S iep cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

Gi Cho c Hong Y Francis Arinze

nhan dp phien Hop Khoang ai

cua Bo Phung T va Ky Luat B Tch

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II Gi Cho c Hong Y Francis Arinze, nhan dp phien Hop Khoang ai cua Bo Phung T va Ky Luat B Tch.

Tin Vatican (Vat. 3/03/2005) - Nh quy v va cac ban a biet qua phan tin tc tuan qua, c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh t benh vien Gemelli, hom th Nam mung 3 thang 3 nam 2005, a gi mot s iep cho c Hong Y Francis Arinze, nhan dp Phien Hop Khoang ai cua Bo Phung T va Ky Luat B Tch. Noi dung cua s iep ban en nhng iem quan trong trong viec c hanh b tch Thanh The, trong khung canh Nam Thanh The ang dien ra trong toan the giao hoi toan cau. M au s iep, TC a gi nhng li chao chuc va cam ta nh sau:

 

Tha hien e ang knh,

Toi vui mng gi en hien e li chao than tnh. Toi cung xin chao quy v Hong Y, Tong giam muc, Giam Muc va linh muc, tham d Phien Hop Khoang ai cua Bo. Toi biet rang trong phien hop Khoang ai nay, nhieu e tai quan trong c ban en, trong khung canh dan than c hanh Nam Thanh The ac biet nay.

Toi xin noi vi moi ngi la toi hien dien gan ben tat ca vi tam tnh than thng. Vai v tham d vien Phien Hop Khoang ai a cong tac vi sinh hoat cua Bo t nhieu nam, va mot so v khac th mi lanh lay trach nhiem ni Bo. Vi nhng bo nhiem gan ay, th qua that la tot c nhn thay ro rang, Bo Phung T khong nhng c them cac thanh vien, ma con tr nen ai dien cho toan the giao hoi tren tat ca moi ai luc.

Toi cam n tng V. Mot cach ac biet, toi noi len long biet n oi vi hien e, v nhng li ay tnh thng va s bao am cau nguyen ac biet ma hien e gi en toi nhan danh cho tat ca moi ngi, cung  nh v s quang ai dan than cua hien e e hng dan Bo Phung T.

Trong Phien Hop Khoang ai nay, ngi ta chu y en cong viec a c Bo thc hien trong nhng nam gan ay, trong s hoa hp vi chng trnh muc vu ma Toi a neu len cho toan the Dan Chua, khi mi goi hay cang ngay cang tr nen chuyen mon trong nghe thuat cau nguyen (x. Tong th Bc vao ngan nam mi, so 35). Toi ac biet cam n Bo v a mau man ap ng nhng ch dan cua Thong iep Giao Hoi t Thanh The va cua Tong Th ve Nam Thanh The, --- co ta e la Lay Thay, xin hay lai vi chung toi, --- qua viec  soan ra trc het Huan Th B Tch cua n cu roi (Redemptionis Sacramentum), roi sau o la van kien Nhng Gi Y va e Ngh e c hanh Nam Thanh The. Toi c mong nh qua nhng Van Kien noi tren, cong oan kito c ln len trong tnh yeu oi vi B Tch Cc Thanh va c tr giup e c hanh moi ngay mot xng ang hn Hy Te Thanh The, trong s phu hp vi nhng quy luat phung vu va nhat  la vi s tham d noi tam ch thc.

Trong vien tng nay, trong chng trnh ngh s cua Phien Hop Khoang ai, chu e ve nghe thuat c hanh (ars celebrandi) mac lay y ngha quan trong; nghe thuat c hanh nay c tham nh theo anh sang cua cai nhn than hoc ve phung vu, nh c the hien trong hien che cua Cong ong ve Phung Vu (Sacrosanctum Concilium). Phung Vu la hanh ong c chnh Chua Kito hoan tat; Chua la Thay Ca Thng Pham va i i cua Tan c, co lien he en toan Nhiem The cua Ngi (x. Hien che Thanh Cong ong, so 7). Chua Kito hien dien nhat la trong viec c hanh Thanh The, --- mot dien ta song ong cua Mau Nhiem Vt Qua;  Hanh ong cua Chua c chung ta tham d vao va chia se trong nhng cach thc thch hp vi ban tnh nhan loai chung ta,  mot nhan loai can li noi, can nhng dau ch, va nhng nghi thc. S hu hieu cua Hanh ong Chua la ket qua cua tac ong cua Chua Thanh Than, nhng cung oi buoc s ap tra cua con ngi. Nghe thuat c hanh (ars  celebrandi) noi len chnh kha nang cua nhng tha tac vien co chc thanh va cua toan the cong oan quy tu lai e c hanh, (noi len kha nang) lam lai va song y ngha cua moi hanh ong phung vu. Chnh ay la mot nghe thuat e thc hien s hiep nhat gia dan than chiem niem va dan than song c tin. Qua nhng nghi thc va nhng li cau nguyen, chung ta c cham en va c ket hiep sau xa vi mau nhiem.

 

en ay, TC a lu y en Bai Giang trong Phung Vu, vi nhng li nh sau:

 

That la ung luc, khi ngi ta lu y ac biet en bai giang, c Cong ong Vaticano xem nh la phan khong the tach ri khoi viec phung vu, e phuc vu cho Li Chua (x. hien che Thanh Cong ong ve Phung Vu so 52). Bai giang co mot dung mao khac vi viec giang day giao ly thong thng va mang en cho ngi giang mot trach nhiem song oi: trach nhiem oi vi Li Chua va la trach nhiem oi vi cong oan. Bai giang can phai co vo cho s gap g, --- than tnh nhat va hu ch nhat co the, --- gia Thien Chua ang noi ra, va cong oan lang nghe. ieu quan trong la bai giang khong c thieu, nhat la trong viec c hanh Thanh The ngay Chua Nhat. Trong khung canh cua cong cuoc tai rao giang Phuc am, bai giang la mot dp thuan tien, het sc quy bau va duy nhat, e huan luyen.

Mot chu e khac na c phien Hop Khoang ai chu y en la van e huan luyen phung vu; ay la ieu can ban khong nhng cho viec huan luyen chuan b nhng linh muc tng lai va cac thay pho te, cac tha tac vien c thiet lap chnh thc va cac tu s, nhng con la chieu kch thng xuyen cua viec giang day giao ly cho tat ca moi tn hu. Trong nhng cong oan giao x, trong cac hiep hoi va trong cac phong trao giao hoi, can phai bao am cho co nhng chng trnh huan luyen tng xng, ngo hau phung vu c biet en mot cach tot ep hn, trong ngon ng phong phu cua no va c song cach tron ven. Trong mc o ngi ta cang thc hien viec huan luyen phung vu, th ngi ta cang thay c nhng anh hng hu ch cua viec huan luyen nay tren i song ca nhan va cong ong.

Toi khuyen khch Bo Phung T va Ky Luat B Tch cua hien e hay kien tr trong s cong tac than tnh va ay tin tng vi cac Hoi ong Giam Muc va vi tng v Giam Muc, kien tr trong dan than co vo phung vu. Cong cuoc canh tan Phung Vu cua Cong ong Vaticano th II a lam tro sinh nhng hoa trai tot, nhng can phai t giai oan canh tan chuyen sang giai oan ao sau (tong th Spiritus et Sponsa, so 6), ngo hau Phung Vu co the ghi dau sau xa hn i song cua tng tn hu va cua cac cong oan, va tr thanh nguon mach tuon trao s thanh thien, s hiep thong va sc hang say truyen giao.

Tha c Hong Y, trach vu c trao pho cho Bo Phung T va Ky Luat B Tch, ma c Hong Y la chu tch, la that to ln. Nguyen xin tac ong cua Chua Thanh Than va s tr giup hien mau cua Me Maria, lam cho moi co gang cua hien e c tro sinh hoa trai phong phu. Toi cau nguyen  va chuc lanh cho tat ca anh em va tat ca nhng ai cong tac vao trong nhng hoat ong khac nhau cua Bo Phung T va Ky Luat B Tch.

 

T  Benh Vien Gemelli, ngay 3 thang 3 nam 2005.

An Ky,

Gioan Phaolo II, giao hoang.

 

(ban dch Viet Ng cua ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page