Phong Trao To Am nganh Gia nh to chc

ai Le Hoi Gia nh Quoc Te Nam 2005

vao ngay 16 thang 4 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Trao To Am nganh Gia nh to chc ai Le Hoi Gia nh Quoc Te Nam 2005 vao ngay 16 thang 4 nam 2005.

Tin Roma (Apic 28/02/2005) - Can am song i Gia nh. Tnh Thng phat sinh Hoa Bnh: o la chu e cua ai Le Hoi Gia nh Quoc Te nam 2005, do phong phong trao Focolare (To Am) nganh Gia nh, ng ra to chc  mot cach ong loat, vao ngay 16 thang 4 nam 2005, tai 120 thanh pho tren the gii. Nh qua he thong Ve Tinh, mot so thanh pho trong so 120 thanh pho noi tren, c noi mang vi nhau trong vong 90 phut --- trong Ngay ai Le Hoi Gia nh Quoc te nay, --- e trao oi nhng suy t hay nhng chng t ve nhng luc vui buon hay gap th thach trong i song gia nh.

Cac chng trnh sinh hoat cua Ngay ai Le Gia nh Quoc Te Nam 2005, vao ngay 16 thang 4 nam 2005, tai 120 thanh pho tren the gii, c to chc cho tat ca moi ngi, moi thanh phan, tham d.

c biet Phong Trao Focolare nganh Gia nh, co ten goi la Gia nh Mi, a to chc ai le Hoi Gia nh Quoc Te lan au tien tai Roma vao ngay 3 thang 5 nam 1981, vi khoang 20,000 ngi tham d en t ca 5 ai luc. Ngay 5 thang 6 nam 1993, ai Le Hoi Gia nh Quoc Te lan th II, cung a c to chc tai Roma, trong luc xay ra tham kch chien tranh phan re tai ban ao Yougoslavi, vi nhng chng t het sc cam ong ve s Tha th . Mot d an cu the nham the hien tnh lien i vi cac gia nh nan nhan cua cuoc chien tai Ban ao Yougoslavi, a c  khai m lien ngay trong ngay ai Le Hoi Gia nh Quoc Te luc o.

Ngay ai le Hoi Gia nh Quoc Te lan th III vao ngay 16 thang 4 nam 2005 nay, se nham en viec thc hien d an lien i giup cho nhng gia nh tai cac khu nha o chuot ni cac thanh pho ln c thoat ra khoi canh ngheo cung.

c biet ch Chiara Lubich, ngi Italia, sinh nam 1920, tai thanh pho Trento, mien bac Italia, a thanh lap phong trao Focolare (To am) vao nam 1943. Hien Phong Trao Focolare a co mat tai 182 quoc gia tren the gii, vi hn hai trieu thanh vien. Nganh Gia nh cua Phong trao To Am (co ten goi la Nhng Gia nh Mi) cung a c ch Chiara Lubich thanh lap vao nam 1967, nham pho bien mot linh ao mi song tnh thng phuc am trong nhng tng quan gia nh. ay la mot lieu thuoc cha tr cn khung hoang ang anh pha gia nh ngay nay.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page