Cac Chung Sinh thuoc

ai Chung Vien San Jose Guadalajara

m chien dch chuan b cho

ai Hoi Thanh The Quoc Te

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Chung Sinh thuoc ai Chung Vien San Jose Guadalajara m chien dch chuan b cho ai Hoi Thanh The Quoc Te.

Tin  Guadalajara (Zenit 18/07/2004) - e chuan b cho ai Hoi Thanh The Quoc Te vao thang 10 nam 2004, 400 Chung Sinh tai Guadalajara m chien dch moi ngay chia nhau thanh nhng nhom nho, i tham cac gia nh trong tong giao phan, nham muc ch co vo va canh tan c Tin vao B Tch Thanh The.

Linh Muc Francisco Gonzalez, giam hoc tai Chung Vien San Jose a ke cho hang tin Fides cua bo Truyen Giao, Roma, nh sau:

Moi sang, theo tng nhom nho t 20 en 40 ngi, cac chung sinh len ng en cac giao x. Roi tai cac giao x, nhom cac chung sinh nay lai chia nhau thanh nhng to nho hn na, e i tham tng gia nh trong giao x. Tai moi gia nh, cac chung sinh cung cau nguyen va suy t vi cac thanh vien gia nh, theo chng trnh a c quyet nh trc vi cha s. Buoi chieu, cac chung sinh co nhng sinh hoat chung vi cac nhom chuyen biet, nh nhom cac thieu nhi, nhom nhng oi ban tre mi lap gia nh, nhom cac giao ly vien. Cac nhom chuyen biet nay sinh hoat vi nhau va cung nhau suy ngh ve nhng kha canh cua B Tch Thanh The, da tren nhng e tai a c soan trc bi Uy Ban Trung ng To Chc ai Hoi Thanh The.

Theo nhan xet cua Cha Antonio Gonzalez Comejo, kinh s nha th chnh toa Guadalajara, th cang en ngay to chc ai Hoi Thanh The Quoc Te, th cang gia tang long hang say ho hi ni cong oan tn hu. Nhieu sang kien va sinh hoat a c to chc cap giao x cung nh  cap giao phan. Tham ch, co cong oan to chc trc nhng Tieu ai Hoi Thanh The Quoc Te cho tng gii khac nhau nh: gii sinh vien, gii giao ly vien, gii nha giao cac cap, gii cac gia nh. Rieng cap giao x, co to chc mot sang kien ac biet c goi la Bao Vay Thanh Gierico, nham muc ch khuyen khch long ton sung B Tch Thanh The.

Sang Kien Bao Vay Thanh Gierico c da tren cau chuyen trong Kinh Thanh Cu c ve cuoc Bao Vay Thanh Gierico trong vong bay ngay. Cong oan Giao X to chc Tuan Bay Ngay em Lien Tuc Chau Thanh The, e cau xin Thien Chua pha o nhng bc tng ngan can cac tn hu song i song c tin ch that.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page