Gii Thieu Tiep Tong Th

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

cho Nam Thanh The

t thang 10/2004 en thang 10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Gii Thieu tiep Tong Th cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II cho Nam Thanh The t thang 10 nam 2004 en thang 10 nam 2005.

(Radio Veritas Asia 10/10/2004) - Quy v va cac ban than men, muc thi s ngay th Bay mung 9 thang 10 nam 2004, a da theo bai cua c Hong Francis Arinze e gii thieu phan nhap e va chng th nhat trong so bon chng cua Tong Th cua TC Gioan Phaolo II cho Nam Thanh The trong toan the Giao hoi Cong giao.

Muc thi s hom nay (10/10/2004) knh mi quy v va cac ban theo doi tiep nhng iem noi dung chnh cua cac chng con lai, tc chng II, III va IV cua Tong Th.

Chng II :

Chng II co ta e  la: B Tch ThanhThe la Mau Nhiem Anh Sang.

B Tch Thanh The la mau nhiem anh sang v nhieu ly do. Chua Giesu noi ve chnh mnh nh  la anh sang cua the gian (Gn 8,12). Trong em toi c Tin, B Tch Thanh The tr nen mau nhiem anh sang cho cac tn hu, bi v b tch Thanh The dan a tn hu i sau vao trong Mau Nhiem Thien Chua. Viec c hanh Thanh The nuoi song nhng o e cua Chua Kito bang hai ban tiec: ban tiec Li Chua va ban tiec Banh Hang Song. Trong phan th nhat cuaThanh Le, Kinh Thanh c trch oc ngo hau chung ta c soi sang va con tim chung ta c tran ay sot men. Trong bai giang, Li Chua c giai thch va ap dung vao trong cuoc song cua ngi kito hom nay. Khi tinh than con ngi c soi sang va khi con tim c tr nen nhiet thanh, th nhng dau ch mang lai y ngha. Trong nhng dau ch thanh the, mau nhiem Thanh The --- mot cach nao o --- c m ra trc mat cac tn hu. Hai mon e tren ng ve Emmau a nhan ra Chua trong viec Be Banh. B tch Thanh The la mot Ba Tiec. Nhng ay la mot Ba Tiec Hien Te: chung ta loan truyen viec Chua chu chet; chung ta tuyen xng viec Chua song lai va ch i ngay Chua tr lai trong vinh quang.

B Tch Thanh The la chnh Chua Kito hien dien that s. Mau Nhiem nay can c c hanh vi mot c tin vng manh, ung theo nhng quy luat phung vu a c thiet lap. Nam Thanh The sap bat au la thi gian thuan tien e hoc hoi nghiem chnh Ban Ch Dan Tong Quat cho viec C  Hanh Thanh Le theo nghi thc Roma, theo an ban lan th ba cua Ban Mau va e nuoi song cac tn hu bang viec giang day giao ly. Nhng cach thc chung ta c hanh Thanh Le phai noi len y thc song ong cua chung ta ve s hien dien that cua Chua Kito. Ngi khong nen bo qua nhng giay phut thinh lang trong thanh le. Nhng thi gian dai ton th Chua Giesu hien dien trong nha tam se chng minh cho tnh thng men cua chung ta oi vi Chua. Viec  ton th Mnh Thanh Chua ben  ngoai Thanh Le phai la dan than ac biet cua cac giao x va cac cong oan tu tr, trong Nam Thanh The nay. Mot cach ac biet, ngi ta hay nhan manh en s en Ta, viec chiem ngam va suy niem kinh thanh hng ve Chua Kito. Ngay Le Knh Mnh va Mau Thanh Chua can c c hanh nh la viec chung ta tuyen xng  c Tin vao b tch Thanh The.

o la nhng iem noi dung chnh cua chng II cua Tong Th ve Nam Thanh The.

Chng III :

Ni chng th III,  vi ta e: B Tch Thanh The nh la nguon mach va la s  bieu lo cua tnh hiep thong, TC nhac lai bien co hai mon e tren ng i Emmau a xin Chua hay lai vi ho (x. Luca 24,29). Nhng Chua Giesu trao ban cho hai mon e nay nhieu hn ieu ho xin. Chua trao ban chnh mnh Ngi trong B Tch Thanh The, e lai trong ho: Chung con hay lai trong Thay va Thay trong chung con (Gn 15,4). S hiep thong thanh the --- tc viec rc le --- la mot s hoa nhap than tnh gia Chua Kito va ngi rc le. S hiep thong thanh the co vo cho s hiep nhat gia tat ca nhng ai rc le. Thanh Phaolo a noi vi nhng anh ch em tai Corinto nh sau: Bi v ch co mot tam banh, nen chung ta ay, tuy nhieu ngi, nhng chung ta ch ket thanh mot than the ma thoi: that vay, tat ca chung ta eu tham d vao mot Banh Duy Nhat (1 Co 10,17).

B Tch Thanh The cung bieu lo s hiep thong giao hoi va keu goi nhng thanh phan cua giao hoi hay chia se nhng cua cai thieng lieng va vat chat. S hiep thong giao hoi nay c the hien cach noi bat bi viec v giam muc c hanh Thanh The vi linh muc oan cua mnh trong Nha Th Chnh Toa, vi s tham d  cua dan Chua.

Trong NamThanh The nay, can phai at tam quan trong ac biet  cho Thanh Le Chua Nhat tai  giao x.

o la noi dung chnh cua chng III.

Chng IV :

Chng th  IV - va la chng cuoi cung cua Tong Th --- co ta e la: B Tch Thanh The la nguyen tac cho s mang truyen giao.

Ni chng th t nay, TC nhac lai rang: khi nhan ra Chua, hai mon e lap tc len ng e loan truyen Tin Vui Mng (Lc 24, 33). Cuoc gap g vi Chua Giesu trong Thanh The thoi thuc Giao Hoi va tng ngi kito hay lam chng, hay rao giang Phuc Am. Chung ta can cam ta Thien Chua, va khong ngan ngai chng to c Tin mnh ni cong cong. B Tch Thanh The thoi thuc chung ta chng to tnh lien i vi nhng anh ch em khac, va bien chung ta thanh nhng ke co vo s hoa hp, hoa bnh, va nhat la biet chia se vi nhng anh ch em tung thieu.

Nam Thanh The can hng dan cac cong oan giao phan va giao x biet chu y ac biet en nhng hnh thc khac nhau cua s ngheo cung tren the gii, nh  nan oi va cac benh tat, nhat la tai nhng quoc gia ang tren ng phat trien, s co n cua nhng ngi cao nien, nan that nghiep va nhng au kho cua nhng anh ch em di dan nhap c. Dau ch cua tnh bac ai  nay se la dau hieu cho tnh cach trung thc cua nhng lan chung ta c hanh thanh the.

Quy v va cac ban than men, chung ta va lt qua noi dung chnh cua cac chng II, III va IV cua Tong Th cua TC cho Nam Thanh The.

Phan Ket cua tong th :

Ket thuc tong th , TC cau mong cho Nam Thanh The c tr nen dp quy gia, giup cho tat ca moi ngi co y thc mi ve kho tang vo gia ma Chua Kito a trao pho cho Giao Hoi gn gi. Nhng v chu chan cua cac gao hoi a phng co bon phan e ra nhng sang kien rieng. Bo Phung T va Ky Luat b tch se a ra nhng gi y va nhng e ngh hu ch. TC Gioan Phaolo II khong oi buoc nhng ieu phi thng, nhng ngai mong c sao cho tat ca nhng sang kien c ghi dau bi tinh than tu c sau xa. Can phai danh u tien cho Thanh Le ngay Chua Nhat va viec Chau Thanh The ben ngoai Thanh Le. TC khuyen khch moi thanh phan Giao Hoi --- giam muc, linh muc, cac tha tac vien, cac chung sinh, nhng anh ch em song i tan hien, cac tn hu giao dan, nhat la cac ban tre, hay gop phan lam cho Nam Thanh The at c muc tieu. TC  khan cau cung c N ong Trinh, ang ma Giao Hoi nhn ve nh la mau gng cho mnh, ngo hau moi ngi biet bat chc moi tng quan gia Me va mau nhiem Thanh The.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la nhng iem noi dung chnh cua cac chng II, III, IV va phan ket luan cua Tong Th cua TC Gioan Phaolo II cho Nam Thanh The. Trong muc thi s lan ti, chung toi se noi ve Khung Canh va Nhng Vien Tng cua Nam Thanh The. Mong quy v va cac ban se on nghe.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page