S iep cua TC Gioan Phaolo II

cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

- S iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004 (Phan I).

(Radio Veritas Asia 2/03/2004) - Quy v va cac ban than men, Nh chung toi a noi trong ban tin hom mong 1/03/2004, TC Gioan Phaolo II a an ky S iep cho Ngay Quoc te Gii Tre nam 2004, hom Chua Nhat 22 thang 2 nam 2004, ung ngay le knh Ngai Toa cua Thanh Phero. Sau o, vao ngay th Hai mung 1 thang 3 nam 2004, S iep c cong bo cho moi ngi; va chu e cua S iep la: Chung toi muon gap thay Chua Giesu! ay la li yeu cau cua vai ngi Hy Lap ve Gierusalem d le noi vi tong o Philp, nh c ghi lai ni Phuc am theo thanh Gioan chng 12, cau 21. TC a khuyen khch cac ban tre hay ao sau kinh nghiem gap g vi Chua Giesu, e song t do va yeu thng, e  cuoc i mnh c co y ngha tron ven.

Muc thi s hom nay mi quy v va cac ban theo doi phan  th nhat cua s iep nay. Phan con lai, chung toi se oc tiep trong muc thi s ky ti.

TC bat au s iep nh sau:

 

Chung toi muon gap thay Chua Giesu (Gn 12,21)

Cac ban tre rat than men,

Nam 2004 la giai oan cuoi cung trc cuoc Gap G Ln Lao tai  thanh pho Cologne, ni se uoc c hanh Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XX vao nam 2005. Cha mi goi chung con hay gia tang cuoc hanh trnh chuan b thieng lieng, va ao sau chu e ma cha a chon cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XIX nam 2004 nay: Chung toi muon gap thay Chua Giesu! (Gn 12,21).

ay la li yeu cau ma vai ngi Hy Lap mot ngay kia a noi vi cac tong o. Ho muon biet ai la Chua Giesu. ay khong phai ch n thuan la mot cuoc en gan ben canh e biet con ngi Giesu la nh the nao. c thoi thuc bi s to mo va bi linh cam Rang Ho Co Le Se Gap c Cau Tra Li Cho Nhng Thac Mac Can Ban Cua Mnh, ho muon biet Chua Giesu that s la ai va ngai en t au.

Cac ban tre than men,

Cha mi goi ca chung con na, hay bat chc nhng ngi hy lap nay; ho a ngo li vi tong o Philp, do thuc ay cua c muon gap thay Chua Giesu. c chi s tm kiem cua chung con khong n thuan b thoi thuc bi s to mo tr thc, --- ma that ra s to mo tr thc nay t no a co gia tr nao o roi --- nhng c khch le nhat la bi nhu cau noi tam muon gap cau tra li cho thac mac ve y ngha cua cuoc i chung con. Nh  chang thanh nien giau co trong Phuc Am, chung con hay i tm Chua Giesu, e hoi ngai: Con phai lam g e c song i i? (Mc 10,17). Thanh S Marco xac nh ro rang Chua Giesu nhn chang thanh nien va yeu men anh ta. Chung con cung hay ngh en bien co khac na trong o Chua Giesu noi vi Na-tha-na-el: Trc khi Philip goi con, th Thay a nhn thay con di goc cay va; vi li nay, Chua lam phat sinh ni tam hon cua Nathanael, --- mot con ngi do thai ung ngha, mot con ngi  khong co chut g gian doi (x. Gn 1,47) --- mot li tuyen xng c tin that tot ep: Tha Thay, Thay la Con Thien Chua! (Gn 1,49). Ai en vi Chua Giesu vi tam hon khong thanh kien, th co the at en c tin kha de dang hn, bi v chnh Chua Giesu a nhn thay va yeu men ngi o trc. Kha canh cao ca nhat cua pham gia con ngi he tai nhat la ni n goi cua ngi o song trong s trao oi vi Thien Chua, trong cuoc trao oi cai nhn sau xa, co sc bien oi cuoc i. e co the gap thay Chua Giesu, th trc het can e cho Ngai hng dan mnh!

c muon gap thay Thien Chua la c muon luon hien dien trong con tim cua moi ngi nam n. Cac ban tre than men, chung con hay nhn vao oi mat Chua Giesu, ngo hau c phat trien trong chung con c muon nhn thay Anh Sang, c muon cam nem S That rang ngi. Du chung ta co y thc hay khong, Thien Chua a tao dng chung ta bi v ngai yeu thng chung ta va ngo hau chung ta yeu men ngai. o la ly do cua noi nh ve Thien Chua khong the nao dep bo c, mot noi nh nhung trong tam hon con ngi: Lay Chua, con tm nhan thanh Chua. Xin ng lanh mat xa con! (TV 27,8). Dung Nhan Thien Chua --- va chung ta a biet ro --- Thien Chua a mac khai cho chung ta biet Dung Nhan Ngai trong Chua Giesu Kito.

Cac ban tre than men,

Ca chung con na, chung con co muon chiem ngam net ep cua Dung Nhan Thien Chua khong? ay la cau hoi cua Cha cho chung con trong Ngay Quoc Te Gii Tre cua nam 2004 nay. Chung con ng tra li cach voi va. Trc het chung con hay thc  hien cuoc thinh lang ni chung con. Chung con hay e phat sinh t tam hon c muon nong nhiet gap thay Thien Chua, mot c muon oi khi b bop nghet bi nhng tieng ong on ao cua the gian va bi nhng quyen ru cua cac thu vui. Chung con hay e cho c muon o c phat trien va chung con se co c kinh nghiem ky dieu gap g vi Chua Giesu. Kito giao khong phai ch la mot giao ly; kito giao la mot cuoc gap g trong c tin vi Thien Chua, ang tr nen hien dien trong lch s vi viec nhap the cua Chua Giesu.

Bang moi cach, chung con hay co gang lam cho cuoc gap g nay co the c, va nhn ve Chua Giesu, ang say me i tm chung con. Chung con hay tm Chua vi oi mat xac the chung con qua nhng bien co trong i song va trong dung mao cua ke khac; nhng chung con cung hay tm Chua vi oi mat tinh than, nh qua viec cau nguyen va suy niem Li Chua, bi v viec chiem ngam dung nhan Chua Kito khong the nao khong c gi hng bi  tat  ca nhng g Kinh Thanh noi vi chung ta ve Ngai. (tong huan Bc vao ngan nam mi so 17).

Gap thay Chua Giesu, chiem ngam dung nhan Ngai, tuy la mot c muon khong the nao xoa bo i c, nhng la mot c muon ma con ngi --- buon thay --- co the lam meo mo i. ay la ieu a xay ra do toi loi, ma iem thiet yeu he tai viec quay mat khoi ang tao hoa, e hng nhn ve tao vat.

Nhng ngi hy lap kia i tm s that, co le se khong the en vi Chua Kito, neu c muon cua ho, --- phat sinh t mot hanh ong t do va t y --- khong c the hien bang mot quyet nh ro rang: chung toi muon gap thay Chua Giesu. Song that s t do, co ngha la can am chon ang ma bi ngai chung ta a c tao dng va chap nhan quyen cua ngai tren i song chung ta. Chung con ghi nhan c ieu nay t tan tham tam chung con: tat ca moi cua cai tren tran gian, tat ca moi thanh cong nghe nghiep, ca tnh  yeu thng ma chung con m c, tat ca moi ieu nay khong bao gi co the  thoa man nhng ch i tham sau nhat cua chung con. Ch co cuoc gap g vi Chua Giesu mi co the mang en y ngha tron ven cho cuoc song chung con: Lay Chua, Chua a dng nen con cho Chua, nen tam hon con luon xao xuyen cho en khi c ngh yen trong Chua, thanh Augustino a viet nh the (Confessioni, I,1). Chung con ng e mnh b lo ra trong viec i tm gap g Chua. Chung con hay kien tr, bi v cuoc i tm nay co lien he en viec thc hien toan ven chnh chung con, cung nh co lien quan en niem vui chung con.

Chung con than men, neu chung con hoc kham pha Chua Giesu trong b tch Thanh The, th chung con cung se biet kham pha Ngai trong nhng anh ch em xung quanh chung con, ac biet ni nhng ngi ngheo cung nhat. B Tch Thanh The, --- khi c lanh nhan vi tnh yeu men va c ton th vi long sot sang, --- tr nen trng hoc song t do va bac ai, e thc hien menh lenh tnh thng. Chua Giesu noi vi chung ta ngon ng dieu ky cua viec cho i chnh mnh, cho en mc o hy sinh chnh mang song mnh. Phai chang ay la ieu de dang? Khong au, va chung con biet ro ieu nay! Viec quen i chnh mnh khong phai la ieu de dang; viec quen i chnh mnh a chung ta ra khoi th tnh yeu chiem hu va ch lo ngh en mnh, e m rong con ngi chung ta on nhan niem vui cua tnh yeu tan hien chnh mnh. Trng Hoc T Do va Bac Ai nay cua B Tch Thanh The day chung ta biet vt qua nhng cam xuc hi ht, e an re vng chac vao trong nhng g la chan that va tot lanh; c t do khoi viec ong kn trong chnh mnh e san sang m rong on nhan ke khac, Trng Hoc B Tch Thanh The day chung ta biet i t tnh yeu cam xuc en tnh yeu hu hieu bang hanh ong. Bi v yeu thng khong phai ch la mot tnh cam; nhng la mot hanh ong cua y ch, lien l at ieu thien hao cua ke khac trc li ch cua chnh mnh: Khong ai co tnh yeu thng ln hn ke th mang song mnh cho ban hu (Gn 15,13).

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la mot phan cua s iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004, se c c hanh cap giao phan, vao Chua Nhat Le La, ngay 4 thang 4 nam 2004. Phan con lai cua s iep, se c gi en quy v va cac ban trong muc thi s ky ti. Mong quy v va cac ban se theo doi.

 

- S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004 (Phan II).

(Radio Veritas Asia 3/02/2004) - Quy v va cac ban than men, trong Muc Thi S lan trc chung toi a oc Phan I s iep cua TC cho Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004, ve chu e: Chung toi muon gap thay Chua Giesu. TC a khuyen khch gii tre hay en gap Chua Giesu, chiem ngam dung nhan Chua trong b tch Thanh The. Hom nay, tiep tuc e tai nay, TC mi goi cac ban tre hay gap Chua ni dung mao ngi ngheo, ni giao hoi, ni nhng ban cung la tuoi. TC mi goi cac ban tre hay tr nen nhng chng nhan, nhng tien tri loan bao mot the gii khong bao gi qua i. ay mi quy v va cac ban theo doi tiep phan con lai cua S iep.

TC viet tiep nh sau:

 

Chnh vi s t do noi tam va tnh bac ai nong nhiet ma Chua Giesu day chung ta biet gap ngai ni ke khac, nhat la ni dung mao b bien dang cua ngi ngheo. Chan Phc Teresa thanh Calcutta thng thch trao tam danh thiep tren o co viet nhng dong ch nh sau: Hoa trai cua thinh lang la cau nguyen; hoa trai cua cau nguyen la c tin; hoa trai cua c tin la tnh yeu; hoa trai cua tnh yeu la viec phuc vu; hoa trai cua phuc vu la hoa bnh. o la con ng en gap Chua Giesu. Chung con hay en e phuc vu tat ca nhng noi kho au cua con ngi, vi sc hang hai cua long quang ai chung con va vi tnh yeu ma Thien Chua o xuong trong tam hon chung con nh Chua Thanh Than: Qua that, Thay noi vi anh em: moi lan anh em lam nhng ieu nay cho mot trong nhng anh em be nho nhat cua Thay ay, la anh em lam cho Thay (Mt 25,40). The gii ang khan thiet can mot dau ch v ai co tnh cach tien tri cua tnh bac ai huynh e! That vay, ch noi ve Chua Giesu ma thoi th khong u; con can phai lam cho ke khac, cach nao o,  nhn thay Chua, bang chng ta hung hon cua chnh cuoc song chung ta (x. tong th Bc vao ngan nam mi, so 16).

Va chung con ng quen i tm Chua Kito va nhan ra s hien dien cua Chua trong Giao Hoi. Giao Hoi la nh s keo dai cua hanh ong cu roi cua Chua trong thi gian va khong gian. Chnh trong giao hoi va qua giao hoi ma Chua Giesu tiep tuc tr nen hu hnh ngay hom nay va lam cho con ngi c gap thay ngai. Trong nhng giao x chung con sinh song, trong nhng phong trao va cong oan cua chung con, chung con hay tiep nhan lan nhau, e gia tang s hiep thong gia chung con. Va ay la dau ch hu hnh cho s hien dien cua Chua Kito trong giao hoi, mot giao hoi thng b che m bi nhng toi loi cua con ngi.

Chung con cung ng ngac nhien, neu chung con gap Thanh Gia tren ng chung con i. Th hoi Chua Giesu a khong noi cho nhng mon e cua Chua rang neu hat giong ri xuong at ma khong thoi i, th khong the sinh hoa trai, hay sao? (x. Gn 12, 23-26) Chua a ch cho biet cuoc i cua ngai, mot cuoc i c cho i cho en chet, la phong phu nh the nao. Chung con biet ro ieu nay: sau s phuc sinh cua Chua Kito, cai chet khong bao gi co the noi li cuoi cung c na. Tnh thng manh hn cai chet. Neu Chua Giesu a chap nhan chu chet tren thap gia, e tr nen nguon mach s song va dau ch cho tnh yeu, th o khong phai v s yeu uoi, cung khong phai v yeu thch s au kho. Chnh v e thc hien n cu roi cho chung ta va e lam cho chung ta t nay c tham d vao s song cua Thien Chua.

Va chnh ay la s that ma Cha a muon nhac lai cho cac ban tre tren the gii, khi trao cho ho cay Thanh Gia Ln bang go, vao cuoi Nam Thanh Cu o, a c c hanh  nam 1984. T o en nay, Thanh Gia nay a i qua nhieu ni, e chuan b cho ngay Quoc Te Gii Tre. Hang tram ngan ngi tre a cau nguyen quanh Thanh Gia nay. at di chan Thanh Gia nhng ganh nang ho phai vac lay, cac ban tre kham pha mnh c Thien Chua yeu thng va nhieu ngi tre a gap c sc manh e thay oi i song.

Nam nay, ky niem 20 nam bien co nay, --- tc bien co trao Thanh Gia cho gii tre --- Thanh Gia se c on tiep long trong tai thu o Berlin, roi t o c rc i khap ni nc c, e roi vao nam 2005, Thanh Gia se c rc en thanh pho COLOGNE. Hom nay, cha muon lap lai cho chung con nhng li cha a noi luc o nh sau: Cac ban tre than men, Cha trao cho chung con Thap Gia cua Chua Kito! Chung con hay mang lay trong the gii nh la dau ch tnh yeu cua Chua Giesu cho nhan loai va hay loan bao cho tat ca rang khong co n cu roi, ngoai tr trong Chua Kito, ang a chet va song lai.

Nhng ban ong tuoi chung con ang ch i chung con tr thanh nhng chng nhan cho ang ma chung con a gap thay va la ang ban cho chung con s song. Trong thc te cuoc song hang ngay, chung con hay tr thanh nhng chng nhan trung kien cho tnh yeu manh hn cai chet. Chung con hay lanh lay thach thc nay! Chung con hay at nhng tai nang va sc hang say tuoi tre e phuc vu cho viec rao giang Tin Mng. Chung con hay la nhng ngi ban hang say cua Chua Giesu, e trnh bay Chua cho tat ca nhng ai ao c gap thay Ngai, nhat la nhng ke song xa ngai. Hai tong o Philp va Anre a hng dan nhng ngi hy lap  en gap Chua Giesu: Thien Chua dung tnh ban e hng dan cac tam hon en vi nguon mach cua tnh thng Thien Chua. Chung con hay cam thay mnh co trach nhiem rao giang Phuc am cho tat ca nhng ban ong tuoi chung con.

Nguyen xin c N  ong Trinh Maria, --- ang suot i a hoan toan dan than chiem ngam dung nhan Chua Kito, --- Xin Me luon gn gi chung con di cai nhn cua Con Me (x. Tong th Kinh man Coi, so 10) va nang chung con trong viec chuan b Ngay Quoc te Gii Tre tai Cologne; ngay t bay gi, cha mi goi chung con hay hng ve Ngay nay vi s hang say ay tinh than trach nhiem va c the hien trong hanh ong. c N ong Trinh Nazareth, nh mot ngi Me ay chu y va kien nhan, se ao luyen trong chung con mot tam hon chiem ngam va se day chung con nhn vao Chua Giesu, ngo hau, trong the gii chong qua nay, chung con  tr nen nhng tien tri loan bao the gii khong bao gi qua i.

Vi long mo men, Cha ban phep lanh ac biet cho chung con; c chi phep lanh nay luon ong hanh vi chung con tren ng i.

 

Vatican ngay 22 thang 2 nam 2004,

ky ten Gioan Phaolo II.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la phan cuoi cung cua s iep TC Gioan Phaolo II gi cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XIX, se c c hanh vao chua nhat le la, ngay mung 4 thang 4 nam 2004. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page