TC Gioan Phaolo II

bay to long tri an

ve chuyen hanh hng tai Lo c

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II bay to long tri an ve chuyen hanh hng va qua tai Lo c.

Tin Vatican (Vat 18/08/2004) - Luc 10.30 sang th T , 18 thang 8 nam 2004, TC Gioan Phaolo II a co cuoc tiep kien chung cac tn hu, khong phai tai Quang Trng Thanh Phero Roma, nhng tai  San Trong cua Nha Ngh Mat Castel Gandolfo. ay la lan th hai trong thi gian ngh he tai Castel Gandolfo, TC Gioan Phaolo II a khong tr ve Vatican e tiep chung cac tn hu vao sang th T hang tuan, nh ngai van thng lam trc ay, nhng ngai tiep cac tn hu tai Castel Gandolfo.

Trong bai huan c danh cho cac tn hu, trc het, khi noi bang tieng Y, TC a giai thch thanh vnh th 109, noi ve Chua Kito, ang Thien Sai, la Vua va la T Te. Thanh Vnh noi len nhng Li Ha cua Thien Chua Cha oi vi ang Thien Sai: Con la Con Ta va hom nay Ta a sinh ra Con. Con la T Te i i theo dong Melkisee. c biet Thanh Vnh 109 nay c dung trong gi Kinh Chieu Chua Nhat cua tuan th hai.

Sau o, bang tieng Phap, TC mi goi cac tn hu hien dien hay cung vi ngai ta n Thien Chua v a cho phep ngai hanh hng Lo c. TC noi ngai cung cam n c Me, v bau kh mac niem sau xa va cau nguyen sot sang cua cuoc gap g tai Lo c. TC cho biet ngai con cam thay xuc ong khi nh lai am ong nhng khach hanh hng, va nhat la nhng anh ch em benh nhan, en tm ni Me s ui an va niem hy vong.

ac biet TC a noi len c nguyen sao cho tat ca nhng ngi tre hien dien tai Lo c luon ghi nh cuoc hanh hng nay, va muc lay t ni o sc manh e tr thanh nhng con ngi nam n t do trong Chua Kito.

Sau cung TC cam n c Giam Muc Tarbes-Lo c, tat ca cac v giam muc Phap, va tat ca nhng ai a gop phan to chc thanh cong cuoc hanh hng. TC cung a khong quen cam n Tong Thong Phap va nhng tham quyen dan s v a san sang on tiep ngai. TC nguyen xin c N ong Trinh Maria, Vo Nhiem Nguyen Toi, luon ong hanh ben canh va hng dan moi ngi en gap Chua Kito Con Me.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page