Cac tn hu khap ni cau nguyen

cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II

sau khi ngai c a vao Benh Vien

v b cam cum va kho th

 

Cac N Tu Dong Tha Sai Bac Ai cau nguyen cho TC

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac tn hu khap ni cau nguyen cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II sau khi ngai c a vao Benh Vien Gemelli Roma v b cam cum va kho th.

Tin Vatican (Apic, Vis. 2/02/2005) - Toi th Ba mung 1 thang 2 nam 2005, TC Gioan Phaolo II a c a vao Nha Thng Gemelli, Roma, v nhng trieu chng cua benh cam cum ma TC a b t hom chua nhat 30 thang Gieng nam 2005 va v b kho th.


Cac N Tu Dong Tha Sai Bac Ai tai thanh pho Calcutta, mien  ong An o, sot sang vay quanh Bc Anh Me Teresa Calcutta e cau nguyen cho TC Gioan Phaolo II, sau khi hay tin TC a nhap benh vien v b cam cum va co trieu chng kho th.


ay la lan th 7, TC vao benh vien Gemelli. Va tnh t khi ke v Thanh Phero tren ngai toa Roma en nay (2/2005), tong cong, TC a trai qua 137 ngay trong benh vien nay. Lan quan trong nhat TC vao nha thng Gemelli, la do cuoc mu sat ngay 13 thang 5 nam 1981.

Ngi phat ngon cua Toa Thanh, tien s Navarro-Valls, cho biet TC can lai trong benh vien them vai ngay na. Trong nhng ngay TC c cha tr va dng benh nha thng, th c Hong Y Angelo Sodano, Quoc Vu Khanh Toa Thanh, va c Tong Giam Muc Stanislaw Dziwisz, th ky rieng cua TC Gioan Phaolo II, se ac trach ieu hanh nhng cong viec bnh thng cua giao trieu Roma.

Khi hay tin TC c a vao benh vien Gemelli Roma, ngi phat ngon cua Toa Nha Trang, Hoa Ky, a tuyen bo nh sau: T tng va li cau nguyen cua chung toi hng ve TC, va chung toi cau chuc ngai mau bnh phuc.

Va khap ni tren at nc BaLan, dan chung dang li cau nguyen cho TC mau bnh phuc.

Nhan vien an ninh Italia canh chng nghiem nhat quanh benh vien Gemelli, e TC khong b cac phong vien quay ray. Phat ngon vien cua Toa Thanh xac nhan rang: Khong co ly do nao e bao ong ve tnh trang sc khoe cua TC. Va cn sot cho thay a ha xuong.

c Hong Y Camillo Ruini, tong ai dien cua TC cai quan Giao Phan Roma, a len tieng xin anh ch em tn hu Roma dang li cau nguyen cho TC, trong nhng ngay ac biet nay.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page