c Thanh Cha Gioan Phaolo II

tiep kien cac tham d vien

Phien Hop Khoang ai cua

Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh

va cac tham d vien cua ai Hoi Quoc Te

nhng To Chc Giao Hoi Hoat ong

cho Cong Ly va Hoa Bnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Gioan Phaolo II tiep kien cac tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, va cac tham d vien cua ai Hoi Quoc Te nhng To Chc Giao Hoi Hoat ong cho Cong Ly va Hoa Bnh.

Tin Vatican (Vat 29/10/2004) - Tra th Sau 29 thang 10 nam 2004, TC Gioan Phaolo II a tiep kien cac thanh vien cua Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh tham d phien hop Khoang ai cua Hoi ong, va ong thi tiep nhng tham d vien ai Hoi Quoc Te lan au tien nhng To Chc Giao Hoi hoat ong cho Cong Ly va Hoa Bnh, do Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh to chc tai Roma, t ngay 27 en 30 thang 10 nam 2004.

Ngo li trong buoi tiep kien, TC a noi van tat nh sau:

 

Toi vui mng c tiep ch huynh va anh ch em tat ca. Trc het, Toi xin chao nhng thanh vien cua Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, ang hop Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong, e nham tm ra nhng cach thc tot hn cho cong viec tai rao giang phuc am cho moi trng xa hoi. Cong viec tai rao giang Phuc am nay hien rat can thiet va het sc khan cap. Toi cung xin chao nhng tham d vien cua ai Hoi Quoc Te lan au tien Nhng To Chc Giao Hoi hoat ong cho cong ly va hoa bnh.

Muc lay t kho tang giao huan xa hoicua giao hoi, ch huynh va quy anh ch em a suy ngh ve nhng hnh thc thch hp nhat e rao giang phuc am gia thc te phc tap cua thi ai chung ta... Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh va xuat ban tap sach Tong Luan ve Giao Huan Xa Hoi cua Giao Hoi; ay la mot phng tien co kha nang giup cho nhng ngi kito trong dan than hang ngay cua ho e lam cho the gii c cong bang hn, trong vien tng phuc am cua s phat trien con ngi ch thc va ay tnh lien i. Giao Huan xa hoi cua giao hoi ket thanh phan thiet yeu cua s iep kito (Centesiumus annus, 5) va cang ngay cang c biet en, c pho bien cach toan dien va c minh chng bi mot chng trnh hoat ong muc vu lien l va an khp vi nhau.

ac biet trong thi ai nh thi ai cua chung ta, c ghi dau bi s toan cau hoa cua van e xa hoi, giao hoi mi goi tat ca hay nhn nhan va xac nh tnh cach trung tam cua nhan v trong moi canh huong va moi the hien xa hoi.

Anh ch em rat than men, giao huan xa hoi cua giao hoi thoi thuc anh ch em trc het, nhng giao dan, hay song trong xa hoi nh la chng nhan cua Chua Kito Cu The va m ra trc mat anh ch em nhng chan tri cua c bac ai. That vay, ay la gi cua tnh bac ai, nhat la cua tnh bac ai xa hoi va chnh tr, co sc linh ong, cung vi an sung cua Tin Mng, (co sc linh ong) nhng thc tai nhan tran cua lao ong, kinh te, chnh tr, va vach ra nhng con ng hoa bnh, cong bang va tnh bang hu gia cac dan  toc. ay la gi canh tan s thanh thien xa hoi, la gi cua nhng v thanh, e bieu lo cho the gian nhn thay va bieu lo trong the gian s phong phu thng hang va khong bao gi can cua Tin Mng. Anh ch em giao dan than men, anh ch em hay luon hoat ong cho cong bang va hoa bnh. Nguyen xin Me Maria, ngi o e trung thanh cua Chua Kito, ong hanh vi va bao ve anh ch em. Toi cau nguyen va chuc lanh cho anh ch em tat ca.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page