Nhng ho s cua Cong An

thi BaLan cong san c khai m

co the giup tm ra thu pham

a ra lenh giet cha Jerzy Popielusko

tuyen uy cua Cong oan Lien i

vao thang 10 nam 1984

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng ho s cua Cong An thi BaLan cong san c khai m co the giup tm ra thu pham a ra lenh giet cha Jerzy Popielusko, tuyen uy cua Cong oan Lien i vao thang 10 nam 1984.

Tin BaLan (Apic 6/08/2004) - Nhng nha ieu tra BaLan hy vong co the xac nh c nhng ke co lien he trong viec bat coc va sat hai linh muc Jerzy Popielusko, tuyen uy cua Cong oan Lien i, cach ay 20 nam (vao thang 10 nam 1984). ieu nay co the c nh viec khai m 66 Tap Ho S c lu tr ni tru s cua Cong An tai thu o Varsava, BaLan, hom ngay 23 thang 7 nam 2004.

Ong Witold Kieres, giam oc Hoc Vien chuyen ve viec thu thap nhng toi ac a xay ra thi  BaLan cong san, a nhan nh nh sau: Xet v c cau to chc chat che cua Bo Noi Vu, vi mot he thong phat lenh va tng trnh cong tac, th nhng hanh ong toi ac nh the, --- nh  vu bat coc va giet hai linh muc Jerzy Popielusko --- khong the nao ch la do sang kien rieng cua nhng cong an cap tha hanh. Chung toi hy vong rang nhng tap ho s va c khai m khong nhng se cho ta biet cach thc hanh ong cua Bo Noi Vu BaLan thi cong san, ma con cho ta biet ro ten tuoi cua nhng tac gia cua toi ac nay.

Theo Ong Witold Kieres, nhng tai lieu trong 66 tap Ho S noi tren se a ra anh sang mi ve  nhng hanh ong cua  mot Nhom Ngi trong Bo Noi Vu thi BaLan Cong San, chuyen ve viec theo doi cac nhan vien Giao Hoi.

c biet, thang 10 nam 1984, Linh Muc Jerzy Popielusko, 37 tuoi,  b bat coc, va sau o ngi ta tm thay xac Cha b troi, mang nhng vet thng cho thay la a b tra tan, va b am chet, ni Ho tr nc Wloclawek. Bon nhan vien cong an a b xet x co toi am sat cha va b ket an t 14 en 24 nam tu, vao thang 2 nam 1985. Nhng roi sau o, vao nam 1986 va 1987, ban an a c xet lai, va bon nhan vien cong an nay a c tra t do. Cho en nay, ngi ta cha the biet c nhng ke chu mu a ra lenh bat coc va giet hai Cha Popielusko. Giao Hoi Cong Giao BaLan ang xin phong Cha Popielusko lam chan phc t ao.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page