Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trong buoi tiep kien chung

sang th T mung 2 thang 6 nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trong buoi tiep kien chung sang th t mung 2 thang 6 nam 2004.

Tin Vatican (Apic 2/06/2004) - Luc 10.30 phut sang th T mung 2 thang 6 nam 2004, TC Gioan Phaolo II a tiep kien chung cac tn hu tai Quang Trng Thanh Phero. Trong bai huan c, TC tiep tuc e tai giai thch cac thanh vnh cua Phung Vu gi kinh chieu. Va ac biet, TC a giai thch thanh vnh th 40, nh la li cau nguyen cua benh nhan. Thanh Vnh 40 nay c ung trong gi kinh chieu th T cua tuan th  I. TC noi: au kho, benh tat, co tch cha mot gia tr, va tr nen con ng thanh luyen con ngi, co gia tr giai phong noi tam va lam cho tinh than con ngi c phong phu. Van e ve y ngha cua au kho va benh tat luon luon c at ra, khi con ngi  phai mang benh. oi vi gia nh va nhng ngi ban cua benh nhan, th kinh nghiem benh tat nay la mot li mi goi song yeu thng, cham soc va ong hanh vi benh nhan.

Trong phan chao chuc cac nhom hanh hng hien dien trong buoi tiep kien, TC a noi len li cau chuc cho at nc Italia co c tng lai ay hy vong, s hoa hp, s oan ket noi bo va tnh lien i, nhan dp ngay 2 thang 6 la ngay quoc khanh ky niem Italia c tuyen bo la mot Cong Hoa, vao nam 1946.

Cac quan sat vien lu y en tnh trang sc khoe cua TC, va cho rang TC xem ra nh co ve met moi hn trc.

Theo chng trnh c d tru, th ngay mung 4 thang 6 nam 2004, TC se tiep tong thong Hoa Ky, ong G. Bush, va se len ng vieng tham Thuy S trong hai ngay mung 5 va mung 6 thang 6 nam 2004, e gap g vi gii tre toan quoc Thuy S tai thu o Berne.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page