Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat 13 thang 6  nam 2004

TC noi ve y ngha

cua Le Knh Mnh Mau Chua

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 13 thang 6  nam 2004: TC noi ve y ngha cua Le Knh Mnh Mau Chua.

(Radio Veritas Asia 20/06/2004) - Quy v va cac ban than men, Tai Roma, TC Gioan Phaolo II a c hanh le Trong Knh Mnh Mau Thanh Chua, vao ung ngay th Nam mung 10 thang 6 nam 2004. en Chua Nhat 13 thang 6 nam 2004, Giao Hoi khap ni tren the gii c hanh Chua Nhat Le Knh Mnh Mau Chua Kito (Corpus Christi). V the vao gi tra ngay Chua Nhat 13/06/2004, trc khi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero, TC Gioan Phaolo II a noi vai li huan c ve y ngha cua Le Trong Knh Mnh Mau Chua Kito. TC cung nhac lai viec ngai cong bo Nam Thanh The, t thang 10 nam 2004 en thang 10 nam 2005.

M au bai huan c, TC noi:

 

Anh ch em rat than men,

Tai Italia va tai cac quoc gia khac tren the gii, chua nhat  hom nay (tc chua nhat 13 thang 6 nam 2004) Giao Hoi c hanh long trong le Knh Mnh va Mau Chua Kito (Corpus Christi). ay la le cua B Tch Thanh The, b tch trong o Chua Giesu a e lai cho chung ta ky niem song ong ve cuoc Vt Qua cua Ngi, bien co trung tam trong lch s cua nhan loai.

 That la ep thay viec cac tn hu trong ngay Le nay quy tu vi nhau chung quanh Thanh The, e ton th Thanh The, va rc kieu Thanh The qua cac neo ng, va nh the qua nhng hnh thc cua long ao c, dien ta c tin vao Chua Kito hang song va noi len niem vui v s hien dien cua Chua.

Chnh khi c hanh le Mnh Mau Chua vi giao phan Roma, hom th Nam (10/06/2004), toi a cong bo rang, vao Thang 10 (nam 2004), trung vi ai Hoi Thanh The Quoc Te tai Guadalajara, ben Mehico, se bat au Nam ac biet, c goi la Nam Thanh The; Nam nay se ket thuc vao thang 10 nam 2005, vi Phien Hop Thong Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc, theo chu e: B Tch Thanh The la nguon mach va chop nh cua i song va s mang cua giao hoi.

NamThanh The c at trong khung canh cua d an muc vu ma toi a trnh bay trong tong th  Bc Vao Ngan Nam Mi, trong o toi a mi goi cac tn hu hay bat au lai t Chua Kito. Khi chiem ngam say me hn na dung mao cua Ngoi Li Nhap the, that s hien dien trong b tch Thanh The, cac tn hu co the thc hanh nghe thuat cau nguyen va dan than manh me trong i song kito, ieu kien can thiet e phat trien cach hieu qua cong viec tai rao giang Phuc am.

B Tch Thanh The nam trung tam cua i song giao hoi. Trong b tch Thanh The, Chua Kito hien dang chnh mnh cho Thien Chua Cha v chung ta, lam cho chung ta c tham d vao chnh hy te cua Ngi, va trao ban chnh Mnh Ngi cho chung ta nh banh ban s song giup chung ta tien bc tren moi neo ng the gii.

Ngay t bay gi, toi xin pho thac cho c n  ong trinh Maria, ngi n cua thanh The, sang kien mi nay. Cung nh trong Nam Man Coi, Me a giup chung ta chiem ngam Chua Kito vi cai nhn va con tim cua Me, th trong Nam Thanh The, xin Me lam cho moi cong oan c ln len trong c tin va trong tnh yeu thng oi vi mau nhiem Mnh va Mau Thanh Chua.

 

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh.

Sau o, TC con lai ben ca so noi them vai li chao chuc cac nhom hanh hng, va ngai nhac rang th Hai 14 thang 6 nam 2004, la Ngay Quoc Te cua nhng ngi hien mau. TC noi:

 

T nguyen cho i chnh mau cua mnh mot cach nhng khong la mot c ch co ac tnh luan ly cung nh dan s cao o. ay la mot mon qua phuc vu cho s song, nh khau hieu cua Ngay Hien Mau nam nay (2004) noi len. c chi khap ni tren the gii co them nhng ngi hien mau. Tat ca moi ngui eu biet n nhng anh ch em hien mau nay.

 

Ket thuc TC cau chuc moi ngi ngay Chua Nhat an lanh. Ngi khen Chua Giesu Kito.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page