Vai iem Giao Huan

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh

nhan ngay Quoc Te cac Benh Nhan

lan th XII c c hanh tai Lo c

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai iem Giao Huan cua c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh nhan ngay Quoc Te cac Benh Nhan lan th XII c c hanh tai Lo c.

(Raio Veritas Asia 12/02/2004) - Quy v va cac ban than men, Th T  ngay 11 thang 2 nam 2004, --- Le Knh c Me Lo c, --- la Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan lan th 12, c c hanh tai Lo c ben Phap. TC Gioan Phaolo II a  c  c Hong Y  Lozano Barragan,  chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Viec Muc Vu cho cac nhan vien y te, lam ac s cua ngai en Lo c, e c hanh ngay Quoc Te Cac Benh Nhan.

Hom Chua nhat, ngay mung 8 thang 2 nam 2004, trc khi oc kinh Truyen Tin Tra vi cac tn hu tai quang trng Thanh Phero, TC a nhac en moi lien he gia c Me Lo c va Cac Benh nhan, vi nhng li nh sau:

Co mot s lien ket chat che gia c Me Lo c va the gii au kho va benh tat. Trong en Thanh,  c xay gan ben hang a ni c Me hien ra, nhng benh nhan luon luon la nhan vat chnh, va hang nam Lo c a tr thanh mot trung tam ch thc cua s song va niem hy vong.

c Maria vo nhiem nguyen toi that s la hoa qua au tien cua cong viec cu chuoc do Chua Kito hoan tat, va la chng c cho viec Chua a chien thang s d. Suoi nc phun ra t di at --- ma c Trinh N Maria a mi co Bernadette uong, --- nhac nh quyen phep cua Than Kh  Chua Kito cha lanh con ngi va ban cho con ngi s song i i.

Roi hom th T, ngay 11 thang 2 nam 2004, ung ngay c hanh Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan lan th 12, trong buoi tiep kien chung tai ai Thnh ng Phaolo e Luc tai Vatican, c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh a len tieng benh vc pham gia cua con ngi noi chung, va cua benh nhan noi rieng. TC a nhan manh nh sau:

Khong ai co quyen huy diet con ngi nai ly do bien ho la e ngi o ng chu au kho. Moi ngi, --- ke ca ke phai mang lay benh tat va chu au kho ---la mot hong an cao ca cho Giao Hoi cung nh cho nhan loai. c chi bat c ai ang au kho eu co the gap c ni chnh moi trng mnh sinh song nhng con ngi san sang nang ho, vi long kien tr va s tr giup... S au kho luon luon mi goi chung ta thc thi tnh thng nhan t. Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan la dp e kham pha lai cho ng quan trong trong cong oan kito cua nhng ngi ang au kho, va cung la dp e lam cho vai tro quy bau cua ho cang ngay cang them gia tr. Phai, theo cai nhn con ngi, th au kho va benh tat co the xem ra nh la nhng ieu phi ly; nhng nhng ai  e cho anh sang Tin Mng soi chieu, th kham pha c y ngha cu roi sau xa cua au kho va benh tat.

TC cung noi len s gan gui trong tinh than vi cac benh nhan cung nh vi nhng ke san soc cho cac benh nhan, ang hien dien tai en Thanh c Me Lo c, ni c hanh Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan lan th 12.

c biet: S iep cua TC cho ngay quoc te cac benh nhan a c phan phoi cho tn hu va khach hanh hng lien sau Thanh Le, c c hanh ben trong en Th Thanh Pio X, gan ben Hang a Lo c. Moi ngi hien dien a vo tay hoan ho va bay to long biet n oi vi c Thanh Cha, v a gi en ho S iep cho Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan. Trong s iep, trc het TC a giai thch moi lien he gia c Me Lo c va nhng ngi au kho va benh tat. Lo c la ni c Me bay to tam long t mau cua Ngi, cach rieng vi nhng nguoi au kho va benh tat. Ke en, TC keu goi moi ngi, nhat la nhng ai dan than trong lanh vc cham soc sc khoe, hay dan than phuc vu s song. TC nhac lai giao ly cua giao hoi ve s song con ngi vi nhng li nh sau:

 S song la mon qua can ban Thien Chua ban cho con ngi. S song phai c on nhan, ton trong va bao ve, t luc bat au cho en cai chet t nhien; Can phai che ch bao ve gia nh, cai noi nuoi dng moi s song mi sinh ra... Moi tien bo ch thc trong lanh vc ky thuat sinh hoc phai c khuyen khch, mien la chung luon knh trong quyen li va pham gia cua nhan v t khi c thu thai. That vay, khong ai c phep cho mnh co quyen pha huy, hoac tuy y sap at vo trat t s song cua moi mot con ngi.

Cuoi cung, TC muon nhan dp Ngay Quoc Te cac Benh Nhan, ma noi len  nhng li cam n tat ca nhng ai lam viec trong lanh vc cham soc sc khoe, nhng ngi dan than phat minh nhng cach cha tr mi, va nhng ai chuyen lo san xuat thuoc men sao cho ngi ngheo cung co the hng dung.

Ket thuc s iep, TC keu goi ac biet  moi tn hu hay kien tr lam chng cho cai Chet va s Phuc Sinh cua Chua, khi oi  dien vi noi au kho, benh tat va cai chet; hay lam chng rang cau tra li ch that va duy nhat cho noi au n v benh tat, cho au kho va s chet, la chnh Chua Kito, Chua chung ta, ang a chet va song lai v chung ta.

 

Quy v va cac ban than men,

Va roi la vai iem giao huan cua c Thanh Cha Gioan Phaolo e Nh nhan Ngay Quoc Te Cac Benh Nhan, c c hanh tai Lo c, hom th T  11 thang 2 nam 2004. Hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page