Huan c cua TC Gioan Phaolo

trc gi Kinh Lay N Vng Thien ang

Chua Nhat 23 thang 5 nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo trc gi Kinh Lay N Vng Thien ang Chua Nhat 23 thang 5 nam 2004.

(Radio Veritas Asia 30/05/2004) - Quy v va cac ban than men, Chua Nhat ngay 23 thang 5 nam 2004, la Chua Nhat le Chua Len Tri va la Ngay The Gii Truyen Thong Xa Hoi, nen trc khi xng kinh Lay N Vng Thien ang vi cac tn hu tai quang trng Thanh Phero, TC a noi vai li ve y ngha cua hai viec c hanh nay (tc Bien co Chua Len Tri va Ngay The Gii Truyen Thong Xa Hoi). M  au bai ngo, TC a noi nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

Tai Italia va tai nhng quoc gia khac na, Chua Nhat hom nay (23/05/2004) la  ngay le phung vu trong knh Chua Len Tri; Le nay bieu lo cho chung ta biet nhan tnh, mot khi a c Chua Kito lanh nhan va cu chuoc, th a c Ngi a vao trong s hiep thong vi Thien Chua nh  the nao.

Vao Chua Nhat Le Chua Thang Thien nay, Giao hoi Cong giao c hanh ngay The Gii Truyen Thong Xa Hoi. Vi chu tam va thien cam, Giao Hoi hng ve nhng ai hoat ong trong lanh vc rong ln nay, va mong muon thiet lap cuoc oi thoai thang than va ci m vi ho e khuyen khch ho dan than phuc vu cho tien bo ch thc cua nhan loai.

Nam nay (2004), chu e ma chung ta a c mi goi suy ngh la: Nhng phng tien truyen thong xa hoi trong gia nh: mot s lieu lnh va la s phong phu.  Nh vao nhng phng tien ky thuat tan tien, nhieu gia nh c trc tiep bc vao kho tang bao la cua truyen thong va thong tin, va rut ra t o dp thuan tien cho cong viec giao duc, cho cong viec phong phu hoa nen van hoa va phat trien tinh than. Tuy nhien nhng phng tien truyen thong xa hoi cung co the gay thiet hai cho gia nh, khi cac phng tien nay trnh bay mot cai nhn khong tng xng va ca meo mo ve s song, ve chnh gia nh, ve ton giao va luan ly.

Nh the can hoc biet x dung nhng phng tien truyen thong xa hoi nay mot cach khon ngoan va than trong. ay la bon phan co lien quan trc tien en nhng bac lam cha me, nhng ke chu trach nhiem cung cap nen giao duc lanh manh va quan bnh cho con cai. ay cung la mot trach vu cua nhng c cau cong, c mi goi thiet lap nhng bien phap ieu hng co kha nang bao am cho nhng phng tien truyen thong xa hoi biet luon luon ton trong s that va cong ch.

Trong nhng ngay trc le Hien Xuong, chung ta hay cung vi Me Maria ma cau xin Thien Chua ban xuong Chua Thanh Than, e tr giup cho nhng ai hoat ong trong lanh vc truyen thong xa hoi biet chu toan cong viec vi sc hang say tong o ch thc.

 

Sau nhng li tren TC xng kinh Lay N Vng Thien ang.

Sau khi ban phep lanh cho dan chung, TC con lai ben ca so e chao chuc nhng nhom ac biet cac tn hu hanh hng Roma. TC cau chuc cho nhng ngay lu tru tai Roma mang en cho ho niem vui va lam cho tnh thng cua ho oi vi giao hoi c tr nen sau am hn.

Mot cach ac biet, TC nhac en viec ngai a c c Hong Y Giovanni Battista Re ai dien ngai en chu toa le ky niem 750 nam thanh hien Vng Cung Thanh ng knh thanh Phanxico Assisi tai thanh pho Assisi. TC gi li chao c Hong Y, c Giam Muc tai Assisi, cac cong oan tu s Phanxico, cac cap tham quyen va cac tn hu hiep nhau trong dp c hanh long trong nay. TC xin thanh Phanxico, quan thay cua Italia, khan cau cho toan the at nc Italia c nhn ve tng lai vi niem hy vong, va c song trong hoa thuan va tnh lien i. TC cung a nhac rang vao chieu th Bay (29/05/2004) ap le Chua Thanh Than Hien Xuong, ngai c hanh kinh chieu tai en Th Thanh Phero va mi goi tat ca moi tn hu, nhat la nhng thanh vien cua cac phong trao canh tan  trong Chua Thanh Than, hay en tham d buoi canh thc cau nguyen nay, e xin Chua Thanh Than ng xuong tran ay tren moi tn hu cung nh tren toan the giao hoi.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page