Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat mung 6/02/2005

t ca so phong benh

tai Benh Vien Gemelli, Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat mung 6 thang 2 nam 2005, t ca so phong benh tai Benh Vien Gemelli, Roma.

Tin Vatican (Vat 6/02/2005) - Tra Chua Nhat, ngay 6 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II a xuat hien trong t the ngoi ben ca so phong benh cua ngai tai Benh Vien a Khoa Gemelli, e oc kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu tu hop tai benh vien Gemelli va tai quang trng thanh Phero, Roma.


Tra Chua Nhat, ngay 6 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II a xuat hien trong t the ngoi ben ca so phong benh cua ngai tai Benh Vien a Khoa Gemelli, e oc kinh Truyen Tin vi cong oan tn hu tu hop tai benh vien Gemelli va tai quang trng thanh Phero, Roma.


Bai huan c trc kinh Truyen Tin, a c c Tong Giam Muc Leonardo Sandri oc thay, va ca Kinh Truyen Tin na. TC ch ban phep lanh sau kinh truyen tin. Giong noi cua ngai luc o con kho khan va khan tieng. Cac ky gia lu y en cau: ngay tai benh vien va gia nhng anh ch em benh nhan ma toi yeu thng ngh en, toi tiep tuc phuc vu giao hoi va toan the nhan loai, e ban thao ve viec kha the TC tiep tuc hay khong tha tac vu cai quan giao hoi pho quat.

ay knh mi quy v va cac ban theo doi bai huan c cua TC Gioan Phaolo II trc khi xng kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat mung 6 thang 2 nam 2005:

 

Anh ch em than men,

Chua nhat hom nay, Toi ngo li vi anh ch em t Benh Vien a Khoa Agostino Gemelli. Toi en ay t vai ngay qua va c cac bac s, y ta va nhan vien y te, yeu thng cham soc. Toi xin het long cam n cac v.

Anh ch em rat than men, toi het long cam n tat ca anh ch em ang hien dien ni ay va tat ca nhng anh ch em khap ni tren the gii ma van gan gui vi toi, v tnh thng chan thanh va muon chia se cua anh ch em oi vi toi; toi ac biet cam nghiem c tnh thng cua anh ch em trong nhng ngay nay.

Toi muon noi len long biet n oi vi tat ca va tng ngi, qua li cau nguyen lien l cua toi  cho nhng y nguyen cua anh ch em, cung nh cho nhng nhu cau cua giao hoi, va cho nhng cong cuoc ln lao cua the gii. Nh the, ngay tai benh vien va gia nhng anh ch em benh nhan ma toi  yeu thng ngh en, toi tiep tuc phuc vu giao hoi va toan the nhan loai.

Ngay chua nhat hom nay (6/02/2005), tai Italia, ngi ta c hanh Ngay S Song. Trong s iep a c cong bo cho ngay c hanh nay, cac Giam Muc Italia a nhan manh en mau nhiem s song nh la mot tng quan, va tng quan nay oi hoi long tin tng. Can phai tin tng vao cuoc song. Nhng tre th cha sinh ra ang am tham oi c s tin tng nay. Va con biet bao tre th khac cung yeu cau co s tin tng vao s song, nhng tre th b v khong con gia nh v nhieu ly do khac nhau va muon gap c mot mai nha tiep on chung qua viec nhan con nuoi va viec tam thi bao ho.

Vi quan tam ac biet toi ngh en dan chung Italia than yeu va en tat ca nhng ai lu tam benh vc s song sap c sinh ra. Mot cach ac biet, toi ng ben canh cac v Giam Muc Italia; cac ngai tiep tuc khuyen khch nhng ngi cong giao va nhng ke thien ch hay benh vc quyen can ban c song, trong s ton trong pham gia cua tng ngi. Nguyen xin Me Maria, N Vng cac gia nh, giup chung ta chien thang thach thc cua s song, la thach thc au tien gia nhng thach thc to ln cua nhan loai ngay nay.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page