Nhng Li Nhan Nhu cua c Thanh Cha

vao Tra Chua Nhat I Mua Chay 29/02/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Nhan Nhu cua c Thanh Cha vao Tra Chua Nhat I Mua Chay 29/02/2004.

(Radio Veritas Asia 1/03/2003) - Quy v va cac ban than men, Tra Chua Nhat 29/02/2004, Chua nhat I Mua Chay, trc khi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu tai quang trng Thanh Phero, Roma, TC a noi vai li huan c ve y ngha cua bai Phuc Am trong thanh le Chua Nhat I Mua Chay, thuat lai viec Chua Giesu chu than d cam do. TC cung nhac en bon phan cham soc cho nhng tre nho gap kho khan, nan nhan cua nhng hanh ong xau cua ngi ln. TC a noi nh sau:

 

Anh ch em than men,

Trong Chua Nhat th I Mua Chay, Phuc am trnh bay cho chung ta Chua Kito, sau khi lanh nhan Phep Ra cua Gioan ni b song Giordano, c Chua Thanh Than hng dan i vao sa mac va lai o 40 ngay. Bai tng thuat trong Phuc am ke lai cho chung ta biet ba cn cam do noi tieng cua Chua Kito; ba cn cam do nay la tieng vong cua s gat gam xa xa trong o Satan a lam cho to tien chung ta phai sa nga. Nhng Chua Kito, mot Aam mi, vt qua c nhng cn cam do, vi li quyet liet t choi ke cam do nh sau: Co li chep rang Con khong c thach thc Chua la Thien Chua cua con. (Lc 4,121).

 

Roi c Thanh Cha rut ra bai hoc cho cac tn hu nh sau:

 

Chien thang cua Chua Giesu tren than d bao am cho chung ta rang chung ta se khong nga qu trong giay phut gap th thach, neu chung ta song ket hiep vi Chua. Trong vien tng nay, Mua Chay mi goi chung ta hay dan than mot cach ac biet tren con ng thieng lieng.

Nhan dp Mua Chay, toi a gi en toan the Giao Hoi mot s iep, trong o toi a muon ac biet nhac en nhng tre th nan nhan cua nhng hanh ong xau cua ngi ln. Giao Hoi danh cho nhng tre nan nhan nay mot s cham soc ac biet, bi v chnh Chua Kito a noi vi chung ta rang Ai tiep on mot trong nhng tre nho nay, la tiep on Thay (Mt 18,5). c chi Thi gian nay cua Nam Phung Vu c bien thanh thi gian thc thi tnh lien i oi vi nhng tre nho, nhat la nhng tre song trong nhng nguy hiem tram trong va gap kho khan.

 

TC xin moi ngi cau nguyen cho y ch va noi tren, ong thi xin cau nguyen cho ngai va cho nhng cong s vien cua ngai trong tuan le Cam Phong sap en, nh sau:

 

Anh ch em rat than men, Toi mi goi tat ca anh ch em hay cau nguyen cho y ch va noi tren ay. Ngoai ra, toi xin anh ch em hay ong hanh vi toi trong tinh than trong Tuan Cam Phong, c bat au vao chieu Chua Nhat hom nay (29/02/2004), theo nh  thong le  hang nam. Cung tham d  Tuan Cam Phong, con co nhng cong s vien cua toi tai giao trieu Roma. Nguyen xin c N  ong Trinh Maria, mau gng cua s lang nghe, lam cho nhng ngay nay, nhng ngay song trong thinh lang, suy niem va ket hiep sau xa vi Chua Kito, c tro sinh nhieu hoa trai cho tat ca chung toi.

Sau nhng li tren, TC  a xng Kinh Truyen Tin vi moi ngi hien dien va ban phep lanh cho tat ca. Sau o, TC nhac en tnh hnh tram trong tai Quoc Gia HAITI vi nhng li nh sau: T Haiti vang en nhng tin tc ang lo ngai va ay au kho. Trc tnh hnh nh the, toi cam thay co bon phan mi goi tat ca moi ngi dan Haiti hay cam am va khiem ton e co nhng quyet nh v li ch cua at nc. Toi khuyen khch nhng co gang ngoai giao cua cong oan quoc te va yeu cau s dan than quang ai cua nhng to chc nhan ao. Xin Thien Chua chuc lanh cho dan toc Haiti ang quy men.

 

Quy v va cac ban than men, va roi la nhng li c Thanh Cha a noi trc khi oc kinh Truyen Tin vao Tra Chua Nhat, ngay 29 thang 2 nam 2004, Chua Nhat Th Nhat Mua Chay. Nh chung ta va nghe qua, TC yeu cau cham soc ac biet cho nhng tre nho nan nhan cua s oc ac cua ngi ln, va xin cau nguyen cho Ngai va nhng cong s vien cua ngai tai giao trieu Roma, trong tuan le Cam Phong, t chieu Chua Nhat 29/02/2004 cho en sang th Bay mung 6 thang 3 nam 2004.

Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page