Nhan nh cua

c Hong Y Giovanni Battista RE

ve Tap Sach mi nhat cua TC Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhan nh cua c Hong Y Giovanni Battista RE ve Tap Sach mi nhat cua TC Gioan Phaolo II.

Tin Vatican (Apic 19/05/2004) - Chieu ngay th Ba, 18 thang 5 nam 2004, c Hong Y Giovanni Battista Re, Tong Trng Bo Giao S, va Tien S Navarro Valls, ngi Phat ngon cua Toa Thanh, a m cuoc hop bao e gii thieu Tap Sach mi nhat cua TC, co ta e: Hay Choi Day va Bc i!

Theo c Hong Y RE, Tap Sach hap dan cac giam muc cung nh giao dan, bi v Tap Sach noi len ieu g xay ra trong tam hon cua mot giam muc. Tap Sach phat sinh t kinh nghiem cua chnh c Karol Wojtyla, nh la giam muc phu ta, roi tong giam muc tai Crakovia, va cuoi cung nh la ngi ke v thanh Phero tren ngai toa Roma. c Gioan Phaolo II ch cho cac giam muc biet phai la giam muc nh the nao. Nhng tap sach cung hap dan cho giao dan na, e hieu mot chut nhng g xay ra trong con tim cua mot giam muc, nhng met nhoc va nhng niem vui. Theo c Hong Y RE, tap sach th ba nay cua c Gioan Phaolo II --- sau hai cuon: Bc Qua Ngng Ca Hy Vong va cuon Hong An va Mau Nhiem --- mang tnh cach  trnh bay kinh nghiem ca nhan, nhng  co the giup ngi oc hieu c chieu sau cua vai kha canh t tng va nep song cua c Gioan Phaolo II.

c Hong Y RE con nhan nh tiep nh sau:

Ngi ta khong the choi rang c Gioan Phaolo II la nhan vat chu chot tren the gii. Nhng lap trng va nhng sang kien cua ngai a noi len cho chung ta biet nhan cach v ai va t tng  ung an cua ngai. Trong suot trieu giao hoang, TC a trnh bay nhng ly do e song va hy vong cho vo so ngi. TC xuat hien nh la iem quy chieu cho lng tam luan ly cua the gii ngay nay.

c Hong Y cung a khong quen nhac en tnh cach ton giao cua Tap Sach. Tat ca nhng co gang cua TC eu nham en viec lam cho nhan loai gap lai y thc ve Thien Chua. Va neu hien nay, TC con t sc khoe hn trc e lam ieu g o, th ngai danh nhieu thi gi hn e cau nguyen. Ngay nay, trong khi TC bc i kho khan, th lai co nhieu ngi co thien cam vi ngai hn. TC yeu ve the xac, nhng ngai luon luon manh me trong tinh than va trong chng ta cua ngai.

Nhac en nhng chuyen vieng tham quoc te, c Hong Y RE nhac en s that vong cua TC, sau khi Tong Thong cua Iraq, Ong Saddam Hussein t choi, khong cho TC hanh hng en UR, tai Iraq, dp nam thanh 2000. TC co nhac en tam tnh that vong nay trong tap sach cua ngai.

Phan tien s Navarro Vals, ngi phat ngon cua Toa Thanh, th nhan nh rang ch trong thi gian gan ay, TC mi viet nhng trang co tnh cach t thuat. Tuy nhien tnh cach t thuat khong phai la ac tnh cua Tap Sach mi nhat cua TC, mac du Tap Sach nhac en nhng kinh nghiem muc vu cua ngai. Chnh TC a xac nh ac tnh cua tap sach nay nh la Nhng Ky Niem va Suy T. Nhng ky niem c nhac lai e phuc vu cho nhng suy t cua ngai. TC a nhac lai cach gian oan nhng bien co cua i linh muc trong tap sach Hong An va Mau Nhiem; va gi ay, ngai nhac lai nhng bien co cua i giam muc tai Cracovia, trong tap sach Hay Choi Day va Bc i!

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page