Nhng Li keu goi cua TC

cho nhng tre em nan nhan

cua benh tat va chien tranh

va cho Hoa Bnh

tai Vung ai Ho ben Phi Chau

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li keu goi cua TC cho nhng tre em nan nhan cua benh tat va chien tranh va cho Hoa Bnh tai Vung ai Ho ben Phi Chau.

(Radio Veritas Asia 29/03/2004) - Quy v va cac ban than men, Trc khi oc kinh truyen tin Tra Chua Nhat, ngay 28/03/2004, tai Quang Trng Thanh Phero, TC Gioan Phaolo II a len tieng keu goi cong oan kito hay chu y en nhng tre em nan nhan cua benh tat va chien tranh. Ngai cung a nhac en chien tranh diet chung gia hai bo toc Hutu va Tutsi, tai Rwanda, va keu goi nhng v lanh ao ton giao va dan s, va cong oan quoc te hay can thiep e mang lai Hoa Bnh cho vung ai Ho ben Phi Chau. TC a noi nh sau:

 

Trong s iep mua chay nam nay (2004), Toi a mi goi hay at cac tre em vao trung tam chu y cua cac cong oan kito. Nhieu tre em la nan nhan cua nhng can benh tram trong, ke ca benh lao va benh Liet Khang, khong c en trng hoc hanh va phai au kho v oi. Tr nen tram trong hn do bi thieu thon ang lo ngai ve s cham soc y te, s suy dinh dng va thieu dinh dng tiep tuc hang ngay lam cho nhieu tre nho b thiet mang; nhng tre nho nay b thieu ca nhng g can thiet e song con.

Tai vai ni tren trai at nay, nhat la tai nhng quoc gia ngheo nhat, co nhng thanh thieu nien tr thanh nan nhan cho hnh thc khung khiep nhat cua bao lc: cac thanh thieu nien nay b bat buoc xung vao quan oi e chien au trong nhng cuoc xung ot b lang quen, khong con c ai chu y en na. Cac thanh thieu nien nay phai ganh chu canh hai lan b xuc pham: ho va la nan nhan va la ke gay ra chien tranh, ho b dnh lu vao trong s han thu cua ngi ln. B thieu thon moi s, cac thanh thieu nien nay nhn thay tng lai mnh b ham doa bi s khon kho kho ma tranh c.

Nhng anh ch em nho tuoi nay cua chung ta ang phai kho v oi an, v chien tranh, v benh tat; ho gi en the gii ngi ln li keu cu ay au lo. c chi li keu cu ay thong kho cua ho c lang nghe! Chua Giesu nhac lai cho chung ta nh rang: Ai tiep on mot trong nhng tre nho nay, la on tiep Thay! (Mt 18,5).

Mua chay thoi thuc nhng ngi kito hay quang ai lang nghe nhng li phuc am va noi tren, e the hien chung ra bang nhng hanh ong can am, nham tr giup cho tuoi th ang gap nguy hiem va b bo ri.

Nguyen xin c N ong Trinh, Me Thien Chua, tr giup cho nhng tre nho gap kho khan, va lam cho co gang cua tat ca nhng ai --- v tnh thng ma dan than lam du bt nhng au kho cua cac tre em, --- c tro sinh nhieu hoa trai.

 

Quy v va cac ban than men, sau nhng li keu goi tren cho nhng tre em nan nhan cua benh tat va chien tranh, TC xng kinh Truyen Tin cung vi cac tn hu hien dien tai Quang Trng Thanh Phero. Sau o, TC nhac en chien tranh diet chung gia hai bo toc Tutu va Tutsi tai  Rwanda, t 10 nam qua, vi nhng li nh sau:

 

Mi nam a qua roi, ke t ngay 7 thang T nam 1994, khi bung no nhng cuoc xung ot tram trong gia hai bo toc Hutu va Tutsi tai at nc Rwanda; cuoc xung ot at en cao iem trong mot cuoc chien diet chung, trong o hang tram ngan ngi a b thiet mang mot cach da man. Chung ta hay cau xin Chua sao cho mot tham kch nh the khong bao gi c lap lai na. Hi cac dan toc than men,  tha quy v lanh ao ton giao va dan s, va tha tat ca anh ch em, trong cong ong quoc te, ang dan than cach quang ai, e mang hoa bnh vao  vung at ang  men cua mien ai Ho, toi xin noi vi tat ca rang: Anh ch em ng nan long! Anh ch em hay la nhng ke xay dng nen van minh tnh thng, vi tam hon c linh ong bi nhng li sau ay cua ang cu the: Phuc cho nhng ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con cai cua Thien Chua (Mt 5,9).

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la nhng li keu goi cua TC Gioan Phaolo II vao tra Chua Nhat, ngay 28 thang 3 nam 2004. Ngai keu goi cong ong kito hay lu y cham soc cho nhng tre em nan nhan cua benh tat va chien tranh. Ngai keu goi dan chung cung nh nhng v lanh ao ton giao va dan s hay dan than mang lai Hoa Bnh cho cac quoc gia mien ai Ho, nhat la tai Rwanda, ni ang xay ra cuoc chien diet chung gia hai bo toc Hutu va Tutsi t 10 nam qua.

Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page