Tan ai S Cong Hoa Georgia

canh Toa Thanh trnh th Uy Nhiem

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tan ai S Cong Hoa Georgia canh Toa Thanh trnh th Uy Nhiem.

Tin Vatican (VIS 9/03/2005) - Sang th T mung 9 thang 3 nam 2005, c Hong Y Angelo Sodano, Quoc Vu Khanh Toa Thanh, a thay mat c Thanh Cha Gioan Phaolo II, e nhan th Uy Nhiem cua v Tan ai S Cong Hoa Georgia canh Toa Thanh, Cong Chua Khetevane Bagration de Moukhrani.

c Hong Y cung a thay the TC oc bai dien van, trong o TC nhac en chuyen vieng tham muc vu cua ngai tai Cong Hoa Georgia vao nam 1999 va nhac en phan gia tai kito phong phu cua at nc. TC noi trong bai dien van nh sau: Toi rat lay lam tiec v khong the ch than tiep on ngai, e noi len nhng li cau chuc tot ep nhat vao luc ngai bat au s menh mi... Toi tin chac rang nhng gia tr van hoa va thieng lieng hien dien trong truyen thong cua dan toc Georgia, chac chan se ong vai tro quan trong trong viec co vo mot nen van minh mi an re sau vao trong qua kh kito cua at nc Georgia, va trong viec xay dng mot xa hoi xng ang vi quoc gia cao quy cua ngai... Tren con ng tien en oc lap va kien thiet at nc, quoc gia Georgia a phai oi au vi nhieu thach thc, va thng la nhng thach thc ay kho khan... Ngoai trach vu kho khan xay dng nhng c cau kinh te va chnh tr vng manh, dan chung Georgia con phai ng au vi bon phan gi gn y thc hiep nhat luon vng manh, va m rong hng ve Au Chau va cong ong quoc te rong rai hn. Trong bai dien van do c Hong Y oc thay, TC con nhan manh them rang Georgia ch co the ap ng nhng th thach va noi tren, nh vao mot the quan bnh ay khon ngoan va than trong gia nhng oi hoi cua s hiep nhat va s ton trong oi vi nhng khac biet hp phap. TC noi: ieu can thiet la phat trien mot kieu mau vng chac ve hiep nhat trong s khac biet, mot s khac biet a an re sau vao trong kinh nghiem lch s rieng biet cua at nc, nhng ong thi cung m rong on nhan s phong phu en t viec oi thoai va cong tac vi nhng ke khac.

TC cung lu y rang Giao hoi Cong giao, mac du ch la mot thieu so tai Cong Hoa Georgia, nhng luon san sang ong gop phan cua mnh cho cong cuoc phuc hng tinh than cua at Nc va cho s phat trien cong ch, khong nhng qua viec thc hien s mang ton giao rieng biet cua mnh, nhng con nh qua nhng dan than cua giao hoi trong nhng cong viec t thien bac ai va trong viec co vo nhng trao oi van hoa va nhng c may giao duc hu ch cho cac ban tre, tng lai cua at nc... Ngay nay hn bao gi het, nhng con ngi co niem tin ton giao c mi goi oan ket vi nhau e thiet lap nhng nen tang vng chac cho cong cuoc canh tan xa hoi, va nh the, gop phan vao viec huan luyen cac lng tam tren con ng hoa bnh va ton trong pham gia va nhng quyen li khong the b xuc pham cua moi mot con ngi.

c biet Giao Hoi Cong Giao tai Cong Hoa Georgia, thuoc ba nghi le Latinh, Armeni, va Chalde, va chiem khoang 2% dan so. Tong dan so cua Cong hoa Georgia hien nay la 5,300,000. Giao Hoi Chnh Thong Georgia chiem khoang 65% dan so; Hoi Giao 11%; Giao Hoi Chnh Thong Nga 10%; Giao Hoi Tong o Armeni chiem 8%.

Xet tren bnh dien sac toc, th dan chung sinh song tai Cong Hoa Georgia thuoc ve nhieu sac toc khac nhau: sac toc Georgia chiem hai phan ba dan so, phan con lai thuoc sac toc Armeni (8%), sac toc Nga (6.3%), sac toc Azeri (5.7%), va sac toc Ossetes (3%).

Cong Hoa Georgia a c oc lap khoi Lien Bang So Viet vao nam 1991.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page