ly b suy ang ke.

TC con chng to cho thay ngai hiep y vi li cau nguyen lien l cua nhng ke tr giup ben canh ngai.

 

Nh the, oc qua thong cao bao ch cua chieu th Sau mung 1 thang 4 nam 2005, chung ta ghi nhan la tnh trang sc khoe cua TC Gioan Phaolo II ang dien bien theo chieu tieu cc, cang luc cang suy te hn. Chung ta hay hiep y vi cac tn hu khap ni tren the gii dang li cau nguyen cho TC trong gi phut nghiem trong nay.

Mac du trong tnh trang au yeu nh the, TC cung a co nhng bo nhiem giam muc mi va nhan n t nhiem cua mot so v a en tuoi hu. Lien quan en Giao Hoi Cong Giao tai Viet Nam, TC a chap nhan n t nhiem cua c Cha Nicola Huynh Van Nghi, va bo nhiem c Cha Phaolo Nguyen Thanh Hoan, lam giam muc chnh toa Giao Phan Phan Thiet.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page