Bai Giang cua c Hong Y Ratzinger

trong Tang Le cua

c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bai Giang cua c Hong Y Ratzinger trong Tang Le cua c Co Giao Hoang Gioan Phaolo II.

"Hay Cau Chuc Cho Chung Con, Tha c Thanh Cha, T Ca So Ni Nha Cha."

Vatican City - (8/04/2005) - Sau ay la ban dch tieng Viet phan bai giang bang tieng Y cua c Hong Y Joseph Ratzinger, Nien Trng Hong Y oan, tai Thanh Le An Tang Trong The c Co Giao Hoang Gioan Phaolo e Nh tai Vatican luc 10 gi sang ngay 8/04/2005.

"Hay Theo Ta!" Khi Chua Giesu Phuc Sinh song lai, Ngai a noi nhng li nay vi v Tong o Phero. o la nhng t cuoi cung cua Ngai cho v mon e nay, ngi c Ngai chon e chan dat oan chien. "Hay Theo Ta!" cau noi nen tang cua Chua Kito co the c xem nh la mau chot chnh e co the hieu c thong iep ma Thien Chua muon gi en qua cuoc i cua v Cha Chung qua co knh yeu cua chung ta, la c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh. Ngay hom nay, chung ta chon cat Ngai ni long at nh la hat giong cua s bat t - trai tim cua chung ta trao dang rat nhieu noi buon au, nhng cung ong thi chan cha that nhieu niem hy vong vui sng, va long biet n, ngng mo sau sac.

Th o chnh la nhng tnh cam khi day trong chung ta, hi tat ca anh ch em trong Chua Kito, ang hien dien ni quang trng Thanh Phero nay, ni cac khu pho lan can va rat nhieu ni khac nhau trong noi thanh cua Roma, la ni ma mot am ong v ai, tu tap cung nhau va lang le cau nguyen trong suot nhieu ngay qua. Toi xin gi li chao t trai tim toi en vi tat ca moi ngi.

Thay mat cho Hong Y oan, toi cung bay to long trong knh ti cac v lanh ao cua cac quoc gia va cac phai oan en t rat nhieu nc khac nhau tren the gii. Toi gi li chao en cac v lanh ao tinh than, cung nh nhng v ai dien chnh thc cua cac Giao Hoi va cac Cong ong Kito Giao khac, cung nh cua cac ton giao khac. Ke en, toi gi li chao en cac v Tong Giam Muc, cac v Giam Muc, cac linh muc, cac tu s nam n va toan the anh ch em, nhng ngi a en ay t khap cac luc a; ac biet la nhng ngi ban tre, nhng ngi ma c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh van thng hay goi cac ban la tng lai va niem hy vong cua Giao Hoi. Li chao cua toi, cung c dan trai, e gi ti cho tat ca moi ngi tren khap ca the gii, ang hiep ket vi chung toi qua ai phat thanh, va truyen hnh trong nghi le trong the an tang v Cha Chung Knh Yeu cua chung ta, c Gioan Phaolo e Nh.

"Hay Theo Ta!" La mot sinh vien tre tuoi, Karol Wojtyla rat ham me van chng, kch nghe va thi ca. Khi con lam viec tai mot nha may hoa hoc, mac dau b bao vay va e doa bi s thong che cua c Quoc Xa, ngi thanh nien tre tuoi nay a lang nghe c tieng goi cua Thien Chua: Hay Theo Ta! Trong phut giay ac biet o, ngi thanh nien nay bat au oc nhng cuon sach ve triet hoc va than hoc, roi sau o gia nhap vao mot chung vien chui, c lap ra bi c Hong Y Sapieha. Sau chien tranh, ngi thanh nien ay hoan tat viec hoc cua mnh tai phan khoa than hoc cua trng ai Hoc Jagiellonia Krakow. Sau nay, trong cac la th gi cho cac linh muc va nhng quyen sach t truyen cua Ngai, Ngai van thng hay ke cho chung ta ve s kien Ngai c thu phong chc linh muc vao ngay 1 thang 11 nam 1946. Trong nhng oan van t ky nay, Ngai ke ve chc linh muc cua Ngai, la do b thu hut bi ba li phan day cua Thien Chua. Li phan day au tien chnh la "Con khong chon Ta, ma chnh Ta a chon con. Va Ta ch nh con e i va mang hoa trai en, hoa trai trng cu" (trch Gioan 15:16). Li phan day th hai chnh la: "Ngi muc t tot lanh, se hien mang mnh v oan chien," (trch Gioan 10:11). Va li cuoi cung chnh la: "Nh Cha a yeu con, va v the Ta cung yeu con, hay tuan thu gii ran yeu thng cua Ta" (trch Gioan 15:9).

Qua ba li phan day nay, chung ta co the thay c trai tim va linh hon cua c Thanh Cha. Ngai that s i en khap moi ni, khong ngng ngh hay moi met, e em lai hoa trai, hoa trai cua s trng cu. "Hay troi day! Nao Chung Ta Cung i!" chnh la tieu e cua cuon sach th ba trong so 4 cuon sach ma Ngai viet ra. "Hay troi day! Nao Chung Ta cung i! - vi nhng li nay, Ngai thc tnh chung ta t mot c tin u me, ngu lm, t giac ngu say cua cac mon e ngay hom qua cung nh hom nay. "Hay troi day! Nao Chung Ta Cung i!" va Ngai c mai lap lai li goi mi o oi vi chung ta cho en tan hom nay. c Thanh Cha cuoi cung roi cung lai la mot v muc t, v Ngai a dang hien mang song cua Ngai len cho Thien Chua v an chien va v toan the gia nh nhan loai cua Ngai, qua viec t hien dang moi ngay e phuc vu cho Giao Hoi, ac biet la vao nhng thang chu ng au kho vao cuoi i Ngai. Va bang cach nay, Ngai a tr nen mot vi Chua Kito, v Muc T Tot Lanh, luon yeu men oan chien. Cuoi cung, "hay tuan thu gii ran Yeu Thng cua Ta", c Giao Hoang a co gang gap g het tat ca moi ngi, e tha th va rong m trai tim cua Ngai cho tat ca moi ngi. ieu o, mot lan na, nhac cho chung ta, nhng ngi cua thi ai ngay hom nay rang, vi nhng li phan day cua Thien Chua, va qua tnh yeu cua Chua Kito, chung ta hoc biet c y ngha cao ca cua mot tnh yeu that s t chnh trng hoc cua Chua Kito.

"Hay Theo Ta!" Vao thang 7 nam 1958, v linh muc tre tuoi Karol Wojtyla a bat au mot giai oan mi trong cuoc hanh trnh cua Ngai vi Thien Chua va theo nhng bc chan cua chnh Thien Chua. Ngai a en vung b ho Masuri e ngh he cung vi mot nhom nhng ngi ban tre say me mon cheo thuyen. The nhng v linh muc tre ay lai mang theo mnh mot la th mi goi Ngai hay goi ien thoai cho c Tong Giam Muc cua Ba Lan, la c Hong Y Wyszynski. Ngai co the oan c muc ch cua buoi gap mat la g, o la viec Ngai c ch nh e tr thanh Giam Muc Phu Ta cua Krakow. Ri the gii tri thc, t bo nhng cuoc gan bo, gap g ay tnh thach o vi nhng ngi tre, ri bo the gii uyen tham nham muon tm hieu va dien dch ve b mat cua t nhien, ma chnh con ngi va the gii Kito giao ang muon tm hieu ve ly do hien dien cua mnh ni tran gian - tat ca nhng ieu o, oi vi v linh muc tre nay, cung giong the nh la viec mat i chnh ban than mnh, viec mat i ieu a tr thanh nhan dang cua con ngi. "Hay Theo Ta!", Karol Wojtyla chap nhan s bo nhiem o, v Ngai a lang nghe c tieng goi Chua Kito qua Giao Hoi. Va sau nay, Ngai mi cam nhan c nhng li keu goi ay a tr nen s that nh the nao, "V ai yeu mang song mnh, th se mat, con ai choi mang song mnh, th se c gi" (trch Luca 17:33). V Giao Hoang cua chung ta - va tat ca chung ta ai cung biet ve ieu nay - rang Ngai a khong yeu mang song cua mnh ma a cho i ca thay, cho i het tat ca, vao chnh giay phut cuoi cua i Ngai, cho Chua Kito cung nh cho tat ca chung ta. Va qua o, Ngai mi cam nghiem c rang tat ca nhng g ma Ngai hien dang len oi ban tay cua Thien Chua, c trao tra lai cho Ngai theo mot cach khac, het sc mi me. Tnh yeu cua Ngai ve Li Chua, ve thi ca va van chng, a tr thanh mot phan chnh yeu trong s vu muc t cua Ngai va a tao ra c mot sinh kh mi, mot s bc thiet mi, va mot s thu hut mi vao viec rao giang Tin Mng cua Phuc Am, ngay ca khi o tr thanh dau hieu cua s oi lap.

"Hay Theo Ta!" Vao thang 10 nam 1978, c Hong Y Wojtyla mot lan na, lang nghe tieng goi cua Thien Chua. Mot lan na, cuoc oi thoai cua Phero c trnh thuat lai qua Phuc Am cua Thanh Le hom nay: "Hi Simon, con cua Gioan, con co yeu men Thay khong? Hay chan dat oan chien cua Ta!" oi vi cau hoi cua Thien Chua, "Karol, con co yeu men Thay khong?" V Tong Giam Muc cua Krakow tra li t tan ay tham sau cua con tim: "Lay Ngai, Ngai biet tat ca moi s. Ngai biet con yeu men Ngai." Tnh yeu cua Chua Kito chnh la ong lc thuc ay chnh trong i song cua v Cha Chung Knh Yeu cua chung ta. Bat ky ai, a tng thay Ngai cau nguyen, a tng nghe Ngai giang, eu biet ro ve ieu nay. Nh s gan bo rat sau am vi Chua Kito, ma Ngai co the vac lay ganh nang, vt qua sc chu ng va kha nang cua con ngi: e tr thanh v muc t cho oan chien cua Chua Kito, va Giao Hoi hoan vu cua Ngai. ay khong phai la thi gian e noi ve nhng thanh tu cu the nao o trong trieu ai Giao Hoang cua Ngai. Toi ch muon oc lai hai oan van cua viec c hanh phung vu ngay hom nay nham noi len nhng yeu to chnh yeu trong s iep cua Ngai. Trong Bai oc I, Thanh Phero noi - va cung vi Thanh Phero, la chnh c Giao Hoang: "Toi that s hieu rang Thien Chua khong thien v ai, nhng bat ky ai, bat ky quoc gia nao knh s Ngai, th se biet cach lam hai long Ngai. Cac ngi biet c s iep ma Ngai gi en cho dan toc Israel rang, hay rao giang ve s hoa bnh cua Chua Kito, v Ngai la Thien Chua cua tat ca moi ngi" (trch Cong Vu 10:34-36). Va qua Bai oc II, Thanh Phaolo - va cung vi Thanh Phaolo, c Co Giao Hoang cua chung ta - ho hao chung ta, khoc ln vi chung ta rang: "Hi cac anh ch em cua toi, nhng ngi ma toi hang yeu men va mong moi, niem vui va trieu thien cua toi, van ng vng ni Thien Chua theo cach nay, hi anh ch em than yeu cua toi" (trch Phil 4:1).

"Hay Theo Ta!" Cung vi lenh truyen hay cham soc oan chien, Chua Kito tuyen bo vi Phero rang Phero se phai chet theo cach t v ao. Vi nhng ngon t tom gon o ve tnh yeu va s uy nhiem cua Ngai cho v muc t hoan vu, Thien Chua nhac lai mot cuoc oi thoai khac na, xay ra vao Ba Tiec Ly. Tai o, Ngai noi: "Ni Ta sap i, con gi ay khong the theo Ta c." Phero mi ap lai: "Tha Ngai, Ngai i au?" Chua Giesu ap lai: "Ni Ta sap i, con gi ay khong the theo Ta c, nhng con se theo Ta sau o." (trch Gioan 13:33, 36). Chua Giesu t Ba Tiec Ly, Ngai tien ti Cay Thap Gia, va tien ti s phuc sinh cua Ngai - Ngai bc vao mau nhiem vt qua, va Phero van cha the theo Ngai. Gi ay, sau viec Chua Phuc Sinh, a en luc, hay luc sau nay a en roi. Bang viec cham soc oan chien cua Chua Kito, Thanh Phero a bc vao mau nhiem vt qua, tien thang ti cay thanh gia, va a phuc sinh, song lai vi Ngai. Thien Chua a noi ve ieu o, qua nhng ngon t sau: "... Khi cac con con tre, con thng hay that lng va i en cho nao ma cac con muon. Nhng khi cac con a luong tuoi va ve gia, Ta se giang rong canh tay Ta, va ngi khac se that day cho con va dan con i en nhng cho ma con khong muon en." (trch Gioan 21:18). Trong nhng nam au thuoc trieu ai Giao Hoang cua Ngai, khi hay con tre va nhieu ngh lc, c Thanh Cha a i en tan cung b coi trai at, v Ngai c hng dan bi Chua Kito. The nhng, ve sau nay, Ngai lien tuc thong hieu c s au n chu ng cua Chua Kito, va that s hieu c s that cua nhng ngon t, "Co mot ai o, se that lng cho con." Va trong s hiep thong vi nhng au kho cua Thien Chua, mot cach khong moi met va vi cng o cang gia tang, Ngai van rao giang ve Phuc Am, ve mau nhiem yeu thng cho en tan cung. (trch Gioan 13:1).

Ngai dien giai cho chung ta ve mau nhiem vt qua nh la mot mau nhiem cua long Chua thng xot. Trong cuon sach cuoi cung cua Ngai, Ngai viet: "gii han at tren ma quy chnh la Long Xot Thng Cao Ca cua Thien Chua." (trch t cuon sach: Tr Nh va Nhan Dang, trang 60 en 61). Va hoi tng lai viec Ngai b am sat, Ngai viet: "Bang viec hy sinh cua Ngai cho tat ca chung ta, Chua Kito a mang en cho chung ta mot y ngha mi me cua s chu ng, khai m ra mot chieu kch mi va mot trat t mi, o la: trat t cua yeu thng... Chnh t s au kho e ot chay va tieu diet ma quy bang ngon la cua tnh yeu, a loi cuon chnh ke toi loi tr thanh mot con ngi ang hoang, biet yeu thng " (trch t trang 189-190). c thuc ay bi vien anh nay, c co Giao Hoang a au n chu ng va a yeu thng trong s hiep ket vi Chua Kito, va o la ly do tai sao ma s iep ve s chu ng va lang thinh cua Ngai a chng to cho thay c sc manh va hieu qua la dng bao.

c Thanh Cha a cam nghiem c long xot thng that s cua Thien Chua qua chnh Me Ngai. V Ngai, khi hay con la au th, a phai mat i ngi me ruot cua Ngai, do o, Ngai cang yeu men Me cua Thien Chua, nhieu hn tat ca moi s. Ngai a lang nghe c nhng ngon t cua Thien Chua chu ong inh, nh the nhng li ay noi rieng cho chnh ban than cua Ngai vay: "ay la Me Con!" Va Ngai cung a lam nh cac v mon e yeu men a tng lam la: Ngai mang ngi Me ay vao trong chnh ngoi nha cua rieng Ngai. (trch Gioan 19:27). "Totus tuus" va t ngi Me ay, Ngai a hoc biet c cach tuan thu theo nhng y nh cua Chua Kito.

Khong ai trong chung ta lai co the quen c Chu Nhat Phuc Sinh cuoi cung cua i Ngai, c Thanh Cha, dau au kho tot bc, van mot lan na tien ra ca so cua Dinh Th Tong o, va lan cuoi cung, Ngai chuc phuc cho chung ta, "urbi et orbi" Chung ta co the chac c rang v Giao Hoang kha knh cua chung ta ngay hom nay, cung ang ng tai ca so cua Nha Cha, e nhn xuong va chuc phuc cho tat ca chung ta. Vang, hay chuc phuc cho chung con, hi c Thanh Cha!

Chung con xin tn dang len linh hon cua Ngai vao ban tay mau t cua Me Thien Chua, va cung la Me cua chung con, Ngi a hng dan Ngai moi ngay, va se hng dan Ngai hom nay va mai cho en phuc vnh cu cua Ngi Con cua Me, la Chua Giesu Kito, va la Thien Chua cua chung con. Amen.

 

(Anthony Le)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page