Vai nhan nh ve viec

TC Gioan Phaolo II trao tang lai

cho Giao Hoi Chnh Thong Nga

va cho dan toc Nga

Bc Anh c Me KAZAN

 

TC Gioan Phaolo II trao Bc Anh c Me Kazan

cho HY Walter Kasper, va qua HY cho giao hoi Chnh Thong Nga

va cho toan the dan toc Nga

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai nhan nh ve viec TC Gioan Phaolo II trao tang lai cho Giao Hoi Chnh Thong Nga va cho dan toc Nga Bc Anh c Me KAZAN.

Tin Vatican (Zenit 26/08/2004) - Ngay th Bay, 28 thang 8 nam 2004, la ung ngay Bc Anh c Me Kazan c phai oan Toa Thanh, do c Hong Y Walter Kasper hng dan, trao tang lai cho c Giao Chu Alexis II, va qua ngai cho giao hoi Chnh Thong Nga va cho toan the dan toc Nga. Nghi thc trao tang c dien ra tai Nha Th c Me Len Tri, nam ben trong khu vc ien Cam Linh, thu o Moscowa.

That ra, trong thi gian qua, TC Gioan Phaolo II, ngi lu gi cuoi cung Bc Anh c Me Kazan, a nhieu lan bay to c muon c ch than trao tang Bc Anh c Me Kazan cho c Giao Chu Alexis II, nh la mot c ch xch lai gan nhau cua hai giao hoi: Giao Hoi Chnh Thong Moscowa va Giao Hoi Cong Giao Roma. Hai giao hoi nay a chia re vi nhau t nam 1054 en nay (2004).

Sang th T 25/08/2004, trong nghi thc ton knh va t biet Bc Anh c Me Kazan, dien ra tai ai Thnh ng Phaolo VI, noi thanh Vatican, TC a noi len niem tam s nh sau: Biet bao lan toi a cau nguyen cung Me Thien Chua, trc Bc Anh c Me Kazan nay, e khan cau Me bao ve va hng dan dan toc Nga va lam cho mau en giay phut trong o tat ca moi o e cua Con Me nhn nhan lai nhau nh anh ch em va biet phai lam sao e xay dng lai s hiep nhat tron ven a b pha h.

Bc Anh uc Me Kazan rat c dan toc Nga ton knh nh la quan thay cua at Nc Nga. Nam 2003, c Alexis II giao chu Chnh Thong Moscowa a noi vi Tong Thong Nga, Ong Putin, rang, Bc Anh c Me Kazan ma c Gioan Phaolo II ang lu gi, ch la mot trong muon van ban sao a b that lac khoi Nga vao au the ky 20. V the, khong can c Gioan Phaolo II phai ch than en trao tang Bc Anh nay.

Du khong c ch than trao tang Bc Anh c Me Kazan tai Moscowa, nhng c ch quang ai cua c Gioan Phaolo II chac chan se khi day tam tnh tch cc ni dan chung Nga, va biet au trong tng lai cung co the lam phat sinh ieu tch cc trong nhng tng quan gia Giao Hoi Chnh Thong Nga va Giao Hoi Cong Giao Roma.

Trc ay, uy ban nghien cu hon hp Nga-Vatian a i en ket luan rang Bc Anh c Me Kazan ma c Gioan Phaolo II lu gi t hn 10 nam qua, --- va nay c trao tang lai cho chu cu, --- tc Giao Hoi Chnh Thong Nga, --- la mot Ban Sao vao thi cuoi the ky 17 au the ky 18.  Tuy khong phai la Bc Anh Goc Nguyen Thuy, nhng gia tr cua Bc Anh nam trong con ng lch s huyen nhiem ma Bc Anh a i qua, t nc Nga sang Anh Quoc, roi en cac thanh pho San Francisco, New York, Hoa Ky, roi en Fatima, Bo ao Nha va cuoi cung la Vatican.

Ve chang ng cuoi cung, t Hoa Ky sang Fatima, ngi ta biet c nhng chi tiet nh sau: ao Binh Xanh Hoa Ky a kham pha Bc Anh nay c trng bay trong Hoi Ch Quoc Te New York nam 1970, va sau o a quyen gop tien e mua Bc Anh, roi em sang at trong Nha Nguyen Giao Hoi ong Phng Byzantin Fatima. c Thanh Cha Gioan Phaolo II, trong lan vieng tham au tien tai Fatima ngay 13 thang 5 nam 1982, --- mot nam sau cuoc mu sat ngai tai quang trng thanh Phero ngay 13 thang 5 nam 1981, --- a en ton knh Bc Anh nay tai Nha Nguyen Byzantin Fatima. Sau o, nam 1993, ao Binh Xanh quyet nh tang Bc Anh nay cho c Thanh Cha Gioan Phaolo II, e a ve lu gi tai ni TC c ngu ien Vatican, ch i ngay Bc Anh c trao lai cho Dan Toc Nga. Va ngay o a en, tc th Bay 28 thang 8 nam 2004, ung ngay Le c Me Ngu Yen cua Chnh Thong Giao, tng ng vi le c Me Hon Xac Len Tri trong Giao hoi Cong giao.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page