Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 25 thang 7 nam 2004

tai Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 25 thang 7 nam 2004 tai Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 30/07/2004) - Trong bai huan c trc khi xng kinh truyen tin Tra Chua Nhat 25 thang 7 nam 2004 tai Castel Gandolfo, TC noi vai li keu goi giai quyet nhng xung ot tai UGANDA va SUDAN. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Trong nhng ngay th gian va ngh ngi nay, tam tr Toi thng hng en nhng ieu kien bi tham cua nhieu vung tren the gii. ac biet ngay hom nay, Toi muon anh ch em chu y en nhng bien co bi tham ma t lau a ghi dau vai quoc gia cua ai luc Phi Chau yeu quy.

T hn 18 nam qua, vung bac Uganda a trai qua cuoc xung ot vo nhan ao, gay kho cho hang trieu ngi, nhat la nhng tre em. Rat nhieu trong so nhng tre em nay, v s hai va v khong co tng lai, nen cam thay b bat buoc i lnh. Toi xin cong ong quoc te va nhng v co trach nhiem chnh tr cac quoc gia, hay lam sao e cham dt cuoc xung ot bi tham nay va cong hien mot vien tng hoa bnh that s cho toan dan nc Uganda.

Cung het sc ang quan tam la hoan canh dan chung tai Darfur, mien Tay cua Sudan sat ranh gii vi CIAD. Cuoc chien, c gia tang trong nhng thang qua, mang en nhieu hn s ngheo kho, s tuyet vong va cai chet. Hai mi nam xung ot a gay ra tai Sudan con so rat cao nhng ngi b thiet mang, nhng anh ch em t nan. Lam sao chung ta co the song lanh am c? Toi manh me keu goi nhng v trach nhiem chnh tr va nhng to chc quoc te, xin ho ng bo quen nhng anh ch em chung ta ang gap th thach nang ne nay.

Cong ong kito ang dan than e ng au vi nhng hoan canh khan thiet nay. Tai Uganda, cac v giam muc, vi s tr giup cua cac giao phan khac tren the gii va cua nhng to chc thien nguyen, ang hoat ong cach quang ai cho s hoa giai quoc gia va e tr giup cho nhng anh ch em gap kho khan. Trong nhng ngay qua, toi a gi en Darfur v Chu Tch Hoi ong ToaThanh Cor Unum, c Hong Y Paul Josef Cordes, e ngai mang en cho nhng ngi dan ang au kho o tnh lien i thieng lieng va vat chat cua Toa Thanh va cua giao hoi pho quat.

Toi mi goi tat ca moi ngi Kito hay cau nguyen cho nhng anh ch em chung ta tai Phi Chau, va toi khan xin Me Maria bao ve vi tnh mau t.

 

en ay, TC xng kinh truyen tin vi cac tn hu hien dien.

Sau kinh truyen tin va phep lanh, TC chao ong th trng Castel Gandolfo va dan chung en tham ngai, trong dip le truyen thong cua vung nay goi la Le Mua Hai ao; ao la san pham cua vung at nay. TC chao chuc nhng nhom hanh hng bang cac th tieng khac nhau. Noi tieng Phap, TC xin cac tin hu hay en hoc cung Me Maria va c Me hng dan chac chan en vi Chua Kito. Bang tieng Anh, TC xin Chua luon gn gi va cham soc moi ngi cung vi gia nh cua ho.

Cuoi cung ngai cau chuc moi ngi mot ngay Chua Nhat an lanh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page