Nhng chi tiet them ve viec

TC Gioan Phaolo II

tr lai benh vien Gemelli

v chng benh cum a mac phai

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng chi tiet them ve viec TC Gioan Phaolo II tr lai benh vien Gemelli v chng benh cum a mac phai.

Tin Vatican (Apic 24/02/2005) - Luc 10 gi 45 phut sang  th Nam 24 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II c a tr lai benh vien Gemelli v nhng trieu chng cua benh cam cum ma ngai a mac phai vao au thang 2 nam 2005.

Tien s Navarro-Valls, ngi phat ngon va la giam oc Phong Bao Ch Toa Thanh, a co thong cao chnh thc nh sau:

Chieu th T 23 thang 2 nam 2005, TC cho thay co nhng trieu chng cua benh cam cum ma ngai a mac phai trc ay. V the, sang th Nam 24 thang 2 nam 2005, TC c a tr lai Benh Vien Gemelli, e c cham soc tng xng va kham nghiem them.

c biet trc ay TC Gioan Phaolo II a c a vao benh vien Gemelli hom ngay mung 1 thang 2 nam 2005 v chng benh cam cum va kho th. Ngai a nam lai benh vien 10 ngay, cho en ngay 10 thang 2 nam 2005, th c xuat vien tr lai Vatican. Nhng roi, hom th Nam 24 thang 2 nam 2005, TC c a tr lai benh vien v benh cam cum tai phat.

Sang th Nam 24 thang 2 nam 2005, cung a c d tru co Cong Ngh Hong Y vao luc 11 gi, e quyet nh ve nhng an phong thanh a san sang. Theo chng trnh th TC theo doi Cong Ngh Hong Y nay qua man anh truyen hnh ni phong rieng, va Ngai a viet th uy quyen cho c Hong Y Angelo Sodano, quoc vu khanh Toa Thanh, chu s buoi hop Cong Ngh Hong Y va cong bo nhng quyet nh a c ngai phe chuan ve nhng an phong thanh a san sang. V the, du TC phai tr lai nha thng, nhng Cong Ngh Hong Y van dien tien nh a c d tru di s chu toa cua c Hong Y Angelo Sodano, nhan danh TC.

ay la lan th 8, TC c a vao benh vien Gemelli. Va th Sau ngay 25 thang 2 nam 2005, se co thong cao bao ch ve tnh trang sc khoe cua TC. c biet, do ieu kien cao tuoi --- TC nam nay 84 tuoi --- cac Bac S cham soc cho TC hoi au thang 2 nam 2005 a d tru la benh cum co the tr i tr lai vi TC.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page