Lien hiep Quoc khong at c

quyet nh ve viec san sinh con ngi

theo phng phap vo tnh

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lien hiep Quoc khong at c quyet nh ve viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh.

New York [Zenit 24/10/2004] - Tuan qua, Lien Hiep Quoc a ket thuc cuoc thao luan ve viec ngan cam hanh ong san sinh con ngi theo phng phap vo tnh ma khong at c quyet nh nao.

Cuoc thao luan a dien ra trong khuon kho cua Uy Ban T Phap cua ai hoi ong Lien Hiep Quoc. Mac du tat ca moi quoc gia eu ong y ngan cam hanh ong san sinh con ngi theo phng phap vo tnh nham muc ch sinh san, nhng kha nang tao sinh cac phoi thai nham muc ch th nghiem y khoa lai gay nhieu chia re.

Costa Rica e trnh mot ngh quyet uc 64 nc trong o co Toa Thanh ung ho. Ngh quyet nay ngan cam hoan toan viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh, v no co the dan en viec huy bo cac phoi thai ngi.

B lai e trnh mot d thao ngh quyet khac co noi dung ung ho cho viec san sinh vo tnh nham muc ch cha benh. Ngh quyet nay c tren 20 quoc gia cung nh ong tong th ky lien hiep quoc ung ho.

Cuoc tranh luan lai cang soi noi hn khi tong thong Bush cua Hoa ky tuyen bo ung ho ngh quyet cua Costa Rica va ng c vien Kerry ung ho ngh quyet cua B.

c tong giam muc Celestino Migliore, quan sat vien thng trc cua Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc, a tham d cuoc thao luan. Ngai giai thch rang ly do Toa Thanh chong lai moi hnh thc san sinh con ngi theo phng phap vo tnh co tnh cach ao c. c Cha Migliore noi nh sau: "Mot mang song con ngi khong the b dung e cu mot s song khac va hn na, neu trng hp nay xay ra, ngi ta lai phai x dung rat nhieu phoi thai".

Trong mot tuyen ngon truyen i tren ai Phat Thanh Vatican, c tong giam muc Migliore noi them rang Toa Thanh ung ho ngh quyet chong lai moi hanh ong san sinh vo tnh, nhng lai e ngh x dung te bao goc cua ngi ln vao cac muc ch cha benh, bi v lam nh the ngi ta khong phai giet hai con ngi trong giai oan khi au cua s song.

 

( Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page