Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 18/07/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 18 thang 7 nam 2004.

(Radio Veritas Asia 25/07/2004) - Chua nhat, ngay 18 thang 7 nam 2004, la Chua nhat au tien TC en c ngu tai Castel Gandolfo cua mua he nam 2004. Trong bai huan c ngan trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai san trong cua Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, cung nh tai Quang Trng thanh Phero, TC giai thch ve oan phuc am cua Thanh Le Chua Nhat, nhac lai bien co Chua Giesu en nha hai ch em Marta va Maria va tuyen bo viec Maria ngoi ben chan Chua ma nghe Li Ngi, la ieu tot hn. Nhan dp nay, TC khuyen khch moi ngi hay biet quy trong viec lang nghe Li Chua, suy niem Kinh Thanh, thinh lang chau Thanh The. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Toi va ngh vai ngay ngan ngui tai Valle d'Aosta tr ve ay; va chua nhat hom nay (18/07/2004), cuoc gap g nhau e oc kinh truyen tin mang en cho toi p e chao tat ca anh ch em hien dien ni ay.

Chua nhat hom nay (Chua Nhat XVI Mua Thng Nien nam C), phung vu trnh bay cho chung ta suy niem bien co c ke trong phuc am ve viec Chua Giesu en nha cua hai ch em Marta va Maria (x. Lc 10,38-42). Trong khi Marta th ban ron vi nhng viec trong nha e tiep rc Chua, th Maria ngoi ben chan  Chua va lang nghe Li Ngi. Chua Kito xac nhan la Maria a chon cho mnh phan tot hn, va se khong b lay mat i! (Lc 10, 42). Lang Nghe Li Chua la ieu quan trong nhat trong i song chung ta.

Chua Kito luon luon hien dien gia chung ta va muon noi vi con tim chung ta. Chung ta co the lang nghe tieng Ngai, bang cach suy niem Kinh Thanh vi c tin, bang cach tnh tam cau nguyen rieng ca nhan cung nh cong oan, bang viec im lang mac niem trc Thanh The; t Nha Tam, Chua Kito noi vi chung ta ve tnh yeu cua Ngi.

ac biet vao ngay Chua Nhat, nhng ngi kito c mi goi en gap g va lang nghe Chua. ieu nay c thc hien cach tron ven, nh qua viec tham d vao Thanh Le, trong o Chua Kito don ra cho cac tn hu ban tiec Li Chua va ban tiec Banh ban s song. Tuy nhien, nhng giay phut cau  nguyen va suy t, nhng giay phut ngh ngi va song tnh huynh e, cung co the gop phan hu ch vao viec thanh hoa ngay cua Chua.

Khi nh tac ong cua Chua Thanh Than, Thien Chua en c ngu trong tam hon cua tn hu, th viec phuc vu anh ch em tr nen de dang. o la ieu a xay ra cach ac biet va tron ven ni Me Maria rat thanh. Chung ta hay pho thac  cho Me thi gian ngh he nay, ngo hau nhng ngay nay c tr nen nh la thi gian thuan tien e tai kham pha cho ng th nhat cua i song noi tam.

 

Sau nhng li tren TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh cho dan chung. Sau phep lanh, TC con lai noi vai li chao chuc tat ca moi ngi dan tai Castel Gandolfo a tiep on ngai cach nong nhiet. Bang tieng Phap, TC cau chuc moi ngi, nhat la cac ban tre, hay song noi gng Me Maria. Bang tieng Anh, TC cau chuc moi ngi c Chua chuc lanh trong thi gian ngh he, c tran ay an sung va bnh an.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page