TC Gioan Phaolo II cam n

nhng benh nhan a dang nhng hy sinh

e cau nguyen cho ngai

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II cam n nhng benh nhan a dang nhng hy sinh e cau nguyen cho ngai.

Tin Vatican (Apic 12/02/2004) - Xin Cam n anh ch em v a quang ai dang nhng hy sinh e cau nguyen cho toi, o la nhng li TC Gioan Phaolo II ngo vi anh ch em benh nhan en tham d Thanh Le Knh c Me Lo c, do c Hong Y Camillo Ruini, tong ai dien cua TC cai quan giao phan Roma, chu te trong en Th Thanh Phero, hom th T, ngay 11 thang 2 nam 2004.

ay cung la Thanh Le e c hanh Ngay Quoc Te cac benh nhan, do c Gioan Phaolo II thiet lap vao nam 1993, va c c hanh hang nam vao ngay 11 thang 2 nam 2004, ngay le knh c Me Lo c.

Khac vi moi nam,  dp le nam nay, TC khong tham d  ngay t au Thanh Le , ma ch en ngo li va chuc lanh cho nhng anh ch em benh nhan vao cuoi thanh le ma thoi.

Trong s iep ngan oc cho nhng anh ch em benh nhan, TC mi goi hay hng nhn ve c Me Maria Vo Nhiem Nguyen Toi, c ton knh tai hang a Lo c. Nam 2004 cung la nam ky niem 150 nam c Chan Phc Giao Hoang Pio IX cong bo tn ieu c Me Vo Nhiem Nguyen Toi nam 1854.  V the, TC a giai thch  them nh sau: c Maria Vo Nhiem Nguyen Toi la dau ch ky dieu cho chien thang cua s song tren s chet, cho chien thang cua tnh yeu tren toi loi, chien thang cua n cu roi tren moi benh tat the xac va tinh than. Anh ch em benh nhan than men, viec chiem ngam Mau Nhiem Me Maria Vo Nhiem lam cho anh ch em c them sc manh; cac bac s, y ta va nhng anh ch em cham soc benh nhan than men, mau nhiem khon ta Me Vo Nhiem soi sang cong viec cua anh ch em; hi nhng thien nguyen vien than men, Mau nhiem Me Vo Nhiem nang nhng hoat ong ang quy cua anh ch em.

Sau khi nghe oc s iep ngan cua TC cho cac benh nhan, cac en trong en Th Thanh Phero c tat i, va tat ca moi ngi cam nen chay sang va hat bai chuc tung  Me Lo c Ave Maria. Cam ong hn na, khi nhn thay canh tng nhng anh ch em benh nhan c a len hon tay TC va nhan lanh phep lanh cua ngai.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page