Tng Thuat Thanh Le Lam Phep Dau

vao sang Th Nam Tuan Thanh 24/03/2005

tai Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng Thuat Thanh Le Lam Phep Dau vao sang Th Nam Tuan Thanh 24/03/2005 tai Roma.

Tin Vatican (Apic 24/03/2005) - Nhng c hanh Tuan Thanh a c bat au tai Roma ma khong co s hien dien cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II. ay la lan au tien trong vong 26 nam thi hanh tha tac vu Phero tai ngai toa Roma, TC khong ch than c hanh cac nghi thc Tuan Thanh.

Theo tin cua hang tin Cong Giao Thuy S, th TC theo doi nhng c hanh t phong rieng cua ngai, qua he thong man hnh.

c Hong Y Giovanni Battista Re, tong trng bo Giam Muc, a thay the TC chu s thanh le lam phep dau vao sang Th Nam Tuan Thanh 24/03/2005. Trc khi bat au, c Hong Y a oc s iep ngan cua TC noi len s hiep thong tinh than vi moi ngi ang tham d. TC noi: Trong tam t mnh, toi hiep y vi quy ch huynh va anh ch em. T phong rieng, qua he thong truyen hnh, toi hien dien gia moi ngi cach thieng lieng. Tha ch huynh va anh em than men, toi cung ta n Thien Chua vi ch huynh va anh em, v hong an va mau nhiem chc t te cua chung ta. Cung vi ch huynh, anh em va toan the cac tn hu, toi cau nguyen, ngo hau Giao Hoi khong bao gi b thieu nhng linh muc thanh thien.

Cong oan hien dien a nhieu lan vo tay hoan ho khi nghe oc s iep cua c Thanh Cha. TC cung khong quen nhac en viec lap lai nhng li ha khi lanh nhan thanh chc t te. Cac linh muc, giam muc va hong y ong te Thanh Le, tat ca a lap lai nhng li ha nay vi het long hang say va quang ai.

Trong bai giang, c Hong Y Battista Re a noi nh sau: Phung Vu Thanh Le Lam Phep Dau ton vinh pham gia ma s thanh hien cua b tch Ra Toi ban cho tat ca moi o e cua Chua Kito. Phung Vu m ra trc mat chung ta net ep cua tron ca Dan Chua, dan a c xc au thanh hien, trong nhng hong an khac biet nhau va trong cung mot goc re chung la b tch Ra Toi... Khi ton vinh pham v t te, tien tri va vng gia chung cua toan the Dan Chua, Phung Vu Thanh Le Dau hom nay chu y ac biet en va muon lam noi bat chc t te tha tac. Hom nay la ngay le ac biet cua tat ca chung ta, nhng ke a c thanh hien nh qua b tch Chc Thanh: nhng pho te, linh muc va giam muc. Sau o, c Hong Y nhac en tha tac vu cua chc T Te la phuc vu moi ngi, nhan danh Chua va theo mau gng cua ang la Muc T Nhan lanh. Chnh v the ma chung ta --- pho te, linh muc, giam muc --- c mi goi theo Chua Kito gan hn, do mot tc v ac biet, va vi long trung thanh nhieu hn. Li ch thieng lieng cua nhieu ngi, va s cu roi cua nhieu ngi, c lien ket vi s thanh thien va cong viec muc vu cua chung ta. Nh trung thanh vi nhng cam ket cua thanh chc T Te, chung ta co the nang anh ch em chung ta trong s trung thanh vi nhng bon phan kito cua ho.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page