Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat II Mua Chay

ngay 20 thang 2 nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat II Mua Chay, ngay 20 thang 2 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 27/02/2005) - Th Bay, ngay 26 thang 2 nam 2005, Tien S Gioakim Navarro-Vals, giam oc phong bao ch Toa Thanh va cung la ngi phat ngon cua Toa Thanh a thong bao cho gii bao ch biet rang vao luc oc kinh Truyen Tin tra Chua Chua Nhat, ngay  27 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II khong xuat hien trc cong chung e oc kinh Truyen Tin.


Tra Chua Chua Nhat, ngay  27 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II khong xuat hien trc cong chung e oc kinh Truyen Tin. Nhng t phong benh cua ngai Benh Vien Gemelli, TC ngoi xem chng trnh trc tiep truyen hnh, hiep y theo doi buoi oc kinh Truyen Tin nay do c Tong Giam Muc Leonardo Sandri, Phu Ta Quoc Vu Khanh ac Trach Noi Vu, hng dan, tai Quang Trng Thanh Phero.  


Nhng t phong benh cua ngai Benh Vien Gemelli, TC hiep y theo doi buoi oc kinh Truyen Tin nay do c Tong Giam Muc Leonardo Sandri, Phu Ta Quoc Vu Khanh ac Trach Noi Vu, hng dan, tai Quang Trng Thanh Phero.

c Tong Giam Muc Leonardo Sandri se thay the TC oc bai Huan c trc khi xng Kinh Truyen, roi sau o ban Phep Lanh cho dan chung, nhan danh c Thanh Cha.

Gi ay trong Muc Tra Chua Nhat vi TC hom nay (27/02/2005), chung ta hay nghe lai bai huan c trc khi xng Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat va qua, ngay 20 thang 2 nam 2005, Chua Nhat II Mua Chay. ay la buoi oc kinh Truyen Tin tra Chua Nhat, trc khi TC c a tr lai benh vien Gemelli vao sang th Nam 24 thang 2 nam 2005. TC luc o a oc tron bai huan c ngan. Sau o, c Tong Giam Muc Sandri thay the TC e xng kinh Truyen Tin va oc ba kinh Sang Danh vi li nguyen cau cho nhng ngi a qua i c an ngh. Ket thuc, chnh TC ban phep lanh cho cong oan tn hu hien dien. ay mi quy v va cac ban theo doi nhng li huan c cua TC:

 

Anh ch em than men,

Nhng ngay Cam Phong ma toi a tham d cung vi nhieu cong tac vien tai Giao Trieu Roma, a ket thuc hom qua, th Bay 19 thang 2 (nam 2005), bang viec c hanh Thanh The cach long trong va sau o la viec Chau Mnh Thanh Chua.

B Tch Thanh The la nguon mach ma t o s hiep thong gia cac chi the cua Nhiem The Chua Kito muc lay sc manh luon mi me.

Chnh trong vien tng nay ma c noi bat ro rang trach vu ac biet a c trao pho cho Thanh Phero va cho nhng ai ke v ngai: tha tac vu Phero mot cach thiet yeu la phuc vu cho s hiep nhat giao hoi. Con la a, va tren a nay Thay se xay Giao Hoi thay (Mt 16,18) Co nhng li khac na cua Chua vang vong lai li ha tren cua Ngai nh sau: Hi Simon, Thay cau nguyen cho con, e c tin cua con khong b lung lay; va con, mot khi a choi day, con hay cung co anh em con (Lc 22,32).

Hay chan nhng chien me cua Thay... Hay chan nhng chien con cua Thay. (Gn 21,15.16.17). Toi cam thay that manh me trong tam hon li mi goi tren cua Chua Giesu, khi toi chiem ngam Mau Nhiem Thanh The. Toi xin pho thac cho Chua Giesu, ang Chan Chien Nhan lanh, toan the Dan Chua ang thc hien cuoc hanh trnh mua chay tien en Phuc Sinh. Vi kinh Truyen Tin, chung ta hay khan xin Me Maria nang ; Me la Me cua Giao Hoi.

Sau nhng li tren, en phan oc Kinh Truyen Tin. TC a khong xng kinh, nhng e cho c Tong Giam Muc Sandri oc thay ngai. Tuy nhien, en luc ban phep lanh, th chnh c Thanh Cha oc li ban Phep Lanh cho moi ngi hien dien. Va nh a bao, tra Chua Nhat hom nay, ngay 27 thang 2 nam 2005, TC khong xuat hien trc cong chung e huan c va cung oc kinh Truyen Tin chung. Chung toi se tng thuat buoi oc Kinh Truyen Tin tra Chua Nhat ngay 27/02/2005 vao mot chng trnh phat thanh lan sau.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page