c Hong Y Dario Castrillon Hoyos

Tong Trng Bo Giao S

yeu cau ng xem nhng tn hu thu cu

nh la nhng tn hu hang nh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Dario Castrillon Hoyos, Tong Trng Bo Giao S, yeu cau ng xem nhng tn hu thu cu nh la nhng tn hu hang nh.

Tin Roma (Apic 31/05/2004) - c Hong Y Dario Castrillon Hoyos, Tong trng bo Giao S  va la chu tch cua Uy Ban Giao Hoang Ecclesia Dei (Giao Hoi cua Thien Chua) - tc Uy Ban ac trach lien lac vi nhng tn hu thu cu - va len tieng keu goi ng xem nhng tn hu thu cu nh la nhng tn hu hang nh; nhng ong thi c Hong Y cung keu goi cac tn hu thu cu hay co thai o kien nhan va ng chieu theo nhng phe phan qua khch, gay xao tron trong cac giao phan.

c phong van bi nhat bao Il Giornale so phat hanh ngay 31 thang 5 nam 2004, c Hong Y Hoyos, ngi Colombia, a nhn nhan rang trong giao hoi cong giao, hien co mot khuynh hng oi x mem deo vi nhng anh ch em chnh thong giao va tin lanh, nhng lai nghiem khac vi cac tn hu thu cu muon gi lai nghi thc c hanh Phung vu cua Thanh Giao Hoang Pio V, vao thi trc Cong ong Vatican II.

V the, c Hong Y keu goi hay co thai o cam thong hn vi nhng tn hu thu cu nay. c Hong Y cho rang c Gioan Phaolo II a nhn nhan cam thc phung vu cua nhng tn hu thu cu nay; va cam thc nay ang c chia se, hn la b len an.

oi vi cong oan cac tn hu thu cu con ly khai khoi giao hoi cong giao, --- tc Cong oan Thanh Pio X, --- c Hong Y Hoyos cho biet ngai cam thay hoi tiec v thai o do d cua nhng v lanh ao cua cong oan nay khong muon giai quyet van e, e tr ve hiep nhat trong giao hoi. c Hong Y Hoyos qua quyet rang c Gioan Phaolo II va nhng cong  tac vien cua ngai tai Vatican a lam tat ca nhng g co the, e lam cho nhng v lanh ao cua Cong oan Thanh Pio X hieu rang ay la luc thuan tien e tr ve lai vi s hiep nhat giao hoi ang c ao c.

Tng cung nen nhac lai rang nhng tn hu thu cu nao tr ve lai vi s hiep nhat giao hoi cong giao, eu van con co the x dung nghi thc c hanh thanh le cu trc Cong ong Vatican II, mien la ho nhn nhan tham quyen cua Cong ong nay. Theo c Hong Y Hoyos, th huan th mi ay cua Bo Phung t ve viec c hanh b tch thanh the ung theo nhng quy nh va tranh nhng lam dung  theo y rieng, --- tc huan th Redemptionis Sacramentum, B Tch cua n Cu Roi --- can c xem nh la mot van kien nhac lai y thc ve s thanh thieng va s ton knh khi c hanh b tch Thanh The. Vai tn hu xem ra nh a anh mat y thc ve s thanh thieng nay va khong con co thai o ton knh ang phai co oi vi viec c hanh phung vu B Tch Thanh The.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page