TC Gioan Phaolo II gi s iep

cho Dien an Gii Tre lan  th VIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II gi s iep cho Dien an Gii Tre lan  th VIII.

Tin Vatican (Apic 31/03/2004) - TC Gioan Phaolo II a e ngh mot quy luat song cho cac ban tre ai hoc, ang hop nhau tai Rocca di Papa, mot th xa nho, gan Castel Gandolfo, cach Roma khoang 30 cay so ve pha nam.

Khoang 300 ban tre en t  5 ai luc, ai dien cho 80 quoc gia va 30 phong trao, hiep hoi hay cong oan gii tre, ang tham d Dien an Quoc Te Gii Tre lan th VIII, t ngay 31 thang 3 cho en chua nhat 4/04/2004.

Trong s iep gi cho cac ban tre tham d Dien an, TC a khuyen khch cac ban tre hay cung co c tin, va ng s lam chng cho Chua trong moi trng oi khi thu nghch vi nep song c Tin. TC cung nhac rang nhng nam hoc hoi tai ai Hoc la giai oan can ban cho cuoc song cua ngi tre, e ho chuan b lanh lay trach nhiem thc hien nhng chon la co tnh cach quyet nh cho tng lai. Chnh trong ai hoc ma cac ban tre co the i tm nhng cau tra li ung cho nhng van nan thiet yeu cua cuoc i. TC cung nhan  nh rang: hien nay may thay a c bt i rat nhieu anh hng cua cac y thc he cung nh cua nhng ao tng c xay tren chu thuyet vo than cho mnh la cu tinh cua nhan loai. Tuy nhien, lai phat sinh nhng dong suy t mi gii han  ly tr trong chan tri cua khoa hoc thc nghiem ma thoi, ngha la trong lanh vc nhng hieu biet ky thuat va thc nghiem, va nh the ong kn ly tr trong s ho nghi va h vo hoa tat ca. Nhng co gang tron chay trc cau hoi ve y ngha sau xa cua cuoc song, co the la nhng co gang  khong nhng vo ch ma con nguy hiem na.

TC cung a nhan manh en bon phan lam chng cho Chua, va tam quan trong cua viec chng minh rang c tin va ly tr khong phai la khong hoa hp c vi nhau, nhng ngc lai, --- nh  ngai a noi len trong thong iep c Tin va Ly Tr (fides et ratio) --- c Tin va Ly Tr nh la oi canh giup tinh than cua con ngi bay len, vn en s chiem ngam s that.

Ket thuc s iep,  TC mi goi cac ban tre hay en quang trng thanh Phero vao ngay mung 1 thang 4 nam 2004, e cung vi ngai chuan b cho Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004, lan th 19, se c c hanh cap giao phan vao chua nhat le la mung 4 thang 04 nam 2004.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page