TC Gioan Phaolo II se vieng tham

Hoi ng Do Thai tai Roma

vao Chua Nhat 23/05/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II se vieng tham Hoi ng Do Thai tai Roma lan th hai.

Tin Roma (Apic 10/03/2004) - Hang Tin AFP trch lai nguon tin t  tuan bao Gia nh Kito so phat hanh ngay th T 10 thang 3 nam 2004, noi rang TC Gioan Phaolo II se en tham Hoi ng Do Thai tai Roma lan th hai, vao Chua Nhat 23 thang 5 nam 2004, trong khung canh Le Ky Niem 100 xay len Hoi ng nay.

c biet Hoi ng Do Thai ch nam cach Vatican, khoang 2 cay so ve pha ong nam, ben kia b song Tevere. c Gioan Phaolo II a en tham Hoi ng nay lan au tien vao ngay 13 thang 4 nam 1986. V giao trng do thai tiep c Gioan Phaolo II luc o la ai Giao Trng Elio Toaff. Cung theo nguon tin cua tuan san Gia nh Kito, th  Tong Thong Italia, ong Carlo Ciampi, cung c mi en tham Hoi ng Do Thai, nhan dp ky niem 100 nam xay dng Hoi ng nay.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page