Tng thuat em Dien Nguyen

ve Cuoc i va n Goi

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

do cac ban tre

thuoc Hat Ch Hoa thc hien

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat em Dien Nguyen ve Cuoc i va n Goi cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II, do cac ban tre thuoc Hat Ch Hoa thc hien.

(Radio Veritas Asia 22/04/2005) - Mot so ban tre Cong giao trong tong giao phan Saigon noi rang cuoc i va n goi cua c Giao Hoang Gioan Phaolo II a giup ho can am dan than trong la chon n goi cua mnh va thc thi nhng viec ao c, nh ao sau i song c tin va lam chng cho Chua Giesu trong moi trng song hang ngay cua ho.

Giuse Vng Van nh, sinh vien khoa luat Quoc te noi: c Thanh Cha Gioan Phaolo II la mot nhan chng a giup toi xac tn c n goi cua toi va mong c cua chua Giesu.

Anh sinh vien nh, nam nay 23 tuoi, la mot trong so hn 500 ban tre Cong giao ai dien cho cac giao x trong giao hat Ch Hoa, thuoc giao phan Saigon, tham d em dien nguyen ve c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II, c to chc danh rieng cho ngi tre, hom toi th Bay, ngay 16.04.2005, tai nguyen ng nha th giao x Ch Hoa, thuoc giao phan Saigon.

Ngay hoi v chu e Hay cheo ra cho nc sau tha li, con nham mi goi gii tre hng ve ngay le cau cho n Thien trieu nam nay, Chua nhat 17.04.2005.

e to chc ngay hoi nay, giao hat a mi ai dien cac tu s tre thuoc bon dong tu ang hien dien va hoat ong muc vu tai cac giao x trong giao hat, gii thieu linh ao va hoat ong cua hoi dong. Gii van nghe s Cong giao cua giao phan c mi trnh bay nhng bai hat, do ho sang tac, e chia se nhng cam nghiem cua ho ve c Thanh Cha vi ong ao ban tre tham d.

em dien nguyen keo dai hn ba gi ong ho, c m au bang nghi thc ngung knh c Co Giao Hoang, do mot nhom ban tre thc hien. Cac ban c hanh nghi thc ot uoc, rc Thi anh cua ngai t nha nguyen len khan ai, at gia mot bc tranh ve hnh Chua Giesu ang cung vi nhieu ngi tre anh ca gia bien khi.

Tiep theo la chng trnh dien nguyen, c thc hien bang cac tiet muc van nghe hat ve Chua Giesu va c Thanh Cha Gioan Phaolo II, gii tre cung hat chung vi cac anh ch van nghe s, nh vao nhng dong ch tren man anh rong, c bo tr ben phai khan ai. Ngoai ra, ho cung c trnh bay nhng cam nghiem cua ho ve c thanh Cha bang nhng ieu mua soi ong.

Anh nh noi rang, anh that s xuc ong khi nghe nhng cau hat nh Co mot con ngi, ngay em voi va, cat bc chan en moi mien xa xoi. Ban a giuc gia moi ngi hay th tha cho nhau. Suot cuoc i ban a dan than v yeu thng va luon nguyen c khap the gian c goi la anh em.

Hay Ban chan ban a i qua ni an bom pha tan nat ca nha, e gieo hi vong va trong th tha, e det lai yeu thng tren at han thu, det niem tin cho nhng cuoc i ang gap nguy nan. Va Ban a cat tieng chien au cho s song va xin moi ngi ng huy diet s song, v s song la tnh yeu va ban a chet cho s song va lam chng cho s song....

Theo anh sinh vien nh th em dien nguyen a giup anh nhan ra ngi tre can hieu biet ay u nhng giao huan ve gia tr s song cua c Giao Hoang, va phai can am mang yeu thng cua Chua Giesu en vi moi ngi, nh c Thanh Cha a lam.

Ban Teresa Pham Cao Thuy Dng, 21 tuoi, noi rang: em dien nguyen ve c Giao Hoang Gioan Phaolo II a giup toi can am vt qua nhng thach o e at c cung ch cua mnh.

Ch Teresa Thuy Dng giai thch them nh sau: Gii tre ngay nay ang gap rat nhieu thach o trong viec la chon cua mnh, v the can phai co nhieu chng nhan loan bao tin mng Chua Giesu nh c Giao Hoang Gioan Phaolo II.

V the: Toi muon Giao phan, giao hat hay giao x, phat hanh mot cuon sach tng thuat ay u cuoc i va n goi cua c Giao Hoang Gioan Phaolo II, bang Tieng Viet, va ban vi gia re cho nhng sinh vien ban tre ngheo, e tat ca moi ngi co dp chiem ngam nhng no lc song n goi cua c Thanh Cha, cung nh hoc hoi va thc thi nhng giao huan cua ngai.

em dien nguyen c be mac bang li mi goi cua linh muc Chanh x Ch Hoa, cha Autinh Nguyen Thai Sanh. Cha noi vi ong ao ban tre rang c Thanh Cha Gioan Phaolo II la niem hanh dien cho chung ta, va mi goi cac ban hay can am lam chng cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II va cho Chua Giesu trong cuoc song hang ngay cua mnh.

 

(Cam Van tng thuat t Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page