TC Gioan Phaolo II keu goi

hay co thai o song noi tam lam linh hon

cho nhng thc hanh ao c

nh cau nguyen, an chay, ham mnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II keu goi hay co thai o song noi tam lam linh hon cho nhng thc hanh ao c nh cau nguyen, an chay, ham mnh.

(Radio Veritas Asia 27/02/2004) - Trong nghi thc xc tro vao sang th T 25/02/2004, ben trong en Th Thanh Phero, TC Gioan Phaolo II keu goi hay co thai o song noi tam lam linh hon cho nhng thc hanh ao c nh cau nguyen, an chay, ham mnh, t bo nhng g mnh co e thc thi tnh lien i vi anh ch em xung quanh. Bat au bai giang, TC trch li Phuc am theo thanh Matheu, chng 6 cau 4 nh sau:

 

Cha cua  anh ch em, ang nhn thay trong am tham, se thng cong cho anh ch em (Mt 6,4 va 6, 18).

Nhng li tren cua Chua Kito c gi en moi ngi chung ta, vao luc bat au cuoc hanh trnh Mua Chay. Chung ta bat au Mua Chay vi viec Xc Tro, mot c ch thong hoi khac kho, rat quen thuoc vi truyen thong kito. C ch nay nhan manh y thc cua con ngi ve chnh mnh nh la ke toi loi trc ve uy nghi va s thanh thien cua Thien Chua. ong thi c ch nay noi len thai o san sang chap nhan va dien ta s gan bo cua con ngi vi Tin Mng, trong nhng chon la cu the.

Nhng cong thc i kem vi viec xc tro eu co y ngha sau xa. Cong thc th nhat c trch t sach Sang The nh sau: Hay nh rang con la tro bui, va con se tr ve bui tro ( STK 3,19); cong thc nay nhac lai than phan con ngi c at di dau ch cua s tam b chong qua va  gii han. Cong thc th hai c trch t Phuc am theo thanh Marco chng 1, cau 15, nh sau: Hay an nan thong hoi va tin vao Tin Mng (Mc 1,15); cong thc nay la li khan thiet mi goi con ngi hay thay oi i song. Ca hai cong thc tren mi goi chung ta bc vao Mua Chay vi thai o lang nghe va chan thanh tr lai cung Chua.

Phuc am nhan manh rang Thien Chua la ang nhn thay nhng ieu am tham, ngha la ngai la ang nhn thay trong tam hon. Nhng viec lam ben ngoai e dien ta viec an nan en toi, ch co gia tr neu chung dien ta thai o noi tam, neu chung noi len quyet tam manh me xa tranh ieu xau va bc theo con ng cua s s tot lanh. o la y ngha sau xa cua viec kho hanh kito.

T Kho Hanh --- trong nguyen ng hy lap --- gi len hnh anh cua viec tien ti nhng muc tieu cao  ep hn. ieu nay nhat thiet oi hoi nhng hy sinh va nhng t bo. That vay, con ngi phai bo bt i ganh hanh ly cho en mc con lai nhng g thiet yeu, sao cho ng s khong b ganh nang lam nga qu tren ng, san sang oi dien vi bat c kho khan nao va vt qua moi tr ngai e at en muc tieu mong c. e tr thanh nhng o e ch thc cua Chua Kito, th ieu can thiet la biet t bo chnh mnh, vac lay thap gia mnh moi ngay ma theo Chua (x. Lc 9,23). ay la con ng kho khan tien en s thanh thien, ma moi ngi a lanh nhan b tch Ra Toi eu c mi goi i theo.

Giao Hoi a luon luon ch cho thay vai phng the hu hieu e tien ti tren con ng song thanh thien. Trc het la s khiem ton va de day gan bo vi Thanh Y cua Thien Chua, mot s gan bo i kem vi li cau nguyen khong ngng; ke en la nhng hnh thc an nan en toi rieng biet cua truyen thong Kito, nh  viec kieng tht, an chay, kho hanh hy sinh va t bo ca nhng g mnh co quyen co; nhng c ch cu the chap nhan ngi lan can, ma trang Phuc am hom nay nhac en,  bang t  viec bo th. Tat ca nhng  g va noi tren, eu c e ngh thi hanh mot cach manh me trong thi gian Mua Chay, thi gian ac biet cho viec huan luyen thieng lieng va cho cong viec quang ai phuc vu anh ch em.

V the, trong s iep Mua Chay, Toi muon lu y cach ac biet ve nhng hoan canh kho khan trong o nhieu tre em tren the gii b ri vao, va nhac lai nhng li sau ay cua Chua Kito: Ai tiep on mot trong nhng tre nho nhan danh Thay, la on tiep thay (Mt 18,5). That vay, th hoi ai la ke can c benh nhat, neu khong phai la nhng tre nho yeu uoi va khong g t ve nay?

Co nhieu van e phc tap ang tan cong vao the gii cua tre nho. Toi het sc hy vong rang nhng tre be nho nhat nay, va thng b bo ri, se c cham soc nh chung ang c, nh qua tnh lien i. ay la viec lam thc cu the e the hien co gang chung ta song Mua Chay.

Anh ch em rat than men, vi nhng tam tnh tren, chung ta bat au mua chay, bat au cuoc hanh trnh cau nguyen, lam viec en toi va thc hanh tinh than kho hanh kito. Nguyen xin Me Maria, Me Chua Kito, ong hanh vi chung ta. c chi mau gng va li khan cau cua Me giup chung ta vui mng tien en Phuc Sinh.

Quy v va cac ban than men, va roi la vai li nhan nhu cua TC vao sang th T Le Tro 25/02/2004. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page