c Thanh Cha Gioan Phaolo II

c trao tang huy chng

ky niem 300 nam ngay thanh pho

St Petersburg c thanh lap

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Gioan Phaolo II c trao tang huy chng ky niem 300 nam ngay thanh pho St Petersburg c thanh lap.

Vatican [Zenit 27/05/2004] - c thanh Cha Gioan Phaolo II a c hoi ong lap phap cua thanh pho St Petersburg trao tang huy chng ky niem 300 nam ngay thanh pho c thanh lap.

Thanh pho St Petersburg, di thi cong san b oi thanh Leningrad, sinh quan cua ng kiem tong thong Nga, ong Vladimir Putin, a c hanh le ky niem 300 nam thanh pho c xay dng hoi cuoi thang 5 nam 2003. Cao iem cua bien co la cuoc gap g qui tu tren 40 v nguyen thu quoc gia tren the gii.

Ngo li bang tieng Nga vi ong Sergevich Rimmer va phai oan, c thanh Cha noi rang viec trao tang huy chng cho ngai la mot c ch noi len moi quan he manh liet gia thanh pho St Petersburg va Toa Thanh trong ba the ky qua. Thanh pho nay von la ca ngo dan vao Lien Bang Nga. Tat ca moi th eu noi len cuoc oi thoai ve van hoa, tinh than, nghe thuat va nhan ban gia Tay Au va ong Au.

c Thanh Cha bay to c muon rang c ch xay dng va ci m nay se tiep tuc tao ra anh hng tch cc cho viec thong cam nhau gia cac dan toc vi nhng truyen thong nhan ban, ton giao va tinh than khac nhau.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page