Nhng Nhan nh cua

c Thanh Cha Gioan Phaolo II

ve chuyen vieng tham cua Ngai

tai Thuy S (5~6/06/2004)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Nhan nh cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II ve chuyen vieng tham cua Ngai tai Thuy S (5~6/06/2004).

(Radio Veritas Asia 10/06/2004) - Luc 10.30 sang th T, ngay 9 thang 6 nam 2004, TC Gioan Phaolo II a tiep kien chung cac tn hu tai quang trng thanh Phero. V mi vieng tham Thuy S ve, nen trong bai huan c c Thanh Cha a noi ve chuyen vieng tham cua ngai tai Thuy S. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi nhng nhan nh cua chnh TC ve chuyen vieng tham nay. M au bai huan c, TC a noi nh sau:

 

Toi con gi trong tam tr hnh anh ve nhng giay phut khac nhau cua chuyen vieng tham ngan, nhng that ay y ngha, ma Chua Quan Phong mot lan na a cho phep toi thc hien tai Thuy S, trong hai ngay th Bay va Chua nhat (5&6/06/2004).

Toi muon noi len lan na li cam n cac anh em giam muc va cac Tham Quyen dan s, ac biet cam n Tong Thong cua Lien Bang Thuy S, v s tiep rc a danh cho toi va v tat ca nhng cong viec chuan b a thc hien cho chuyen vieng tham. Toi cung cam n Hoi ong Lien Bang v quyet nh nang cap ai Dien ngoai giao cua Thuy S tai Toa Thanh. Mot tam tnh song ong cua long biet n cung c gi en cac N Tu  Bac ai cua Thanh Gia, v a cho toi c ngu ni C Xa Viktoriaheim... Toi  cung cam n tat ca nhng ai a phu trach nhng kha canh khac nhau cua chuyen vieng tham muc vu nay.

Ly do chnh cua cuoc hanh hng tong o tai quoc gia ang men Thuy S, a la cuoc gap g vi nhng ngi tre cong giao cua Thuy S, ma hom th Bay (mung 5 thang 6 nam 2004) ho a hop nhau lan au tien cap Toan Quoc.  Toi cam ta Chua a ban cho toi dp may, e cung trai qua vi cac ban tre nhng giay phut cua s hang say thieng lieng to ln, va e e ngh cho nhng the he mi cua Thuy S mot s iep; toi cung muon gi s iep nay cho tat ca cac ban tre Au Chau va tren the gii.

S iep o, --- mot s  iep ma toi het long yeu quy, ---- c tom lai trong ba ong t Hay choi day, Hay lang nghe, va hay tien bc len ng. Chnh Chua Kito, ang a phuc sinh va hang song, ngai lap lai cho tng ngi tre nam n cua thi ai chung ta nhng li tren. Chnh Chua Kito la ang mi goi gii tre cua ngan nam th ba hay choi day, hay lam cho cuoc song ho co c y ngha tron ven. Toi muon c la tieng vang cho li mi goi nay, trong niem xac tn rang, ch mnh Chua Kito, ang cu chuoc con ngi, mi co the tr giup cho gii tre c choi day ra khoi nhng kinh nghiem va tam thc tieu cc, ngo hau c ln len cho en mc o tron hao cua ban tnh con ngi, thieng lieng va luan ly.

Sang Chua Nhat, mung 6 thang 6 nam 2004, ngay le trong knh Thien Chua Ba Ngoi, toi a co the ong c hanh b tch Thanh The, vi cac giam muc va biet bao linh muc en t moi ni Thuy S. Thanh Le a dien ra tai Canh ong Co rong ln Allmend, nam tai a iem gan pha trc Toa Nha Trien Lam BEA  BERN. ong thanh, chung toi a dang len Thien Chua Duy Nhat  va Ba Ngoi li chuc tung va cam ta v nhng ve ep cua cac thu tao, ma at nc Thuy S rat phong phu, va cam ta nhat la v s hiep thong trong Tnh Yeu, ma nguon mach la Thien Chua.

Trong anh sang cua mau nhiem can ban nay cua c tin Kito, toi a lap lai li keu goi tat ca moi ngi kito hay song hiep nhat vi nhau, va mi goi trc het  nhng  ngi cong giao hay song s hiep nhat nay, va lam cho giao hoi tr thanh nha va trng hoc song hiep thong (Bc vao Ngan nam th ba, so 43). Chua Thanh Than, ang sang tao s hiep nhat, cung thoi thuc ra i thc hien s menh truyen giao, ngo hau s that ve Thien Chua va ve con ngi, c mac khai trong Chua Kito, gi ay c minh chng va c rao giang cho tat ca moi ngi. That vay, moi ngi co mang trong mnh dau vet cua Thien Chua Duy Nhat va Ba Ngoi, va con ngi se khong gap c s bnh an, neu khong phai trong Thien Chua.

Trc khi ri thu o BERN, toi a c dp gap Hiep Hoi nhng Cu Bao Ve Thuy S. ay a la dp do Chua quan phong an bai, e cam n cong viec phuc vu quy bau, ma t nam the ky qua nhng ngi Bao Ve Thuy S a thc hien cho Toa Thanh. Hang ngan ban tre en t nhng gia nh va nhng giao x Thuy S a cong hien phan ong gop ac biet cho ang Ke V Thanh Phero, trong nhieu the ky qua! Tat ca nhng ngi tre ay sc song va ly tng, a co the bieu lo trong cach the o tnh yeu chan thanh cua ho oi vi Chua Kito va Giao Hoi. c chi cac ban tre Thuy S va tren the gii co the kham pha s hiep nhat ky dieu gia c tin va i song, va hang say chuan b cho s mang ma Thien Chua mi goi ho thi hanh.

Nguyen xin Me Maria rat thanh, --- ang ma toi het long cam ta v chuyen tong du th 103 a c  thc hien, --- (Nguyen xin Me) cau cung Thien Chua ban cho tat ca hong an cao ca va quy bau, la hong an biet c b quyet cua niem vui ch that.

 

o la nhng nhan nh cua TC ve chuyen vieng tham hai ngay (5&6?06/2004) tai Thuy S. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page