TC Gioan Phaolo II len an

nhng hanh ong khung bo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II len an nhng hanh ong khung bo.

Tin Vatican (Vat, Apic 14/03/2004) - Trong bai huan c trc khi oc kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat (14/03/2004), tai quang trng thanh Phero Roma, TC Gioan Phaolo II mot lan na len an nhng hanh ong khung bo, ma ngai goi la nhng hanh ong khong the nao c bien minh. TC a noi nh sau:

Trang Phuc Am, ma Phung Vu Chua Nhat hom nay (14/03/2004) trnh bay cho chung ta, co nhac en hai s kien bi tham vao thi cua Chua Giesu: viec an ap am mau mot cuoc noi loan va viec Thap Siloe sap e chet nhng ke ng gan ben (x. Lc 13, 1-9). ieu nay a chung ta tr ve vi thi s cua ngay nay buon thay b ghi dau bi nhieu tin tc ve bao lc va chet choc. Chua Nhat trc, toi a nhac en nhng lo la chien tranh va nhng tan cong khung bo gay am mau tai nhieu ni tren the gii. Th Nam va qua (11/03/2004), cuoc khung bo bi tham tai thu o Madrid, a gay thiet mang cho khoang 200 ngi va lam cho hn mot ngan ngi b thng. Toi ac khung khiep nay a anh ong d luan the gii. Ngi ta khong khoi ng ngan sau xa trc s da man nh vay, va chung ta t hoi lam sao tam hon con ngi co the i en viec mu tnh nhng hanh ong het sc xau xa ang ghet nh the.

Khi lap lai li tuyet oi ket an nhng hanh ong khong the nao c bien minh nh the, mot lan na toi xin chia se vi au kho cua cac gia nh cac nan nhan, va noi len s gan gui trong li cau nguyen cho nhng ke b thng va nhng ngi than thuoc cua ho. Hom th Sau va qua (12/04/2004), c vang en khap ni tren the gii, mot cach cam ong, nhieu chng ta bieu lo tnh lien i t khap ni Tay Ban Nha, cung vi s tham d cua nhng tham quyen chnh tr cua toan Au Chau.

Chnh nh da tren s ong tam ong gop cua tat ca moi lc lng tot cua ai Luc Au Chau ma ngi ta co the nhn ve pha trc vi long tin tng va hy vong mot tng lai tot ep hn. Nhat la nhng ai tin vao Thien Chua, la ang tao hoa va la Cha cua tat ca moi ngi, th cang phai cam thay mnh dan than vao trong hanh ong e xay dng mot the gii huynh e hn va co tnh lien i hn, mac cho nhng kho khan va nhng tr ngai co the gap phai tren con ng bon phan va khong the tranh ne nay e xay dng hoa bnh nay.

Chung ta hay pho thac cach ac biet nhng nan nhan cua hanh ong khung bo kinh khiep tai thu o Madrid, cho Me Maria, ngi n ong trinh nhan t. Chung ta hay xin Me bao ve va canh chng cho quoc gia than yeu Tay Ban Nha, cho Au Chau va cho toan the gii.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page