Sinh hoat chnh tr

ang gap khung hoang luan ly

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh hoat chnh tr ang gap khung hoang luan ly.

Tin Roma (Apic 13/07/2004) - Trong mot cuoc phong van danh cho nhat bao Cong Hoa (La Republica), so phat hanh ngay th Ba 13 thang 7 nam 2004, c Hong Y Tarcisio Bertone, Tong Giam Muc Genova, a nhan nh rang sinh hoat chnh tr hien ang trai qua cuoc khung hoang luan ly. Ngai noi nh sau: Sinh Hoat Chnh Tr ang b thieu hut (deficit) luan ly va b mat y thc ve cong ch.

c Hong Y Bertone, thuoc dong Don Bosco, trc khi c bo nhiem lam Tong Giam Muc Genova, mien Trung Bac Italia, a gi chc vu Tong Th Ky Bo giao ly c Tin, tai Toa Thanh Vatican. c Hong Y giai thcth them nhan nh cua mnh nh sau: Ngi lam chnh tr khong nen che dau c tin cua mnh trong lanh vc rieng t. Trai lai, ho nen t van mnh ve ieu a  lam, hoac a khong lam, e co the loai bo hay t ra giam bt nhng van e.

Da tren boi canh sinh hoat chnh tr tai Italia, c Hong Y Bertone cho rang ieu khan thiet can lam la giao duc e giup cho xa hoi vt qua nhng ch ky cua no, va nhat la e giup cho ngi tre vt qua c thanh kien choi t chnh tr, khong muon nghe noi en chuyen chnh tr. c Hong Y nhac lai rang, theo quan iem cua c Phaolo VI, th chnh tr co n goi cao thng cua no; c Phaolo VI thng noi rang chnh tr la hnh thc cao nhat cua c bac ai kito cung nh cua c bac ai xa hoi.

Cuoi cung, c Hong Y Bertone nhac en vai tro cua cac phng tien truyen thong xa hoi oi vi chnh tr. Cac phng tien truyen thong co the trnh bay mot cai nhn khac ve cuoc song. Chung ta ang chng kien mot thay oi sau xa ve nhng tieu chuan luan ly cho cuoc song. Xa hoi ngay nay cho thay mot nep song luan ly het sc e cao ca nhan chu ngha, theo ngha la moi ca nhan song theo nhng tieu chuan rieng mnh thch va co li cho mnh ma thoi.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page