Phong Van  Linh Muc Claudio Rossini

giam oc Nha Phat Hanh Vatican

ve Tap Sach Mi Nhat cua TC Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Van  Linh Muc Claudio Rossini, giam oc Nha Phat Hanh Vatican, ve Tap Sach Mi Nhat cua TC Gioan Phaolo II.

(Radio Veritas Asia - 18/05/2004) - Th Ba 18 thang 5 nam 2004, ngay Mng Sinh Nhat th  84 cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II, c ghi dau ac biet do bi viec phat hanh Tap Sach mi nhat cua ngai, co ta e la: Hay Choi Day va Bc i! Theo linh muc Claudio Rossini, Giam oc Nha Phat Hanh Vatican, th Tap Sach la mot li mi goi song tinh than tch cc lac quan. Tap Sach a c TC viet bang tieng BaLan, trong khoang thi gian t thang 3 en thang 11 nam 2003, e ke lai kinh nghiem 20 nam thi hanh tha tac vu giam muc tai Crakovia, BaLan. Trong bai phong van sau ay, Linh Muc ROSSINI cho chung ta biet them vai chi tiet ve Tap Sach mi nhat nay.

Hoi: Tha Cha, Xin Cha cho biet ve li van cua Tap Sach nay la nh the nao?

ap: oc  qua Tap Sach, ngi ta co the ghi nhan Tap Sach  co loi hanh van that sang sua, giup cho viec  oc sach c de dang. c Thanh Cha nhn lai nhng ky niem cua kinh nghiem muc vu giam muc trong vong 20 nam tai BaLan. Cach ay 8 nam, ngai a ke lai kinh nghiem cua i linh muc trong tap sach co ta e la Hong An va Mau Nhiem. Tap Sach mi nhat va c phat hanh noi len nhng ng hng giao ly, nhng  goc re, nhng hnh anh cua tha tac vu giam muc cua c Thanh Cha; va sau o nhng ieu nay c the hien trong giao huan cua ngai nh la Giam Muc Roma. Khi en 84 tuoi, dng nh TC muon cong hien cho chung ta nhng cha khoa e hieu c kinh nghiem cua ngai nh la giam muc va nh la giao hoang.

Hoi: Tha Cha, Tac quyen cua tap sach thuoc ve Nha Phat Hanh Vatican, nhng tap sach  lai c nha xuat ban Mondadori phat hanh; va nha xuat ban nay lai ky hp ong vi nhng nha xuat ban khac na tren the gii. Xin Cha cho biet ly do tai sao nh vay?

ap: c Thanh Cha Gioan Phaolo II a trao Tap Sach cua ngai cho Nha Phat Hanh Vatican, vao thang Gieng va qua (thang Gieng nam 2004). Van e la lam sao e Tap Sach c phan phoi tren khap the gii, theo the thc day chuyen t nha xuat ban nay sang nha xuat ban khac, vi kha the lam cho Tap Sach c chuyen dch khong nhng sang cac th tieng chnh tren the gii, ma con sang ca cac th tieng  t thong dung hn. Nha Phat Hanh Vatican  a nghien cu ve th trng sach tren the gii, va a chu y en ba Nha Phat Hanh. Roi sau o ch chon mot, la Nha Phat Hanh Mondadori, v ly do cach ay 10 nam, Nha Xuat Ban nay a hanh x  tot ep trong viec phat hanh tap sach Bc Qua Ngng Ca Hy Vong, va cung v nha Xuat Ban nay co giao tiep vi nhng nhom Nha Xuat Ban chnh tren the gii. Chung toi a lien lac vi nha xuat ban Mondadori va ch trong thi gian ngan la ky xong hp ong xuat ban. Nh the, vao ngay th Ba 18 thang 5 (nam 2004), Tap Sach c phat hanh tai Italia, tai BaLan, c, Phap va Tay Ban Nha. Sau nay, se co an ban bang tieng Anh va Bo ao Nha; that ra, hai an ban nay hien ang c in  sap xong. Tap Sach mi nhat cua c Thanh Cha, chac chan se c gii truyen thong quoc te chu y en.

Hoi: Tha Cha, so tien thu c do tac quyen cua Tap Sach se c  x dung nh the nao?

ap: Theo hiep ong, so tien thu do tac quyen se c Nha Phat Hanh Vatican nhan, thay mat cho c Thanh Cha. Nha Phat Hanh Vatican se danh so tien nay cho cong viec t thien, theo y cua c Thanh Cha. c Thanh Cha muon x dung so tien nay nh the nao, la hoan toan tuy y ngai. Toi con nh rang, cach ay 10 nam, sau khi xuat ban tap sach Bc qua ngng ca Hy vong, co mot bien co khan trng nghiem trong la nhng cuoc tham sat tai Rwanda va Burundi, va cuoc chien vung Balkans. Mot phan so tien thu c a c dung e tr giup cho dan chung tai Rwanda va Burundi, va mot phan tien khac th c dung cho cong cuoc tai thiet tai vung Balkans. So tien tr giup nay a c dung e xay lai nhng nha th cho Giao hoi Cong giao va  nhng nha th Chnh thong giao tai nhng quoc gia vung Balkans b tan pha bi cuoc chien.

Khi tien tac quyen cua Tap sach mi nhat nay c thu ve, c Thanh Cha se quyet nh phai x dung nh the nao, tuy theo hoan canh luc o.

Hoi: Tha cha, cha la nha xuat ban nhng sach cua TC. Trong tng lai, c Thanh Cha con d tru viet nhng sach nao na hay khong?

ap: c Thanh Cha a khoe lai, sau khi trai qua nhng luc khung hoang sc khoe trong thi gian mng le ky niem 25 nam thi hanh tha tac vu Phero. Ngai a tr lai vi nhng sinh hoat bnh thng, vi cuoc tiep kien chung vao moi ngay th T, vi nhng cuoc tiep kien cac nhom khac nhau, nh chung ta biet qua cac tin tc. V the, chung ta khong nen ong lai tng lai. Hien tai, chung ta hay tap trung vao tap sach mi nhat nay. Tap sach cong hien cho chung ta nhieu ly do e c khuyen khch.

Hoi: Tha Cha, ta e cua Tap Sach : Hay Choi day va bc i! la ta e nguyen thuy. Cha giai thch y ngha cua ta e nay nh the nao?

ap: Vao khi au ngan nam th ba, c Thanh Cha hng dan giao hoi, cac anh em giam muc cua ngai va tat ca moi ngi thien ch, nhn en tng lai, va hoc lay bai hoc biet nhan ra ieu tch cc lac quan ma Thien Chua a vao trong lch s, hoc nhn thay rang chnh Thien Chua la ang hng dan lch s nhan loai. o la y ngha cua Tap sach. V giao hoang cao nien, vi hang tuoi cao va benh tat, tiep tuc con ng ang i, va la ke au tien mi goi chung ta hay song lac quan. Ngai noi vi chung ta: Hay choi day va bc i! ay la giay phut choi day trong the gii van hoa, trong giao ly, trong gii tre, va trong moi moi trng sinh song... o la s iep cua Tap Sach T Truyen ma TC gi ay trao vao tay chung ta.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page