c hong y Walter Kasper en Gierusalem

e giai quyet cac van e gia cac tn hu kito

va ngi do thai tai Thanh a

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c hong y Walter Kasper en Gierusalem e giai quyet cac van e gia cac tn hu kito va ngi do thai tai Thanh a.

Gierusalem [Zenit 24/05/2004] - c hong y Walter Kasper a en Gierusalem e ay manh cac moi quan he va giai quyet cac van e gia cac tn hu kito va ngui do thai tai Thanh a.

c hong Kasper, chu tch Hoi ong Toa Thanh ac trach ve lien lac vi ngi do thai, d tru se vieng tham cac cong ong cong giao va ai dien cua do thai giao cung nh chnh quyen Israel.

Theo ai phat thanh Vatican, c hong y cung se chat van chnh phu Israel ve viec t choi cap chieu khan nhap canh cho cac tu s cong giao. Truc khi len ng i Gierusalem, c hong y Kasper noi rang co nhng van e chnh tr anh hng en viec cap chieu khan va cac tai san cua Giao hoi.

Ngai cho biet cung se gap g vi cac v lanh ao cua cac Giao hoi Kito khac, ac biet la c thng phu Chnh thong hy lap va c thng phu Armeni.

Trong nhng ngay lu lai tai Gierusalem, c hong y chu tch Hoi ong Toa Thanh ve lien lac vi ngi do thai se vieng tham c Thng phu cong giao Gierusalem, cac c giam muc cong giao, quan thu Thanh ia va cac v be tren cac dong tu.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page