Nhng Li Huan c

Cua TC Gioan Phaolo II

vao Tra Chua Nhat 13/03/2005

Chua nhat V Mua Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Huan c Cua TC Gioan Phaolo II vao Tra Chua Nhat, 13 thang 3 nam 2005, Chua nhat V Mua Chay.

(Radio Veritas Asia 14/02/2005) - Quy v  va cac ban than men. Giong nh nhng Chua Nhat va qua, TC Gioan Phaolo II a khong ch than oc bai huan c trc Kinh Truyen Tin, vao Tra Chua Nhat, ngay 13 thang 3 nam 2005, Chua Nhat Th V Mua Chay. c Tong Giam Muc Sandri a oc thay c Thanh Cha va a hng dan buoi oc Kinh Truyen Tin tai quang trng thanh Phero; phan TC, th ngai a hiep y vi buoi oc kinh Truyen Tin nay, t phong benh cua ngai tai Benh Vien Gemelli.

Sau kinh Truyen Tin, TC a xuat hien ni ca so phong benh cua ngai, va noi vai li bang tieng Y e chao chuc moi ngi hien dien, va lam dau ban phep lanh cho ho. ay la nhng li noi au tien, ke t khi TC nhap vien lan th hai, hom ngay 24 thang 2 nam 2005, va chu mo  ni Ong Kh Quan Co, e tr th.

Va ngi phat ngon cua Toa Thanh cung a cho moi ngi biet la c Thanh Cha xuat vien vao chieu Chua Nhat, ngay 13/03/2005, e tr ve lai Vatican. Vai tram tn hu hien dien ni san cong vao benh vien Gemelli, e nguyen kinh Truyen Tin vi TC, a cam ong cat hat bai: Nay Con la a, noi len tam tnh cau nguyen cho c Thanh Cha.

Tiep sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi bai huan c trc Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat, 13 thang 3 nam 2005, Chua Nhat Th V mua Chay, do c Tong Giam Muc Sandri oc thay cho c Thanh Cha, tai quang trng Thanh Phero, nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Trong nhng ngay lu lai tai Benh Vien Gemelli nay, toi lu y ac biet en s hien dien va chu tam cua biet bao ngi hoat ong thong tin qua cac phng tien truyen thong xa hoi. Hom nay toi muon gi li cam n en nhng anh ch em nay, bi v toi biet ro rang nhng anh ch em nay a hy sinh phuc vu, ngo hau nh o ma cac tn hu khap ni tren the gii co the cam nghiem c s gan gui cua toi ben canh ho va ong hanh vi toi trong tam tnh men thng va trong li cau nguyen.

That la het sc quan trong, vai tro cua cac phng tien truyen thong xa hoi trong thi ai truyen thong toan cau chung ta ang song. Trach nhiem cua tat ca nhng ai s dung cac phng tien nay cung rat to ln. Ho c mi goi luon cung cap thong tin mau le, biet ton trong pham gia cua ngoi v con ngi va biet chu y en cong ch.

Trong thi gian Mua Chay nay, --- mua mi goi cac tn hu hay nuoi dng chnh mnh nhieu hn bang li Chua, --- toi muon nhac lai rang ngi ta co the nuoi dng tinh than cua mnh, qua cac phng tien may thu thanh, truyen hnh va internet. Toi biet n tat ca nhng ai dan than trong nhng hnh thc mi cua viec rao giang phuc am, qua cac phng tien truyen thong xa hoi.

Cuoi cung, chung ta hay khan xin Me Maria rat thanh tr giup chung ta chuan b tot cho Tuan Thanh, se bat au vao Chua Nhat ti. Toi hy vong thay nhieu ban tre tham d vao Phung Vu Chua Nhat Le La, tai Quang Trng Thanh Phero. Bien co nay hng tinh than chung ta en ngay Quoc Te Gii Tre, sap c to chc tai thanh pho Colonia ben c.

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng tam tnh va s khuyen khch cua c Thanh Cha vao Tra Chua Nhat, ngay 13 thang 3 nam 2005, Chua Nhat V Mua Chay. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page