c Hong Y Francis Stafford

c hanh Phung Vu Li Chua

va Nghi Thc Xc Tro

thay the cho TC Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Francis Stafford, Trng Toa Xa Gai Toa Thanh, c hanh Phung Vu Li Chua va Nghi Thc Xc Tro thay the cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II.

Tin Vatican (Vat 9/02/2005) - Th T Le Tro nam nay (9/02/2005) la lan au tien c Thanh Cha Gioan Phaolo II a khong the c hanh Thanh Le Xc Tro cho cong oan tn hu. Theo thong cao cua tien s Navarro-Valls, giam oc phong bao ch Toa Thanh, th c Thanh Cha Gioan Phaolo II a chu s Thanh Le ong Te tai Phong Benh cua ngai Benh Vien Gemelli, va a nhan xc tro, do chnh ngai lam phep, t tay v ong te Thanh Le vi TC.

c biet Thanh Le cua Th T Le Tro tai Roma, ma theo truyen thong th luon luon c TC c hanh tai Vng Cung Thanh ng Knh Thanh Sabina, nam tren oi Aventino, ben kia b song Tevere oi dien pha ben phai cua oi Vatican, th nam nay (2005) c c Hong Y Josef Tomko thay mat TC c hanh vao chieu th T  9/02/2005, cung tai Vng Cung Thanh ng Knh Thanh Sabina nay.

 Trong khi o, vao sang th T  9/02/2005, thay the cho buoi tiep kien chung hang tuan a c huy bo v TC Gioan Phaolo II con dng benh Nha Thng, c Hong Y Francis Stafford, Trng Toa An Giai Toi Cao cua Toa Thanh, a chu s Nghi Thc C Hanh Li Chua va Xc Tro, cho tn hu va cac nhan vien giao trieu Roma. Sau bai Phuc Am, c Hong Y a noi vai li nh sau:

 

Chung ta hop nhau ay quanh mo Thanh Phero, trong en Th Thanh Phero nay, en Th om tron ca the gii vao trong long mnh, e c hanh Phung Vu Xc Tro, ghi dau luc bat au Mua Chay. Tha anh ch em rat than men, khi ngo li vi anh ch em, toi cam thay vui va hanh dien v c chu s phung vu Xc Tro nay thay the cho c Thanh Cha. Chung ta cam c s hien dien tinh than cua ngai gia chung ta va chung ta nh en ngai vi long mo men va ong thi xin Chua ban cho ngai nhng n can thiet cho oan sung thu lanh ma ngai a lanh nhan e cung co anh em trong s hiep nhat c tin. (x. Luca 22,32).

Trong bai oc th nhat, tien tri Gio-el nhan danh Chua keu goi ln tieng nh sau: Hay thanh tam tr ve vi Ta! Trong ngon ng cu c, quan niem tr lai c dien ta mot cach het sc cu the, qua ong t quay tr lai. T  ni Kinh Thanh, chung ta biet rang dan Israel a luon luon b cam do i lac xa khoi Thien Chua, e theo nhng con ng khong tot. V the, moi lan i lac xa, th Chua gi en ho nhng v ngon s e keu goi dan hay quay tr lai, ngha la hay oi hng i, hay i theo con ng ung, hay an nan tr lai cung Chua. That vay, khong phai chung ta tr lai vi mot y thc he, nhng la tr lai vi Chua. c Tin cua chung ta that s khong phai la mot y thc he, nhng la mot s gan bo vao Chua Kito. Chnh Chua cung a tuyen bo nh sau: Hay tr lai vi Ta! Va tien tri Gio-el giai thch va a ra ly do tai sao phai tr lai, nh sau: Hay tr lai cung Chua, la Chua cua ngi, bi v ngai rat nhan t; ngai khong lam g khac hn la thong cam va th  tha.

S iep cua bai oc th nhat con i xa hn na. Tieng cua cac tu va vang rong en tai tat ca moi ngi --- gia, tre, thieu nien, cac oi ban, cac t te --- bi v, nh la mot dan toc, ho c keu goi quy tu lai, va c keu goi tr lai. Viec tr lai khong phai la kinh nghiem ma chung ta co the thc hien rieng re mot mnh: viec tr lai, trong Tan c, chnh yeu phat sinh t viec quy tu lai e c hanh phung t. That vay, giay phut te t, nh cong ong Vatican II nhac lai cho chung ta, la nguon mach va chop nh cua i song kito (SC so 10).

Trong Phuc am theo thanh Matheo, Chua Giesu ch cho chung ta ba cach thc e song s tr lai: o la bo th, co ngha la chia se; la cau nguyen, ngha la tn thac vao Chua; la an chay, co ngha la kha nang at ra cho mnh nhng gii han. Nhng nhng viec lam tren khong noi len viec tr lai ch thc, neu chung c thi hanh ch v s tien li theo hnh thc ben ngoai; Khi con bo th, c g tay trai khong biet viec tay phai con lam. oi vi viec an chay cung nh viec cau nguyen, Chua Giesu nhan manh en kha canh noi tam. Li cau nguyen ch that, --- khi c lien ket vi viec tr lai ch that phat sinh t cau nguyen, --- phai c phat sinh t mot con tim a nhat quyet tr lai. That vay, theo Kinh Thanh, chnh trong tam hon ma van menh cua con ngi tuy thuoc vao.

Chua Giesu a khong lam g khac hn la thoi thuc chung ta song viec tr lai noi tam nay,  trong giay phut cau nguyen ca nhan, cung nh va nhat la trong li cau nguyen phung vu.

Thanh Tong o Phaolo giup chung ta rut ra nhng ket luan t viec chung ta lang nghe Li Chua. Ngai khuyen khch cac tn hu Corinto hay e cho mnh c hoa giai vi Thien Chua. That vay, tr lai la hoa giai. Hoa giai vi Thien Chua, ma moi ngi Kito trc het can thc hien trong tam hon; va tng ng vi viec hoa giai vi Thien Chua, la s hoa giai vi anh ch em. Gi ay, neu s tr lai phat sinh t viec quy tu phung vu nay, chung ta can t van xem i song chung ta co phai la mot tong hp chan thanh gia ba ieu: phung vu, tr lai va hoa giai...

 

Ngo li ac biet vi quy c hong y, tong giam muc, giam muc, quy nhan vien lam viec tai giao trieu Roma, c Hong Y Francis Stafford moi ngi hay neu gng i song kito kho hanh, luon mu tm li ch cua anh ch em mnh. The gii hien nay at ra cau hoi: Thien Chua that chung ta ang ton th hien ang au? Va chung ta phai tra li cho cau hoi nay bang chng ta i song tot lanh, co sc thuyet phuc. c Hong Y Stafford mi goi moi ngi hay thc s tr ve cung Thien Chua, that s hoa giai vi Thien Chua va vi nhau.

Ket thuc bai giang, c Hong Y Francis Stafford e ngh ba iem nh sau:

 

(1) ng trc hien tng pho bien ve thai o do d trong c tin, phung vu cua giao hoi la phng the au tien e rao giang phuc am ch thc; ieu nay c gi hng t canh cac mon e tren ng i ve Emmau nhn ra Chua trong luc be banh, sau khi a c Chua giai thch Li Chua cho ho doc suot cuoc hanh trnh.

(2) Vi ngay chua nhat, chung ta hay kham pha lai B Tch Thanh The! Chung ta hay co s kham phuc thanh the; ay la s kham phuc a hng dan TC trong viec thao ra tong th ve Nam Thanh The (cac so 5-6). Nhng chung ta hay chu tam kham pha thai o song nay trong chieu kch ba tiec va trong chieu kch  hy te, --- chieu kch khong the bo i c, --- bi v b tch Thanh The la hong an het sc cao ca, en o khong the chap nhan s map m va s giam thieu nao (so 10).

(3) Vi b tch Thanh The, chung ta kham pha lai tng quan gia phung vu va cuoc song, nh c TC mo ta trong tong th ve Nam Thanh The. Chu tam en nhan c kho ngheo trong moi hnh thc cua no va cung vi tnh thng ho tng, (chu tam nay) se lam cho chung ta nhn nhan nhau nh la nhng o e that cua chua Kito. ay la tieu chuan can ban e tham nh tch cach ch thc cua nhng c hanh thanh the cua chung ta (so 28). Moi tng quan gia Thanh The va cuoc song oi buoc chung ta nhat quyet lam chng cho nhng gia tr that, nh s song, gia nh, s thanh that ni ban than, va nhng dan than e song moi giay lien ket hon nhan, e song viec oc than linh muc, e song viec tan hien trong i tu tr, e thi hanh nghe nghiep trong xa hoi; khong song nhng gia tr ch thc o, th khong co c kho ngheo ch thc.

 

o la vai iem noi dung chnh trong bai giang cua c Hong Y Francis Stafford, trong nghi thc C Hanh Li Chua va Xc Tro vao sang th T Le Tro 9/02/2005, tai Roma.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page