TC Gioan Phaolo II keu goi

cac tn hu hay noi theo mau gng

cua 6 V Tan Hien Thanh va c ton phong

sang Chua Nhat 16 thang 5 nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II keu goi cac tn hu hay noi theo mau gng cua 6 V Tan Hien Thanh va c ton phong sang Chua Nhat 16 thang 5 nam 2004.

Tin Vatican (Apic 17/05/2004) - Sang th Hai, 17 thang 5 nam 2004, TC Gioan Phaolo II a tiep chung, tai quang trng thanh Phero, tat ca cac tn hu a en Roma e tham d le Phong Thanh cho 6 v Chan Phc. Ngo li vi cong oan tn hu hien dien, TC khuyen khch nh sau: Anh ch em hay tien bc theo vet chan cua nhng v tan hien thanh; va nhat la hay noi gng cac ngai co long sung kn con thao oi vi c N ong Trinh Maria, ngo hau tien ti tren con ng thanh thien.

c biet, tnh en nay, TC Gioan Phaolo II a phong hien thanh cho 483 v trong thi gian 25 nam thi hanh tac vu Phero tren ngai toa Roma.

Va trong so 6 v Tan Hien Thanh, a co 4 v la linh muc. Nhan dp Le Phong Thanh, Nhat bao Il Tempo (Thi Gian) so phat hanh ngay Chua Nhat 16 thang 5 nam 2004, a phong van c Hong Y Joseph Ratzinger ve nhu cau cua the gii ang can co nhng linh muc thanh thien. c Hong Y tong trng bo Giao Ly c Tin, a tra li nh sau: Dan chung i tm nhng con ngi kha tn hn, khong phai ch lam nhng viec ben ngoai, nhng con song tng quan vi Thien Chua na. Hn la ch lo lam viec va chiem hu, ngi ta ch i cac linh muc co mot con tim that s nh mot ngi cha.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page