Bo trng ngoai giao Toa Thanh

keu goi cac nc chong chien tranh Irak

hay tham gia bnh nh x s nay

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bo trng ngoai giao Toa Thanh keu goi cac nc chong chien tranh Irak hay tham gia bnh nh x s nay.

Vatican [Zenit 27/05/2004] - Bo trng ngoai giao Toa Thanh keu goi cac nc a tng chong lai cuoc chien Irak hay tham gia bnh nh x s nay.

c tong giam muc Giovanni Jajolo a a ra li keu goi tren ay trong mot cuoc phong van danh cho nht bao Y Ngui a tin chieu hom th Nam 27/05/2004.

c Cha Jajolo noi rang ngay nay Hoa ky co vai tro tien quyet tren bnh dien the gii, do o nc nay cung phai e ra nhng bien phap phu hp vi nhng gia tr tinh than cao qu nht a c viet len trong Hien Phap cua no.

Nhan nh ve cuoc gap g sap ti gia c Thanh Cha va tong thong Hoa ky, v bo trung ngoai giao cua Toa Thanh tin rang ay la dp e tai khang nh nhng cam ket xay dng hoa bnh va tnh lien i gia cac dan toc.

Tra li cho cau hoi lien quan en viec Toa Thanh chong lai cuoc chien Irak, c cha Lajolo noi Chung ta can phai nhn ve pha trc.

Ngai khang nh rang tat ca moi lc lng chnh tr co trach nhiem can phai co mot no lc tap the nham mang lai nhng ieu kien song bnh thung cho Irak cang sm cang tot cung nh tra lai chu quyen, t do, pham gia va nhng vien tng cho mot tng lai tot ep hn cho x s nay.

c Cha Lajolo e cao s menh cao ca cua cac quan nhan Hoa ky trong giai oan hien nay.

Ve viec cac binh s My tra tan cac tu binh Irak, c cha Lajolo noi rang Hoa ky can phai en bu thiet hai nay bang cach quan tam hn en tnh cam ton giao va tinh than cua nhan dan Irak.

Ngai cho rang mot trong nhng gia tr cua cac nc dan chu la chnh phu cac nc nay co u can am e nhn nhan va sa lai nhng sai trai cua mnh. Ngai noi: ay la mot trong nhng gia tr cua Hoa Ky. Hoa Ky co the hanh dien ve ieu o.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page